26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 450 پاسخ
  • 94,657 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,638 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,812 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,912 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,430 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,405 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,408 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,091 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 7,495 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,192 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,845 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,579 نمایش ها
 2. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 4,107 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,500 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,774 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,878 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,631 نمایش ها
 3. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,877 نمایش ها
 4. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 3,576 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,626 نمایش ها
 5. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,947 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,957 نمایش ها
 6. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,964 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,604 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,334 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,254 نمایش ها