پدافندهای دریاپایه

Shipboard Anti-Air Defence Systems

23 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 43 پاسخ
  • 21,042 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 14,269 نمایش ها
 1. Umkhonto ؛ نیزه آفریقایی!

  • 14 پاسخ
  • 7,240 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,935 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,472 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 6,752 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,565 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,580 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 26,990 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,459 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,100 نمایش ها
 2. سامانه موشکی sea wolf

  • 3 پاسخ
  • 5,117 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,076 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,861 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,073 نمایش ها
 3. RIM-161 Standard Missile 3

  • 8 پاسخ
  • 3,650 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,470 نمایش ها
 4. RIM-162 ESSM

  • 5 پاسخ
  • 3,256 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,225 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,887 نمایش ها
 5. توپ Type 730 CIWS

  • 0 پاسخ
  • 3,230 نمایش ها
 6. توپ Meroka CIWS

  • 18 پاسخ
  • 7,448 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 10,793 نمایش ها