پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

39 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. بویینگ 747 و کاربری نظامی

  • 2 پاسخ
  • 739 نمایش ها
 2. بوئینگ -707

  • 28 پاسخ
  • 20,661 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 43,770 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,293 نمایش ها
 3. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,878 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,145 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,554 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,958 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,864 نمایش ها
 4. هواپیمای ترابری Y-20

  • 4 پاسخ
  • 5,152 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,169 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,211 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,955 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,824 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 27,803 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,100 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,487 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,319 نمایش ها
 5. ایرباس A 400M

  • 34 پاسخ
  • 15,556 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,603 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,441 نمایش ها
 6. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 11,180 نمایش ها
 7. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,546 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,205 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,519 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 15,967 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,232 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 21,426 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,819 نمایش ها
 8. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 4,262 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,482 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,726 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 16,836 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,796 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,083 نمایش ها
 9. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 2,311 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,375 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,304 نمایش ها
 10. هواپيماي نظامي فالكون 20

  • 0 پاسخ
  • 1,571 نمایش ها