مسلسل های دستی

در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
SubMachine Gun

52 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 36 پاسخ
  • 20,740 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,051 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,860 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,089 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,000 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,701 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,679 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,774 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,815 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,036 نمایش ها
 1. مسلسل دستی Z-84

  • 6 پاسخ
  • 4,486 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,184 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,766 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,944 نمایش ها
 2. مسلسل پی ام 9

  • 13 پاسخ
  • 4,233 نمایش ها
 3. مسلسل ام پی 58

  • 2 پاسخ
  • 3,417 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 7,487 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,383 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,422 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,009 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,524 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,804 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,324 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,158 نمایش ها
 4. مسلسل دستی HK - UMP

  • 14 پاسخ
  • 12,178 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,738 نمایش ها
 5. مسلسل دستي Shipka

  • 12 پاسخ
  • 3,769 نمایش ها
 6. اسلحه FN P90

  • 19 پاسخ
  • 12,978 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,942 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,306 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,859 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,139 نمایش ها
 7. Mini UZI & Micro UZI

  • 0 پاسخ
  • 5,118 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,576 نمایش ها
 8. مسلسل Thompson

  • 4 پاسخ
  • 3,050 نمایش ها
 9. FMK-3

  • 4 پاسخ
  • 2,530 نمایش ها
 10. یوزی

  • 17 پاسخ
  • 7,388 نمایش ها
 11. BXP خوب ولی بدشانس

  • 6 پاسخ
  • 2,571 نمایش ها
 12. سلاح K-50M

  • 9 پاسخ
  • 4,395 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,239 نمایش ها
 13. S.A.F

  • 9 پاسخ
  • 2,789 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,476 نمایش ها
 14. مسلسل دستس Ingram

  • 2 پاسخ
  • 2,382 نمایش ها
 15. کالیکو ( ام 960 )

  • 0 پاسخ
  • 2,417 نمایش ها
 16. مسلسل m4

  • 9 پاسخ
  • 4,782 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,584 نمایش ها
 17. مسلسل دستی Z-84

  • 0 پاسخ
  • 2,399 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,178 نمایش ها
 18. مسلسل دستی MP5

  • 2 پاسخ
  • 4,645 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,778 نمایش ها