موتورهای هوایی

مطالب مربوط به انواع موتورهای بکار رفته در هواگردها و موشکها و ...
Aerial Engine Missile&plane

46 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 5,400 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,921 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,335 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,074 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 14,051 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,186 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,631 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,913 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,044 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,107 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,934 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,364 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,658 نمایش ها
 1. TF 30 و F 100 موتور های F 14

  • 18 پاسخ
  • 12,919 نمایش ها
 2. آشنایی با موتور F117-PW-100

  • 0 پاسخ
  • 2,867 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,354 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,863 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,910 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,811 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,193 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,765 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,440 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,290 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,610 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,833 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,072 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,778 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,161 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,024 نمایش ها
 3. موتور جنگنده ملی

  • 48 پاسخ
  • 24,418 نمایش ها
 4. J85 ، قلب تپنده تایگرها

  • 10 پاسخ
  • 7,676 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,621 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,636 نمایش ها
 5. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 2,436 نمایش ها
 6. موتور های جت

  • 27 پاسخ
  • 9,599 نمایش ها
 7. پیشرانش یونی

  • 2 پاسخ
  • 3,381 نمایش ها
 8. آینده پیشرانش

  • 10 پاسخ
  • 3,205 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 14,202 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,495 نمایش ها
 9. پیشران ها

  • 2 پاسخ
  • 5,134 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,557 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,961 نمایش ها
 10. RamJet Engines

  • 5 پاسخ
  • 3,943 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,966 نمایش ها
 11. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 7,371 نمایش ها
 12. موتور هواپيما

  • 0 پاسخ
  • 9,304 نمایش ها