مسلسل های دستی

در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
SubMachine Gun

52 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 36 پاسخ
  • 21,710 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,254 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,143 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,352 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,490 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,950 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,826 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,108 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,974 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,251 نمایش ها
 1. مسلسل دستی Z-84

  • 6 پاسخ
  • 4,839 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,438 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,929 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,141 نمایش ها
 2. مسلسل پی ام 9

  • 13 پاسخ
  • 4,496 نمایش ها
 3. مسلسل ام پی 58

  • 2 پاسخ
  • 3,568 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 7,833 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,535 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,953 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,454 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,706 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,141 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,621 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,489 نمایش ها
 4. مسلسل دستی HK - UMP

  • 14 پاسخ
  • 12,559 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,889 نمایش ها
 5. مسلسل دستي Shipka

  • 12 پاسخ
  • 3,941 نمایش ها
 6. اسلحه FN P90

  • 19 پاسخ
  • 13,662 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,205 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,540 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,984 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,291 نمایش ها
 7. Mini UZI & Micro UZI

  • 0 پاسخ
  • 5,413 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,112 نمایش ها
 8. مسلسل Thompson

  • 4 پاسخ
  • 3,234 نمایش ها
 9. FMK-3

  • 4 پاسخ
  • 2,676 نمایش ها
 10. یوزی

  • 17 پاسخ
  • 7,817 نمایش ها
 11. BXP خوب ولی بدشانس

  • 6 پاسخ
  • 2,700 نمایش ها
 12. سلاح K-50M

  • 9 پاسخ
  • 4,577 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,384 نمایش ها
 13. S.A.F

  • 9 پاسخ
  • 2,948 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,599 نمایش ها
 14. مسلسل دستس Ingram

  • 2 پاسخ
  • 2,500 نمایش ها
 15. کالیکو ( ام 960 )

  • 0 پاسخ
  • 2,571 نمایش ها
 16. مسلسل m4

  • 9 پاسخ
  • 5,048 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,740 نمایش ها
 17. مسلسل دستی Z-84

  • 0 پاسخ
  • 2,534 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,313 نمایش ها
 18. مسلسل دستی MP5

  • 2 پاسخ
  • 4,848 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,936 نمایش ها