پدافندهای دریاپایه

Shipboard Anti-Air Defence Systems

23 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 101 پاسخ
  • 34,332 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 22,091 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 14,988 نمایش ها
 1. Umkhonto ؛ نیزه آفریقایی!

  • 14 پاسخ
  • 8,388 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,540 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,967 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,922 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,100 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,849 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,042 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,686 نمایش ها
 2. سامانه موشکی sea wolf

  • 3 پاسخ
  • 5,590 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,066 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,327 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,474 نمایش ها
 3. RIM-161 Standard Missile 3

  • 8 پاسخ
  • 4,144 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,040 نمایش ها
 4. RIM-162 ESSM

  • 5 پاسخ
  • 3,699 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,743 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,424 نمایش ها
 5. توپ Type 730 CIWS

  • 0 پاسخ
  • 3,771 نمایش ها
 6. توپ Meroka CIWS

  • 18 پاسخ
  • 8,624 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 12,243 نمایش ها