پدافندهای دریاپایه

Shipboard Anti-Air Defence Systems

23 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 87 پاسخ
  • 30,232 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 21,354 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 14,492 نمایش ها
 1. Umkhonto ؛ نیزه آفریقایی!

  • 14 پاسخ
  • 7,640 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,285 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,702 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,345 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,891 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,660 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,708 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,347 نمایش ها
 2. سامانه موشکی sea wolf

  • 3 پاسخ
  • 5,335 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,615 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,072 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,686 نمایش ها
 3. RIM-161 Standard Missile 3

  • 8 پاسخ
  • 3,869 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,731 نمایش ها
 4. RIM-162 ESSM

  • 5 پاسخ
  • 3,458 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,489 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,124 نمایش ها
 5. توپ Type 730 CIWS

  • 0 پاسخ
  • 3,455 نمایش ها
 6. توپ Meroka CIWS

  • 18 پاسخ
  • 8,066 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 11,613 نمایش ها