مسلسل های دستی

در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
SubMachine Gun

52 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 36 پاسخ
  • 21,426 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,188 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,059 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,259 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,320 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,854 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,784 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,973 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,930 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,172 نمایش ها
 1. مسلسل دستی Z-84

  • 6 پاسخ
  • 4,731 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,346 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,881 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,070 نمایش ها
 2. مسلسل پی ام 9

  • 13 پاسخ
  • 4,434 نمایش ها
 3. مسلسل ام پی 58

  • 2 پاسخ
  • 3,528 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 7,724 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,497 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,783 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,284 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,653 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,040 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,522 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,373 نمایش ها
 4. مسلسل دستی HK - UMP

  • 14 پاسخ
  • 12,417 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,833 نمایش ها
 5. مسلسل دستي Shipka

  • 12 پاسخ
  • 3,892 نمایش ها
 6. اسلحه FN P90

  • 19 پاسخ
  • 13,436 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,126 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,436 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,943 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,244 نمایش ها
 7. Mini UZI & Micro UZI

  • 0 پاسخ
  • 5,320 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,954 نمایش ها
 8. مسلسل Thompson

  • 4 پاسخ
  • 3,166 نمایش ها
 9. FMK-3

  • 4 پاسخ
  • 2,636 نمایش ها
 10. یوزی

  • 17 پاسخ
  • 7,651 نمایش ها
 11. BXP خوب ولی بدشانس

  • 6 پاسخ
  • 2,665 نمایش ها
 12. سلاح K-50M

  • 9 پاسخ
  • 4,516 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,342 نمایش ها
 13. S.A.F

  • 9 پاسخ
  • 2,904 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,560 نمایش ها
 14. مسلسل دستس Ingram

  • 2 پاسخ
  • 2,466 نمایش ها
 15. کالیکو ( ام 960 )

  • 0 پاسخ
  • 2,515 نمایش ها
 16. مسلسل m4

  • 9 پاسخ
  • 4,938 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,692 نمایش ها
 17. مسلسل دستی Z-84

  • 0 پاسخ
  • 2,496 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,276 نمایش ها
 18. مسلسل دستی MP5

  • 2 پاسخ
  • 4,773 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,894 نمایش ها