زیردریایی‌های استراتژیک

Ballistic Missile Submarines

35 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 3 پاسخ
  • 7,398 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 28,646 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 10,428 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,308 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,095 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,287 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,377 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,343 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,855 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,734 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,734 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 15,881 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 24,540 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,707 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,832 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 20,686 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,789 نمایش ها
 1. زیردریایی 705 Alfa class

  • 0 پاسخ
  • 5,979 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,540 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,474 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,799 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,223 نمایش ها
 2. زير دريايي هسته اي

  • 1 پاسخ
  • 5,493 نمایش ها
 3. زيردريايي كلاس LOS ANGELES

  • 2 پاسخ
  • 7,177 نمایش ها
 4. I-400 زیردریایی هواپیمابر

  • 34 پاسخ
  • 24,783 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 11,031 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,158 نمایش ها
 5. زیردریایی 945 Sierra class

  • 2 پاسخ
  • 5,774 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,902 نمایش ها
 6. زيردريايي Snow Leopard

  • 2 پاسخ
  • 5,852 نمایش ها
 7. زیردریایی SSN-21 Seawolf class

  • 4 پاسخ
  • 6,888 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,944 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,854 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 12,216 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 16,211 نمایش ها