پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

52 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 2 پاسخ
  • 4,425 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,652 نمایش ها
 1. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,278 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,428 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,670 نمایش ها
 2. C-130 Hercules

  • 6 پاسخ
  • 3,859 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,403 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,526 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,909 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,793 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,666 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,334 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,291 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,326 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,636 نمایش ها
 3. هواپیمای ترابری Y-20

  • 4 پاسخ
  • 4,613 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,605 نمایش ها
 4. هواپیمای KC-135 Stratotanker

  • 1 پاسخ
  • 2,685 نمایش ها
 5. ایرباس A 400M

  • 23 پاسخ
  • 7,257 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,942 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,034 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,152 نمایش ها
 6. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,037 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,985 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,867 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,369 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,372 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 19,255 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,945 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,530 نمایش ها
 7. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 3,738 نمایش ها
 8. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 9,767 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,259 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,065 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,460 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,513 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,861 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,510 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 15,149 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,343 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,961 نمایش ها
 9. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 1,856 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,893 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,871 نمایش ها
 10. هواپیمای KC-135 Stratotanker

  • 1 پاسخ
  • 2,287 نمایش ها
 11. هواپیمای An-74

  • 2 پاسخ
  • 3,347 نمایش ها
 12. Il-76

  • 0 پاسخ
  • 2,054 نمایش ها
 13. آنتونوف 225

  • 3 پاسخ
  • 1,986 نمایش ها
 14. B-707

  • 0 پاسخ
  • 2,308 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,899 نمایش ها