پرش به


شناور های زیرسطحی

Submerge Vessels & Submarines

زیر انجمن ها

شناور های زیرسطحی'">

زیردریایی‌های استراتژیک

Ballistic Missile Submarines

  • 35 تاپیک
  • 376 پاسخ
اشنایی با زیردریایی فوق پیش... - آخرین ارسال توسط hamidz65

زیردریایی‌های تهاجمی

Attack Submarines

  • 27 تاپیک
  • 410 پاسخ
پروژه ی بعثت، زیردریایی 120... - آخرین ارسال توسط gashool

زیردریایی های سبک

Midget Submarines

  • 9 تاپیک
  • 306 پاسخ
زیردریایی کلاس فاتح ایران - آخرین ارسال توسط reza2200

مباحث متفرقه زیرسطحی

Submerges Miscellaneous

  • 14 تاپیک
  • 226 پاسخ
حمله انتقام جويانه زيردرياي... - آخرین ارسال توسط mina68