پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

38 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. بوئینگ -707

  • 28 پاسخ
  • 20,107 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 42,806 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,992 نمایش ها
 2. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,659 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,883 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,285 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,789 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,521 نمایش ها
 3. هواپیمای ترابری Y-20

  • 4 پاسخ
  • 4,997 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,038 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,976 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,737 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,670 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 26,949 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,966 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,339 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,922 نمایش ها
 4. ایرباس A 400M

  • 34 پاسخ
  • 15,134 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,424 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,146 نمایش ها
 5. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 10,785 نمایش ها
 6. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,405 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,899 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,378 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 15,460 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,984 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 20,964 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,662 نمایش ها
 7. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 4,104 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,215 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,586 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 16,402 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,524 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,821 نمایش ها
 8. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 2,193 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,226 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,207 نمایش ها
 9. هواپيماي نظامي فالكون 20

  • 0 پاسخ
  • 1,479 نمایش ها