مسلسل های دستی

در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
SubMachine Gun

52 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 36 پاسخ
  • 21,109 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,117 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,952 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,171 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,182 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,774 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,746 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,862 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,878 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,102 نمایش ها
 1. مسلسل دستی Z-84

  • 6 پاسخ
  • 4,597 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,265 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,834 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,007 نمایش ها
 2. مسلسل پی ام 9

  • 13 پاسخ
  • 4,334 نمایش ها
 3. مسلسل ام پی 58

  • 2 پاسخ
  • 3,481 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 7,650 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,449 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,619 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,179 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,595 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,911 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,413 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,275 نمایش ها
 4. مسلسل دستی HK - UMP

  • 14 پاسخ
  • 12,272 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,795 نمایش ها
 5. مسلسل دستي Shipka

  • 12 پاسخ
  • 3,834 نمایش ها
 6. اسلحه FN P90

  • 19 پاسخ
  • 13,217 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,037 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,376 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,912 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,199 نمایش ها
 7. Mini UZI & Micro UZI

  • 0 پاسخ
  • 5,203 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,788 نمایش ها
 8. مسلسل Thompson

  • 4 پاسخ
  • 3,112 نمایش ها
 9. FMK-3

  • 4 پاسخ
  • 2,587 نمایش ها
 10. یوزی

  • 17 پاسخ
  • 7,559 نمایش ها
 11. BXP خوب ولی بدشانس

  • 6 پاسخ
  • 2,624 نمایش ها
 12. سلاح K-50M

  • 9 پاسخ
  • 4,459 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,304 نمایش ها
 13. S.A.F

  • 9 پاسخ
  • 2,851 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,534 نمایش ها
 14. مسلسل دستس Ingram

  • 2 پاسخ
  • 2,437 نمایش ها
 15. کالیکو ( ام 960 )

  • 0 پاسخ
  • 2,482 نمایش ها
 16. مسلسل m4

  • 9 پاسخ
  • 4,848 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,650 نمایش ها
 17. مسلسل دستی Z-84

  • 0 پاسخ
  • 2,462 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,237 نمایش ها
 18. مسلسل دستی MP5

  • 2 پاسخ
  • 4,716 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,837 نمایش ها