مسلسل های دستی

در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
SubMachine Gun

52 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 36 پاسخ
  • 19,534 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,793 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,574 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,789 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 6,359 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,416 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,459 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,489 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,580 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,772 نمایش ها
 1. مسلسل دستی Z-84

  • 6 پاسخ
  • 4,182 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,890 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,528 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,697 نمایش ها
 2. مسلسل پی ام 9

  • 13 پاسخ
  • 3,944 نمایش ها
 3. مسلسل ام پی 58

  • 2 پاسخ
  • 3,190 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 6,890 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,155 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,690 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,395 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,261 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,416 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,024 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,729 نمایش ها
 4. مسلسل دستی HK - UMP

  • 14 پاسخ
  • 11,848 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,520 نمایش ها
 5. مسلسل دستي Shipka

  • 12 پاسخ
  • 3,556 نمایش ها
 6. اسلحه FN P90

  • 19 پاسخ
  • 12,221 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,623 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,070 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,644 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,908 نمایش ها
 7. Mini UZI & Micro UZI

  • 0 پاسخ
  • 4,806 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,893 نمایش ها
 8. مسلسل Thompson

  • 4 پاسخ
  • 2,799 نمایش ها
 9. FMK-3

  • 4 پاسخ
  • 2,309 نمایش ها
 10. یوزی

  • 17 پاسخ
  • 6,756 نمایش ها
 11. BXP خوب ولی بدشانس

  • 6 پاسخ
  • 2,363 نمایش ها
 12. سلاح K-50M

  • 9 پاسخ
  • 4,155 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,026 نمایش ها
 13. S.A.F

  • 9 پاسخ
  • 2,572 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,270 نمایش ها
 14. مسلسل دستس Ingram

  • 2 پاسخ
  • 2,175 نمایش ها
 15. کالیکو ( ام 960 )

  • 0 پاسخ
  • 2,204 نمایش ها
 16. مسلسل m4

  • 9 پاسخ
  • 4,516 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,355 نمایش ها
 17. مسلسل دستی Z-84

  • 0 پاسخ
  • 2,197 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,967 نمایش ها
 18. مسلسل دستی MP5

  • 2 پاسخ
  • 4,423 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,531 نمایش ها