پدافندهای دریاپایه

Shipboard Anti-Air Defence Systems

23 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 43 پاسخ
  • 20,908 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 14,169 نمایش ها
 1. Umkhonto ؛ نیزه آفریقایی!

  • 14 پاسخ
  • 6,866 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,729 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,328 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 6,403 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,363 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,540 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 26,358 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,305 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,923 نمایش ها
 2. سامانه موشکی sea wolf

  • 3 پاسخ
  • 4,975 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,714 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,712 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,649 نمایش ها
 3. RIM-161 Standard Missile 3

  • 8 پاسخ
  • 3,522 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,316 نمایش ها
 4. RIM-162 ESSM

  • 5 پاسخ
  • 3,126 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,090 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,736 نمایش ها
 5. توپ Type 730 CIWS

  • 0 پاسخ
  • 3,087 نمایش ها
 6. توپ Meroka CIWS

  • 18 پاسخ
  • 7,071 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 10,260 نمایش ها