موتورهای هوایی

مطالب مربوط به انواع موتورهای بکار رفته در هواگردها و موشکها و ...
Aerial Engine Missile&plane

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 4,821 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,502 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,237 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,901 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 13,606 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,951 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,398 نمایش ها
  • 131 پاسخ
  • 43,014 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,796 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,826 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,852 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,692 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,164 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,419 نمایش ها
 1. TF 30 و F 100 موتور های F 14

  • 18 پاسخ
  • 11,977 نمایش ها
 2. آشنایی با موتور F117-PW-100

  • 0 پاسخ
  • 2,660 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,039 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,077 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,625 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,126 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,532 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,861 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,487 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,142 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,991 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,282 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,658 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,731 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,427 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,790 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,568 نمایش ها
 3. موتور جنگنده ملی

  • 48 پاسخ
  • 23,173 نمایش ها
 4. J85 ، قلب تپنده تایگرها

  • 10 پاسخ
  • 7,362 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,917 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,097 نمایش ها
 5. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 2,240 نمایش ها
 6. موتور های جت

  • 27 پاسخ
  • 9,016 نمایش ها
 7. پیشرانش یونی

  • 2 پاسخ
  • 3,171 نمایش ها
 8. آینده پیشرانش

  • 10 پاسخ
  • 2,973 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 13,204 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,962 نمایش ها
 9. پیشران ها

  • 2 پاسخ
  • 4,826 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,262 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,676 نمایش ها
 10. RamJet Engines

  • 5 پاسخ
  • 3,704 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,761 نمایش ها
 11. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 7,141 نمایش ها
 12. موتور هواپيما

  • 0 پاسخ
  • 9,060 نمایش ها