پدافندهای دریاپایه

Shipboard Anti-Air Defence Systems

23 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 43 پاسخ
  • 21,157 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 14,354 نمایش ها
 1. Umkhonto ؛ نیزه آفریقایی!

  • 14 پاسخ
  • 7,465 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,111 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,592 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,062 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,728 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,613 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 27,511 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,586 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,246 نمایش ها
 2. سامانه موشکی sea wolf

  • 3 پاسخ
  • 5,236 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,365 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,967 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,406 نمایش ها
 3. RIM-161 Standard Missile 3

  • 8 پاسخ
  • 3,757 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,587 نمایش ها
 4. RIM-162 ESSM

  • 5 پاسخ
  • 3,359 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,347 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,006 نمایش ها
 5. توپ Type 730 CIWS

  • 0 پاسخ
  • 3,343 نمایش ها
 6. توپ Meroka CIWS

  • 18 پاسخ
  • 7,764 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 11,205 نمایش ها