زیردریایی‌های استراتژیک

Ballistic Missile Submarines

35 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 47 پاسخ
  • 21,855 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 8,207 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,413 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,769 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,272 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,912 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,012 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,109 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,510 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,804 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,006 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 14,863 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,662 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 6,191 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,321 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,376 نمایش ها
 1. زیردریایی 705 Alfa class

  • 0 پاسخ
  • 3,106 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,181 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,558 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,396 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,739 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,166 نمایش ها
 2. زير دريايي هسته اي

  • 1 پاسخ
  • 2,623 نمایش ها
 3. زيردريايي كلاس LOS ANGELES

  • 2 پاسخ
  • 4,117 نمایش ها
 4. I-400 زیردریایی هواپیمابر

  • 34 پاسخ
  • 12,600 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,004 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,088 نمایش ها
 5. زیردریایی 945 Sierra class

  • 2 پاسخ
  • 2,786 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,211 نمایش ها
 6. زيردريايي Snow Leopard

  • 2 پاسخ
  • 2,946 نمایش ها
 7. زیردریایی SSN-21 Seawolf class

  • 4 پاسخ
  • 3,708 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,841 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,933 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,909 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,393 نمایش ها