مسلسل های دستی

در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
SubMachine Gun

53 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 2,066 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 29,556 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,833 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,082 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,169 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 12,099 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,567 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,348 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,167 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,499 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,940 نمایش ها
 1. مسلسل دستی Z-84

  • 6 پاسخ
  • 6,657 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,249 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,587 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,898 نمایش ها
 2. مسلسل پی ام 9

  • 13 پاسخ
  • 6,302 نمایش ها
 3. مسلسل ام پی 58

  • 2 پاسخ
  • 5,106 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 12,352 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,141 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,763 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 12,056 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,269 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,903 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,511 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 10,212 نمایش ها
 4. مسلسل دستی HK - UMP

  • 14 پاسخ
  • 14,507 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,406 نمایش ها
 5. مسلسل دستي Shipka

  • 12 پاسخ
  • 5,547 نمایش ها
 6. اسلحه FN P90

  • 19 پاسخ
  • 19,045 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,179 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,214 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,459 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,844 نمایش ها
 7. Mini UZI & Micro UZI

  • 0 پاسخ
  • 7,010 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,718 نمایش ها
 8. مسلسل Thompson

  • 4 پاسخ
  • 4,845 نمایش ها
 9. FMK-3

  • 4 پاسخ
  • 4,216 نمایش ها
 10. یوزی

  • 17 پاسخ
  • 12,345 نمایش ها
 11. BXP خوب ولی بدشانس

  • 6 پاسخ
  • 4,228 نمایش ها
 12. سلاح K-50M

  • 9 پاسخ
  • 6,296 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,843 نمایش ها
 13. S.A.F

  • 9 پاسخ
  • 4,613 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,028 نمایش ها
 14. مسلسل دستس Ingram

  • 2 پاسخ
  • 3,961 نمایش ها
 15. کالیکو ( ام 960 )

  • 0 پاسخ
  • 4,020 نمایش ها
 16. مسلسل m4

  • 9 پاسخ
  • 6,845 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,219 نمایش ها
 17. مسلسل دستی Z-84

  • 0 پاسخ
  • 3,982 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,740 نمایش ها
 18. مسلسل دستی MP5

  • 2 پاسخ
  • 6,413 نمایش ها