پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

52 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 13 پاسخ
  • 6,540 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,656 نمایش ها
 1. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,424 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,609 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,887 نمایش ها
 2. C-130 Hercules

  • 6 پاسخ
  • 4,010 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,545 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,900 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,132 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,814 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,803 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,587 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,433 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,484 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,802 نمایش ها
 3. هواپیمای ترابری Y-20

  • 4 پاسخ
  • 4,763 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,749 نمایش ها
 4. هواپیمای KC-135 Stratotanker

  • 1 پاسخ
  • 2,833 نمایش ها
 5. ایرباس A 400M

  • 23 پاسخ
  • 7,648 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,189 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,181 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,530 نمایش ها
 6. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,181 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,134 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,255 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,547 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,600 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 19,775 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 12,023 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,576 نمایش ها
 7. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 3,876 نمایش ها
 8. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 10,157 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,627 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,271 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,586 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,692 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,245 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,792 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 15,693 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,548 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,095 نمایش ها
 9. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 1,986 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,026 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,003 نمایش ها
 10. هواپیمای KC-135 Stratotanker

  • 1 پاسخ
  • 2,421 نمایش ها
 11. هواپیمای An-74

  • 2 پاسخ
  • 3,468 نمایش ها
 12. Il-76

  • 0 پاسخ
  • 2,171 نمایش ها
 13. آنتونوف 225

  • 3 پاسخ
  • 2,108 نمایش ها
 14. B-707

  • 0 پاسخ
  • 2,437 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,011 نمایش ها