مسلسل های دستی

در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
SubMachine Gun

52 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 36 پاسخ
  • 21,259 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,150 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,019 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,209 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,254 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,822 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,765 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,916 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,902 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,127 نمایش ها
 1. مسلسل دستی Z-84

  • 6 پاسخ
  • 4,691 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,305 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,855 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,040 نمایش ها
 2. مسلسل پی ام 9

  • 13 پاسخ
  • 4,390 نمایش ها
 3. مسلسل ام پی 58

  • 2 پاسخ
  • 3,506 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 7,690 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,470 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,708 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,231 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,629 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,977 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,466 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,325 نمایش ها
 4. مسلسل دستی HK - UMP

  • 14 پاسخ
  • 12,327 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,817 نمایش ها
 5. مسلسل دستي Shipka

  • 12 پاسخ
  • 3,862 نمایش ها
 6. اسلحه FN P90

  • 19 پاسخ
  • 13,346 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,081 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,415 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,925 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,219 نمایش ها
 7. Mini UZI & Micro UZI

  • 0 پاسخ
  • 5,260 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,872 نمایش ها
 8. مسلسل Thompson

  • 4 پاسخ
  • 3,143 نمایش ها
 9. FMK-3

  • 4 پاسخ
  • 2,612 نمایش ها
 10. یوزی

  • 17 پاسخ
  • 7,613 نمایش ها
 11. BXP خوب ولی بدشانس

  • 6 پاسخ
  • 2,642 نمایش ها
 12. سلاح K-50M

  • 9 پاسخ
  • 4,489 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,327 نمایش ها
 13. S.A.F

  • 9 پاسخ
  • 2,874 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,548 نمایش ها
 14. مسلسل دستس Ingram

  • 2 پاسخ
  • 2,449 نمایش ها
 15. کالیکو ( ام 960 )

  • 0 پاسخ
  • 2,501 نمایش ها
 16. مسلسل m4

  • 9 پاسخ
  • 4,894 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,672 نمایش ها
 17. مسلسل دستی Z-84

  • 0 پاسخ
  • 2,477 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,259 نمایش ها
 18. مسلسل دستی MP5

  • 2 پاسخ
  • 4,742 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,866 نمایش ها