خودروهای مهندسی

معرفی خودروهای مهندسی رزمی
Military engineering vehicle

34 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 15 پاسخ
  • 14,171 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 16,381 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,497 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,986 نمایش ها
 1. پل گذار صراط Serat AVLB

  • 7 پاسخ
  • 4,546 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,622 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,458 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,359 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,595 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,751 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,189 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,799 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,567 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,289 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,951 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,281 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,644 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,293 نمایش ها
 2. مین روب از راه دور Lista

  • 17 پاسخ
  • 5,576 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,051 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,258 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,860 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,320 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,603 نمایش ها
 3. جرثقیل Terex-Demag MAC-50

  • 0 پاسخ
  • 2,969 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,028 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,364 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,496 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,421 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,364 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,085 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,673 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,301 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,998 نمایش ها