سایر تجهیزات انفرادی

در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
Other Infantry Gear

65 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 128 پاسخ
  • 126,889 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 11,408 نمایش ها
 1. بالیسانگ

  • 21 پاسخ
  • 36,708 نمایش ها
 2. سرباز سرو

  • 6 پاسخ
  • 16,931 نمایش ها
  • 195 پاسخ
  • 261,550 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,376 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,085 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 16,155 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 14,053 نمایش ها
 3. انواع چاقو .

  • 10 پاسخ
  • 88,584 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 30,382 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 9,893 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 18,475 نمایش ها
 4. تفنگ های فیل کش !

  • 25 پاسخ
  • 39,735 نمایش ها
 5. قنداق لوله ای

  • 16 پاسخ
  • 11,041 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 24,445 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,624 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,287 نمایش ها
 6. دستگاه دید در شب

  • 0 پاسخ
  • 4,152 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 10,834 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 26,026 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 17,870 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,965 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,667 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 21,092 نمایش ها
 7. چاقوهای سرامیکی

  • 0 پاسخ
  • 4,518 نمایش ها
 8. شمشیر کاتانا

  • 0 پاسخ
  • 5,408 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,298 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 19,403 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,556 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,482 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 30,269 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 19,149 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 19,867 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,473 نمایش ها
 9. اسپری فلفل

  • 45 پاسخ
  • 88,169 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,981 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,728 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,590 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,254 نمایش ها
 10. جلیقه پوست اژدها

  • 3 پاسخ
  • 6,983 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 11,656 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 27,935 نمایش ها
 11. تیغه های مرگبار!

  • 7 پاسخ
  • 9,491 نمایش ها
 12. دوربین حرارتی

  • 4 پاسخ
  • 7,077 نمایش ها
 13. معرفی TASER XREP

  • 4 پاسخ
  • 5,584 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,166 نمایش ها
 14. شوکر ( shocker )

  • 0 پاسخ
  • 8,867 نمایش ها
 15. قطب نمای M1

  • 0 پاسخ
  • 3,931 نمایش ها
 16. تاريخچه نارنجك دستي

  • 5 پاسخ
  • 3,345 نمایش ها