پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

39 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. بویینگ 747 و کاربری نظامی

  • 2 پاسخ
  • 1,110 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,552 نمایش ها
 2. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 2,404 نمایش ها
 3. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,998 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,264 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 44,613 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 9,149 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,972 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,608 نمایش ها
 4. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 4,370 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,375 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 17,128 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,396 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,263 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,927 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,625 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,661 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 21,849 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,824 نمایش ها
 5. ایرباس A 400M

  • 34 پاسخ
  • 15,873 نمایش ها
 6. بوئینگ -707

  • 28 پاسخ
  • 21,073 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 28,459 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,336 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,776 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,204 نمایش ها
 7. هواپيماي نظامي فالكون 20

  • 0 پاسخ
  • 1,631 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,084 نمایش ها
 8. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 11,470 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,915 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,394 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,709 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 16,405 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,226 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,706 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,494 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,681 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,503 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,372 نمایش ها
 9. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,647 نمایش ها