مسلسل های دستی

در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
SubMachine Gun

52 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 36 پاسخ
  • 18,926 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,672 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,434 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,653 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 6,044 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,296 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,350 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,351 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,479 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,643 نمایش ها
 1. مسلسل دستی Z-84

  • 6 پاسخ
  • 4,058 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,746 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,411 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,589 نمایش ها
 2. مسلسل پی ام 9

  • 13 پاسخ
  • 3,810 نمایش ها
 3. مسلسل ام پی 58

  • 2 پاسخ
  • 3,075 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 6,603 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,054 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,324 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,097 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,148 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,225 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,870 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,535 نمایش ها
 4. مسلسل دستی HK - UMP

  • 14 پاسخ
  • 11,657 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,414 نمایش ها
 5. مسلسل دستي Shipka

  • 12 پاسخ
  • 3,452 نمایش ها
 6. اسلحه FN P90

  • 19 پاسخ
  • 11,862 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,474 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,956 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,545 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,805 نمایش ها
 7. Mini UZI & Micro UZI

  • 0 پاسخ
  • 4,658 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,483 نمایش ها
 8. مسلسل Thompson

  • 4 پاسخ
  • 2,685 نمایش ها
 9. FMK-3

  • 4 پاسخ
  • 2,203 نمایش ها
 10. یوزی

  • 17 پاسخ
  • 6,425 نمایش ها
 11. BXP خوب ولی بدشانس

  • 6 پاسخ
  • 2,263 نمایش ها
 12. سلاح K-50M

  • 9 پاسخ
  • 4,030 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,920 نمایش ها
 13. S.A.F

  • 9 پاسخ
  • 2,463 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,170 نمایش ها
 14. مسلسل دستس Ingram

  • 2 پاسخ
  • 2,072 نمایش ها
 15. کالیکو ( ام 960 )

  • 0 پاسخ
  • 2,103 نمایش ها
 16. مسلسل m4

  • 9 پاسخ
  • 4,391 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,251 نمایش ها
 17. مسلسل دستی Z-84

  • 0 پاسخ
  • 2,091 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,864 نمایش ها
 18. مسلسل دستی MP5

  • 2 پاسخ
  • 4,321 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,419 نمایش ها