16 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. MK-15 فالانكس

  • 2 پاسخ
  • 6,743 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,346 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,428 نمایش ها
 2. توپ دریایی MDG 351

  • 17 پاسخ
  • 8,265 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,966 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 12,477 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,296 نمایش ها
 3. توپ MLG 27

  • 8 پاسخ
  • 3,366 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,107 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,888 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,254 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,823 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,308 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,016 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,719 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,669 نمایش ها