26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 355 پاسخ
  • 79,578 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,321 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,560 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,646 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,155 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,202 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,171 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,864 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 7,053 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,041 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,461 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,428 نمایش ها
 2. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 3,924 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,337 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,560 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,315 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,468 نمایش ها
 3. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,735 نمایش ها
 4. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 3,400 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,207 نمایش ها
 5. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,779 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,815 نمایش ها
 6. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,768 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,470 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,047 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,008 نمایش ها