مسلسل های دستی

در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
SubMachine Gun

52 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 36 پاسخ
  • 24,881 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,881 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,931 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,121 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,244 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,577 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,407 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,933 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,560 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,929 نمایش ها
 1. مسلسل دستی Z-84

  • 6 پاسخ
  • 5,614 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,185 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,558 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,856 نمایش ها
 2. مسلسل پی ام 9

  • 13 پاسخ
  • 5,250 نمایش ها
 3. مسلسل ام پی 58

  • 2 پاسخ
  • 4,160 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 9,445 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,120 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,813 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,171 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,301 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,868 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,433 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,531 نمایش ها
 4. مسلسل دستی HK - UMP

  • 14 پاسخ
  • 13,359 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,459 نمایش ها
 5. مسلسل دستي Shipka

  • 12 پاسخ
  • 4,531 نمایش ها
 6. اسلحه FN P90

  • 19 پاسخ
  • 15,894 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,036 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,182 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,532 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,882 نمایش ها
 7. Mini UZI & Micro UZI

  • 0 پاسخ
  • 6,070 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,836 نمایش ها
 8. مسلسل Thompson

  • 4 پاسخ
  • 3,861 نمایش ها
 9. FMK-3

  • 4 پاسخ
  • 3,259 نمایش ها
 10. یوزی

  • 17 پاسخ
  • 9,479 نمایش ها
 11. BXP خوب ولی بدشانس

  • 6 پاسخ
  • 3,267 نمایش ها
 12. سلاح K-50M

  • 9 پاسخ
  • 5,181 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,918 نمایش ها
 13. S.A.F

  • 9 پاسخ
  • 3,576 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,117 نمایش ها
 14. مسلسل دستس Ingram

  • 2 پاسخ
  • 3,035 نمایش ها
 15. کالیکو ( ام 960 )

  • 0 پاسخ
  • 3,112 نمایش ها
 16. مسلسل m4

  • 9 پاسخ
  • 5,761 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,290 نمایش ها
 17. مسلسل دستی Z-84

  • 0 پاسخ
  • 3,064 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,833 نمایش ها
 18. مسلسل دستی MP5

  • 2 پاسخ
  • 5,456 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,511 نمایش ها