زیردریایی‌های استراتژیک

Ballistic Missile Submarines

35 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 47 پاسخ
  • 24,551 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 8,919 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,144 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,697 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,039 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,828 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,928 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,289 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,773 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,509 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,824 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 17,358 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,958 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 6,596 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 13,635 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,828 نمایش ها
 1. زیردریایی 705 Alfa class

  • 0 پاسخ
  • 3,827 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,897 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,773 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,150 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,948 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,921 نمایش ها
 2. زير دريايي هسته اي

  • 1 پاسخ
  • 3,315 نمایش ها
 3. زيردريايي كلاس LOS ANGELES

  • 2 پاسخ
  • 4,882 نمایش ها
 4. I-400 زیردریایی هواپیمابر

  • 34 پاسخ
  • 15,630 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,206 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,862 نمایش ها
 5. زیردریایی 945 Sierra class

  • 2 پاسخ
  • 3,541 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,387 نمایش ها
 6. زيردريايي Snow Leopard

  • 2 پاسخ
  • 3,663 نمایش ها
 7. زیردریایی SSN-21 Seawolf class

  • 4 پاسخ
  • 4,574 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,599 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,649 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,780 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,585 نمایش ها