پدافندهای دریاپایه

Shipboard Anti-Air Defence Systems

23 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 87 پاسخ
  • 30,760 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 21,504 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 14,625 نمایش ها
 1. Umkhonto ؛ نیزه آفریقایی!

  • 14 پاسخ
  • 7,797 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,332 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,769 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,457 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,937 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,695 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,785 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,396 نمایش ها
 2. سامانه موشکی sea wolf

  • 3 پاسخ
  • 5,385 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,709 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,139 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,870 نمایش ها
 3. RIM-161 Standard Missile 3

  • 8 پاسخ
  • 3,911 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,816 نمایش ها
 4. RIM-162 ESSM

  • 5 پاسخ
  • 3,506 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,558 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,198 نمایش ها
 5. توپ Type 730 CIWS

  • 0 پاسخ
  • 3,512 نمایش ها
 6. توپ Meroka CIWS

  • 18 پاسخ
  • 8,193 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 11,752 نمایش ها