پدافندهای دریاپایه

Shipboard Anti-Air Defence Systems

23 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 87 پاسخ
  • 31,081 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 21,629 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 14,708 نمایش ها
 1. Umkhonto ؛ نیزه آفریقایی!

  • 14 پاسخ
  • 8,084 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,360 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,809 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,519 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,957 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,719 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,834 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,427 نمایش ها
 2. سامانه موشکی sea wolf

  • 3 پاسخ
  • 5,423 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,762 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,176 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,953 نمایش ها
 3. RIM-161 Standard Missile 3

  • 8 پاسخ
  • 3,944 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,859 نمایش ها
 4. RIM-162 ESSM

  • 5 پاسخ
  • 3,531 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,583 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,230 نمایش ها
 5. توپ Type 730 CIWS

  • 0 پاسخ
  • 3,542 نمایش ها
 6. توپ Meroka CIWS

  • 18 پاسخ
  • 8,256 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 11,830 نمایش ها