زیردریایی‌های استراتژیک

Ballistic Missile Submarines

35 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 3 پاسخ
  • 7,687 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 29,432 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 10,773 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,379 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,274 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,381 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,531 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,426 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,918 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,849 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,809 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 16,096 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 24,839 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,846 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,060 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 21,023 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,997 نمایش ها
 1. زیردریایی 705 Alfa class

  • 0 پاسخ
  • 6,063 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,625 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,572 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,892 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,335 نمایش ها
 2. زير دريايي هسته اي

  • 1 پاسخ
  • 5,578 نمایش ها
 3. زيردريايي كلاس LOS ANGELES

  • 2 پاسخ
  • 7,303 نمایش ها
 4. I-400 زیردریایی هواپیمابر

  • 34 پاسخ
  • 25,146 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 11,151 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,264 نمایش ها
 5. زیردریایی 945 Sierra class

  • 2 پاسخ
  • 5,943 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,994 نمایش ها
 6. زيردريايي Snow Leopard

  • 2 پاسخ
  • 5,928 نمایش ها
 7. زیردریایی SSN-21 Seawolf class

  • 4 پاسخ
  • 6,988 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,088 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,937 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 12,342 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 16,461 نمایش ها