16 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. MK-15 فالانكس

  • 2 پاسخ
  • 7,113 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,516 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,696 نمایش ها
 2. توپ دریایی MDG 351

  • 17 پاسخ
  • 8,656 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,323 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 12,996 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,510 نمایش ها
 3. توپ MLG 27

  • 8 پاسخ
  • 3,477 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,270 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,004 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,374 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,936 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,426 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,427 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,935 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,896 نمایش ها