ناوهای آبی خاکی و نیروبر

Amphibious and Landing Ships

17 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 45 پاسخ
  • 29,898 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 27,733 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 32,458 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,425 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,450 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,350 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,725 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,655 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,112 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,101 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,138 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,469 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,149 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,168 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 9,847 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,736 نمایش ها
 1. ناو آبی خاکی 1174 Rogov class

  • 10 پاسخ
  • 3,445 نمایش ها