مسلسل های دستی

در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
SubMachine Gun

52 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 36 پاسخ
  • 22,605 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,442 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,401 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,629 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,992 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,156 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,989 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,394 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,137 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,459 نمایش ها
 1. مسلسل دستی Z-84

  • 6 پاسخ
  • 5,126 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,657 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,098 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,365 نمایش ها
 2. مسلسل پی ام 9

  • 13 پاسخ
  • 4,741 نمایش ها
 3. مسلسل ام پی 58

  • 2 پاسخ
  • 3,735 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 8,228 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,691 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 13,462 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,915 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,872 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,386 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,906 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,796 نمایش ها
 4. مسلسل دستی HK - UMP

  • 14 پاسخ
  • 12,838 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,035 نمایش ها
 5. مسلسل دستي Shipka

  • 12 پاسخ
  • 4,082 نمایش ها
 6. اسلحه FN P90

  • 19 پاسخ
  • 14,351 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,474 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,714 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,125 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,441 نمایش ها
 7. Mini UZI & Micro UZI

  • 0 پاسخ
  • 5,655 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,567 نمایش ها
 8. مسلسل Thompson

  • 4 پاسخ
  • 3,417 نمایش ها
 9. FMK-3

  • 4 پاسخ
  • 2,843 نمایش ها
 10. یوزی

  • 17 پاسخ
  • 8,221 نمایش ها
 11. BXP خوب ولی بدشانس

  • 6 پاسخ
  • 2,843 نمایش ها
 12. سلاح K-50M

  • 9 پاسخ
  • 4,723 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,532 نمایش ها
 13. S.A.F

  • 9 پاسخ
  • 3,114 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,731 نمایش ها
 14. مسلسل دستس Ingram

  • 2 پاسخ
  • 2,639 نمایش ها
 15. کالیکو ( ام 960 )

  • 0 پاسخ
  • 2,707 نمایش ها
 16. مسلسل m4

  • 9 پاسخ
  • 5,259 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,889 نمایش ها
 17. مسلسل دستی Z-84

  • 0 پاسخ
  • 2,669 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,443 نمایش ها
 18. مسلسل دستی MP5

  • 2 پاسخ
  • 5,029 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,104 نمایش ها