پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

39 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 5,529 نمایش ها
 1. بویینگ 747 و کاربری نظامی

  • 2 پاسخ
  • 1,092 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 44,495 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 21,770 نمایش ها
 2. ایرباس A 400M

  • 34 پاسخ
  • 15,812 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 28,383 نمایش ها
 3. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 11,417 نمایش ها
 4. بوئینگ -707

  • 28 پاسخ
  • 21,016 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 9,099 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 17,081 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 16,332 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,635 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,656 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,345 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,605 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,964 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,590 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,911 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,692 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,343 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,243 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,364 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,318 نمایش ها
 5. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,627 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,211 نمایش ها
 6. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 4,352 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,735 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,070 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,608 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,472 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,488 نمایش ها
 7. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 2,386 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,794 نمایش ها
 8. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,978 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,186 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,899 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,250 نمایش ها
 9. هواپيماي نظامي فالكون 20

  • 0 پاسخ
  • 1,613 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,352 نمایش ها