26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 450 پاسخ
  • 93,233 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,500 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,729 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,782 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,345 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,325 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,333 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,985 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 7,306 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,124 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,645 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,512 نمایش ها
 2. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 4,031 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,429 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,706 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,582 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,560 نمایش ها
 3. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,804 نمایش ها
 4. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 3,498 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,419 نمایش ها
 5. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,876 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,889 نمایش ها
 6. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,887 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,537 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,249 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,174 نمایش ها