ناوهای آبی خاکی و نیروبر

Amphibious and Landing Ships

17 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 42 پاسخ
  • 24,525 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 23,418 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 29,317 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,983 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,753 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,706 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,137 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,226 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,573 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,164 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,462 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,211 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,733 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,767 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,632 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,244 نمایش ها
 1. ناو آبی خاکی 1174 Rogov class

  • 10 پاسخ
  • 3,067 نمایش ها