خودروهای مهندسی

معرفی خودروهای مهندسی رزمی
Military engineering vehicle

34 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 15 پاسخ
  • 14,651 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 16,768 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,733 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,130 نمایش ها
 1. پل گذار صراط Serat AVLB

  • 7 پاسخ
  • 4,758 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,775 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,580 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,481 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,704 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,873 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,287 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,906 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,679 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,491 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,059 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,397 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,764 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,417 نمایش ها
 2. مین روب از راه دور Lista

  • 17 پاسخ
  • 5,863 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,162 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,421 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,997 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,447 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,752 نمایش ها
 3. جرثقیل Terex-Demag MAC-50

  • 0 پاسخ
  • 3,081 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,189 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,514 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,638 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,565 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,495 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,412 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,996 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,440 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,125 نمایش ها