پیستول ها و رولورها

در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
Hand Gun , Pistols & Revolvers

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 12,262 نمایش ها
 1. MP-412 Rex revolver ساخت روسیه

  • 0 پاسخ
  • 4,112 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,624 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,242 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,339 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,557 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 23,348 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,056 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,857 نمایش ها
 2. رولور پیتون

  • 36 پاسخ
  • 27,724 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,464 نمایش ها
 3. سلاح کمری PSS، ساخت شوروی

  • 4 پاسخ
  • 4,323 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,612 نمایش ها
 4. معرفي M22 Pistol ساخت اتريش

  • 14 پاسخ
  • 7,383 نمایش ها
 5. تپانچه PSM،ساخت شوروی

  • 6 پاسخ
  • 4,405 نمایش ها
 6. معرفي Colt SP901

  • 5 پاسخ
  • 3,485 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,465 نمایش ها
 7. معرفي Colt .38 Super

  • 12 پاسخ
  • 9,932 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,931 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,071 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,694 نمایش ها
 8. معرفی چند رولور

  • 14 پاسخ
  • 5,477 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,611 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,118 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,473 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 74,192 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 18,861 نمایش ها
 9. رولور پرقدرت ... KORTH

  • 10 پاسخ
  • 12,149 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 52,432 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 14,773 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 35,406 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 10,966 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 26,820 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 21,106 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,426 نمایش ها
 10. تپانچه Mauser C-96

  • 6 پاسخ
  • 9,148 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,080 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 19,150 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,281 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,105 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 13,265 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 39,130 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,760 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 17,096 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,791 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,218 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,314 نمایش ها
 11. Czech CZ100 Pistol 9MM

  • 2 پاسخ
  • 3,077 نمایش ها
 12. برتا 8000

  • 11 پاسخ
  • 14,498 نمایش ها
 13. تپانچه Desert Eagle

  • 17 پاسخ
  • 7,784 نمایش ها