موتورهای هوایی

مطالب مربوط به انواع موتورهای بکار رفته در هواگردها و موشکها و ...
Aerial Engine Missile&plane

50 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 4,507 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,248 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,179 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,795 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 13,389 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,824 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,867 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,673 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,336 نمایش ها
 1. J85 ، قلب تپنده تایگرها

  • 10 پاسخ
  • 7,089 نمایش ها
 2. موتور های جت

  • 27 پاسخ
  • 8,684 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,262 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,752 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,702 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,548 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,701 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,046 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,464 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,283 نمایش ها
 3. آشنایی با موتور F117-PW-100

  • 0 پاسخ
  • 2,529 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,598 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,456 نمایش ها
 4. TF 30 و F 100 موتور های F 14

  • 18 پاسخ
  • 11,397 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,888 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,377 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,821 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,107 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,531 نمایش ها
  • 131 پاسخ
  • 42,568 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,531 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,191 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,299 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,568 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,678 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,511 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,721 نمایش ها
 5. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 2,123 نمایش ها
 6. پیشرانش یونی

  • 2 پاسخ
  • 3,053 نمایش ها
 7. آینده پیشرانش

  • 10 پاسخ
  • 2,849 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,971 نمایش ها
 8. پیشران ها

  • 2 پاسخ
  • 4,658 نمایش ها
 9. موتور جنگنده ملی

  • 48 پاسخ
  • 22,524 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 12,671 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,522 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,644 نمایش ها
 10. RamJet Engines

  • 5 پاسخ
  • 3,556 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,721 نمایش ها
 11. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 7,000 نمایش ها
 12. موتور هواپيما

  • 0 پاسخ
  • 8,923 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,078 نمایش ها