پیستول ها و رولورها

در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
Hand Gun , Pistols & Revolvers

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 11,449 نمایش ها
 1. MP-412 Rex revolver ساخت روسیه

  • 0 پاسخ
  • 3,971 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,434 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,121 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,161 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,392 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 22,940 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,935 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,738 نمایش ها
 2. رولور پیتون

  • 36 پاسخ
  • 27,048 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,289 نمایش ها
 3. سلاح کمری PSS، ساخت شوروی

  • 4 پاسخ
  • 4,191 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,495 نمایش ها
 4. معرفي M22 Pistol ساخت اتريش

  • 14 پاسخ
  • 7,257 نمایش ها
 5. تپانچه PSM،ساخت شوروی

  • 6 پاسخ
  • 4,264 نمایش ها
 6. معرفي Colt SP901

  • 5 پاسخ
  • 3,380 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,315 نمایش ها
 7. معرفي Colt .38 Super

  • 12 پاسخ
  • 9,773 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,791 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,943 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,584 نمایش ها
 8. معرفی چند رولور

  • 14 پاسخ
  • 5,370 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,475 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,005 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,154 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 72,937 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 18,457 نمایش ها
 9. رولور پرقدرت ... KORTH

  • 10 پاسخ
  • 11,939 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 50,939 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 14,320 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 34,389 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 10,761 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 26,328 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 20,784 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,190 نمایش ها
 10. تپانچه Mauser C-96

  • 6 پاسخ
  • 8,921 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,936 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 18,790 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,083 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,953 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,824 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 37,945 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,617 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 16,047 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,648 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,097 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,308 نمایش ها
 11. Czech CZ100 Pistol 9MM

  • 2 پاسخ
  • 2,966 نمایش ها
 12. برتا 8000

  • 11 پاسخ
  • 13,904 نمایش ها
 13. تپانچه Desert Eagle

  • 17 پاسخ
  • 7,459 نمایش ها