پدافندهای دریاپایه

Shipboard Anti-Air Defence Systems

23 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 116 پاسخ
  • 38,553 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 22,779 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 15,513 نمایش ها
 1. Umkhonto ؛ نیزه آفریقایی!

  • 14 پاسخ
  • 9,103 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,345 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,556 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,546 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,918 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,986 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,612 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,342 نمایش ها
 2. سامانه موشکی sea wolf

  • 3 پاسخ
  • 6,171 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,543 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,902 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,126 نمایش ها
 3. RIM-161 Standard Missile 3

  • 8 پاسخ
  • 4,746 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,623 نمایش ها
 4. RIM-162 ESSM

  • 5 پاسخ
  • 4,248 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,390 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,084 نمایش ها
 5. توپ Type 730 CIWS

  • 0 پاسخ
  • 4,318 نمایش ها
 6. توپ Meroka CIWS

  • 18 پاسخ
  • 10,312 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 14,378 نمایش ها