16 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. MK-15 فالانكس

  • 2 پاسخ
  • 6,265 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,165 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,068 نمایش ها
 2. توپ دریایی MDG 351

  • 17 پاسخ
  • 7,618 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,407 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 11,774 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,045 نمایش ها
 3. توپ MLG 27

  • 8 پاسخ
  • 3,159 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,869 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,688 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,057 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,628 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,130 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,456 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,395 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,337 نمایش ها