16 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. MK-15 فالانكس

  • 2 پاسخ
  • 5,885 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,955 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,763 نمایش ها
 2. توپ دریایی MDG 351

  • 17 پاسخ
  • 6,975 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,773 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 11,102 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,789 نمایش ها
 3. توپ MLG 27

  • 8 پاسخ
  • 2,924 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,634 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,473 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,838 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,404 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,914 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,824 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,122 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,054 نمایش ها