ناوهای آبی خاکی و نیروبر

Amphibious and Landing Ships

17 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 42 پاسخ
  • 25,927 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 25,487 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 30,899 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,198 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,154 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,034 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,479 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,458 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,879 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,559 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,869 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,858 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,972 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,986 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 9,252 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,482 نمایش ها
 1. ناو آبی خاکی 1174 Rogov class

  • 10 پاسخ
  • 3,274 نمایش ها