26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 399 پاسخ
  • 87,867 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,432 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,200 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,546 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,314 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,292 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 7,198 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,419 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,947 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,716 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,682 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,519 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,394 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,283 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,128 نمایش ها
 2. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 3,985 نمایش ها
 3. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,840 نمایش ها
 4. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,769 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,660 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,471 نمایش ها
 5. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 3,449 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,268 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,089 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,853 نمایش ها
 6. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,836 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,506 نمایش ها