پدافندهای دریاپایه

Shipboard Anti-Air Defence Systems

23 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 116 پاسخ
  • 37,348 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 22,468 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 15,248 نمایش ها
 1. Umkhonto ؛ نیزه آفریقایی!

  • 14 پاسخ
  • 8,783 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,050 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,315 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,876 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,602 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,945 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,367 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,084 نمایش ها
 2. سامانه موشکی sea wolf

  • 3 پاسخ
  • 5,938 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,949 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,662 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,453 نمایش ها
 3. RIM-161 Standard Missile 3

  • 8 پاسخ
  • 4,502 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,393 نمایش ها
 4. RIM-162 ESSM

  • 5 پاسخ
  • 4,024 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,123 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,809 نمایش ها
 5. توپ Type 730 CIWS

  • 0 پاسخ
  • 4,114 نمایش ها
 6. توپ Meroka CIWS

  • 18 پاسخ
  • 9,648 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 13,535 نمایش ها