پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

38 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. بوئینگ -707

  • 28 پاسخ
  • 20,368 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 43,241 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,141 نمایش ها
 2. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,748 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,994 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,398 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,864 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,692 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 27,365 نمایش ها
 3. ایرباس A 400M

  • 34 پاسخ
  • 15,350 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 15,717 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 21,175 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,640 نمایش ها
 4. هواپيماي نظامي فالكون 20

  • 0 پاسخ
  • 1,520 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,254 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,295 نمایش ها
 5. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 2,246 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,426 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,936 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 16,604 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,111 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,648 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,340 نمایش ها
 6. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 10,959 نمایش ها
 7. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 4,183 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,748 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,100 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,057 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,447 نمایش ها
 8. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,487 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,296 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,517 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,038 نمایش ها
 9. هواپیمای ترابری Y-20

  • 4 پاسخ
  • 5,090 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,838 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,752 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,098 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,110 نمایش ها