پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

39 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 2,254 نمایش ها
 2. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,767 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,127 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 43,342 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,710 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,770 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,435 نمایش ها
 3. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 4,203 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,110 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 16,627 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,081 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,959 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,669 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,457 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,139 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 21,216 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,658 نمایش ها
 4. ایرباس A 400M

  • 34 پاسخ
  • 15,396 نمایش ها
 5. بوئینگ -707

  • 28 پاسخ
  • 20,435 نمایش ها
 6. بویینگ 747 و کاربری نظامی

  • 0 پاسخ
  • 216 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 27,465 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,035 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,422 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,049 نمایش ها
 7. هواپيماي نظامي فالكون 20

  • 0 پاسخ
  • 1,526 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,879 نمایش ها
 8. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 10,994 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,763 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,118 نمایش ها
 9. هواپیمای ترابری Y-20

  • 4 پاسخ
  • 5,107 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,531 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 15,757 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,857 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,356 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,174 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,315 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,305 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,261 نمایش ها
 10. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,496 نمایش ها