پرش به


بالگردهای نظامی

Military Helicopters

زیر انجمن ها

بالگردهای نظامی'">

بالگردهای هجومی

Attach Helicopters

  • 56 تاپیک
  • 1,282 پاسخ
AH-2 Rooivalk - آخرین ارسال توسط 7mmt

بالگردهای ترابری

Cargo & Airlift helicopters

  • 69 تاپیک
  • 887 پاسخ
پرواز بالگردهای ملی «صبا» و... - آخرین ارسال توسط pyaghoubi

بالگردهای شناسایی

Intelligence Mission Helicopters

  • 11 تاپیک
  • 89 پاسخ
Bell 47 - آخرین ارسال توسط arminheidari

مقایسه بالگردها

Military Helicopters Comparison

  • 0 تاپیک
  • 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست