پیستول ها و رولورها

در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
Hand Gun , Pistols & Revolvers

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 11,437 نمایش ها
 1. MP-412 Rex revolver ساخت روسیه

  • 0 پاسخ
  • 3,969 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,432 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,119 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,157 نمایش ها
 2. رولور پیتون

  • 36 پاسخ
  • 27,036 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,389 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 22,933 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,933 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,734 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,286 نمایش ها
 3. سلاح کمری PSS، ساخت شوروی

  • 4 پاسخ
  • 4,187 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,491 نمایش ها
 4. معرفي M22 Pistol ساخت اتريش

  • 14 پاسخ
  • 7,255 نمایش ها
 5. تپانچه PSM،ساخت شوروی

  • 6 پاسخ
  • 4,259 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,312 نمایش ها
 6. معرفي Colt SP901

  • 5 پاسخ
  • 3,374 نمایش ها
 7. معرفي Colt .38 Super

  • 12 پاسخ
  • 9,771 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,784 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,940 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,148 نمایش ها
 8. معرفی چند رولور

  • 14 پاسخ
  • 5,366 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,582 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,471 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,001 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 72,919 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 18,443 نمایش ها
 9. رولور پرقدرت ... KORTH

  • 10 پاسخ
  • 11,934 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 50,898 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 26,318 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 14,310 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 34,365 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 10,757 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 20,773 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,183 نمایش ها
 10. تپانچه Mauser C-96

  • 6 پاسخ
  • 8,914 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,934 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 18,781 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,080 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,949 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,820 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 37,926 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,612 نمایش ها
 11. تپانچه Desert Eagle

  • 17 پاسخ
  • 7,452 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 16,026 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,646 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,095 نمایش ها
 12. رولور GP-100

  • 4 پاسخ
  • 4,283 نمایش ها
 13. برتا 8000

  • 11 پاسخ
  • 13,897 نمایش ها
 14. Czech CZ100 Pistol 9MM

  • 2 پاسخ
  • 2,964 نمایش ها