پرش به


خودروهای نظامی و زره پوش ها

Military Armored Vehicle

زیر انجمن ها

خودروهای نظامی و زره پوش ها'">

تانک

MBT , Main battle Tanks & Light Tanks

 • 176 تاپیک
 • 3,353 پاسخ
تانک کرار - آخرین ارسال توسط iran_400

خودروهای مهندسی

معرفی خودروهای مهندسی رزمی
Military engineering vehicle

 • 34 تاپیک
 • 275 پاسخ
خودروی بدون سرنشین MV-4 - آخرین ارسال توسط aboshaban

نفربرها و خودروی های رزمی پیاده نظام

IPV , APCs Infrantry Vehicle & Armored Personal Carriers

 • 156 تاپیک
 • 1,329 پاسخ
Kurganets ؛ ورود روسیه به ع... - آخرین ارسال توسط Crash

خودرو های ترابری نظامی

معرفی تانکبر و کامیون های نظامی
Military Transport & Logistics Vehicle

 • 36 تاپیک
 • 355 پاسخ
اشنایی با تانک بر Faun SLT-... - آخرین ارسال توسط Goebbels

خودرو های پشتیبانی آتش ، شناسایی و ضد تانک

Fire Support & Anti Armor Vehicle

 • 30 تاپیک
 • 435 پاسخ
خودرو رزمی شناسایی EE-9 Cas... - آخرین ارسال توسط Crash

خودرو های تاکتیکی نظامی

Tactical Military Vehicle

 • 40 تاپیک
 • 480 پاسخ
وانت های مسلح (( The Techni... - آخرین ارسال توسط Crash

خودرو های محافظت شده

Mrap & Armored vehicle

 • 45 تاپیک
 • 436 پاسخ
کشورهای بکارگیرنده امرپ (MR... - آخرین ارسال توسط divisionbyzero