مسلسل های دستی

در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
SubMachine Gun

52 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 36 پاسخ
  • 20,146 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,934 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,712 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,946 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 6,697 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,565 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,578 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,637 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,707 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,918 نمایش ها
 1. مسلسل دستی Z-84

  • 6 پاسخ
  • 4,344 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,047 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,648 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,830 نمایش ها
 2. مسلسل پی ام 9

  • 13 پاسخ
  • 4,091 نمایش ها
 3. مسلسل ام پی 58

  • 2 پاسخ
  • 3,312 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 7,204 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,281 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,083 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,708 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,403 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,634 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,168 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,945 نمایش ها
 4. مسلسل دستی HK - UMP

  • 14 پاسخ
  • 12,013 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,637 نمایش ها
 5. مسلسل دستي Shipka

  • 12 پاسخ
  • 3,673 نمایش ها
 6. اسلحه FN P90

  • 19 پاسخ
  • 12,617 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,791 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,194 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,760 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,032 نمایش ها
 7. Mini UZI & Micro UZI

  • 0 پاسخ
  • 4,977 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,259 نمایش ها
 8. مسلسل Thompson

  • 4 پاسخ
  • 2,936 نمایش ها
 9. FMK-3

  • 4 پاسخ
  • 2,430 نمایش ها
 10. یوزی

  • 17 پاسخ
  • 7,089 نمایش ها
 11. BXP خوب ولی بدشانس

  • 6 پاسخ
  • 2,476 نمایش ها
 12. سلاح K-50M

  • 9 پاسخ
  • 4,284 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,142 نمایش ها
 13. S.A.F

  • 9 پاسخ
  • 2,685 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,383 نمایش ها
 14. مسلسل دستس Ingram

  • 2 پاسخ
  • 2,290 نمایش ها
 15. کالیکو ( ام 960 )

  • 0 پاسخ
  • 2,319 نمایش ها
 16. مسلسل m4

  • 9 پاسخ
  • 4,657 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,480 نمایش ها
 17. مسلسل دستی Z-84

  • 0 پاسخ
  • 2,303 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,082 نمایش ها
 18. مسلسل دستی MP5

  • 2 پاسخ
  • 4,546 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,670 نمایش ها