پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

39 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. بویینگ 747 و کاربری نظامی

  • 2 پاسخ
  • 855 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 44,089 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 21,622 نمایش ها
 2. ایرباس A 400M

  • 34 پاسخ
  • 15,685 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 28,114 نمایش ها
 3. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 11,292 نمایش ها
 4. بوئینگ -707

  • 28 پاسخ
  • 20,838 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,979 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 16,983 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 16,119 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,526 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,557 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,262 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,487 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,906 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,540 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,863 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,645 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,262 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,178 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,298 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,256 نمایش ها
 5. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,583 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,142 نمایش ها
 6. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 4,297 نمایش ها
 7. هواپیمای ترابری Y-20

  • 4 پاسخ
  • 5,182 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,652 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,027 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,566 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,390 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,443 نمایش ها
 8. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 2,346 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,748 نمایش ها
 9. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,923 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,139 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,857 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,207 نمایش ها
 10. هواپيماي نظامي فالكون 20

  • 0 پاسخ
  • 1,587 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,320 نمایش ها