ناوهای آبی خاکی و نیروبر

Amphibious and Landing Ships

17 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 53 پاسخ
  • 31,381 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 32,088 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 33,406 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,746 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,848 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,716 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,075 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,974 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,627 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,600 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,477 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 12,476 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,443 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,492 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,781 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,079 نمایش ها
 1. ناو آبی خاکی 1174 Rogov class

  • 10 پاسخ
  • 3,772 نمایش ها