26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 289 پاسخ
  • 58,851 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,901 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,223 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,318 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,747 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,980 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,795 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,580 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 6,627 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,866 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,084 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,258 نمایش ها
 2. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 3,717 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,057 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,711 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 10,747 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,227 نمایش ها
 3. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,586 نمایش ها
 4. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 3,167 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,781 نمایش ها
 5. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,599 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,633 نمایش ها
 6. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,556 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,312 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,593 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,679 نمایش ها