16 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. MK-15 فالانكس

  • 2 پاسخ
  • 6,592 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,308 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,295 نمایش ها
 2. توپ دریایی MDG 351

  • 17 پاسخ
  • 8,109 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,868 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 12,287 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,232 نمایش ها
 3. توپ MLG 27

  • 8 پاسخ
  • 3,323 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,048 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,841 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,213 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,778 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,271 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,895 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,612 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,553 نمایش ها