پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

39 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 105 پاسخ
  • 43,319 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 27,454 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 21,210 نمایش ها
 1. بوئینگ -707

  • 28 پاسخ
  • 20,417 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 16,624 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 15,748 نمایش ها
 2. ایرباس A 400M

  • 34 پاسخ
  • 15,379 نمایش ها
 3. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 10,984 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,135 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,311 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,709 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,665 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,078 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,353 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,432 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,113 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,167 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,107 نمایش ها
 4. هواپیمای ترابری Y-20

  • 4 پاسخ
  • 5,104 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,030 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,955 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,769 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,528 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,416 نمایش ها
 5. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 4,198 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,875 نمایش ها
 6. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,764 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,658 نمایش ها
 7. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,493 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,456 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,299 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,261 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,124 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,046 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,854 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,762 نمایش ها
 8. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 2,252 نمایش ها
 9. هواپيماي نظامي فالكون 20

  • 0 پاسخ
  • 1,526 نمایش ها
 10. بویینگ 747 و کاربری نظامی

  • 0 پاسخ
  • 201 نمایش ها