پرش به


ادوات و تسلیحات زمینی

Army Gear & Equipment

زیر انجمن ها

ادوات و تسلیحات زمینی'">

تسلیحات زمینی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات بکار رفته در تجهیزات نیروی زمینی
Army Warfare

 • 34 تاپیک
 • 430 پاسخ
رایفل داینامیکس، کلاش‌هایی... - آخرین ارسال توسط senaps

فناوری زمینی

مطالب مربوط به فناوریهای کنونی و در حال توسعه نیروی زمینی
Army Technonlogies

 • 112 تاپیک
 • 1,244 پاسخ
آشنایی اجمالی با مواد منفجر... - آخرین ارسال توسط AliDragos

تاریخ نیروی زمینی

مطالب مرتبط با جنگها و خاطرات نیروی زمینی
Army History & Memorial

 • 53 تاپیک
 • 354 پاسخ
تفنگداران - Musketeers، پیا... - آخرین ارسال توسط Stuka

مقایسه ادوات جنگی

مقایسه انواع مختلف ادوات زمینی اعم از تانک ، نفربر ، خودروها ...
Army Gear Analogy & Comparison

 • 26 تاپیک
 • 1,650 پاسخ
تانک ذوالفقار 3A - آخرین ارسال توسط iron_man63

تسلیحات ضد زره

AT , Anti Tank Weapons

 • 99 تاپیک
 • 1,442 پاسخ
بررسی اثرات برخورد و انفجار... - آخرین ارسال توسط Generalmohammad

سیستم های حفاظت فعال

Active Protection Systems

 • 13 تاپیک
 • 416 پاسخ
سیستم دفاع فعال Zaslon ساخت... - آخرین ارسال توسط Stuka