ناوهای آبی خاکی و نیروبر

Amphibious and Landing Ships

17 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 42 پاسخ
  • 25,757 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 25,186 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 30,535 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,179 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,089 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,994 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,439 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,432 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,863 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,496 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,826 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,788 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,943 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,961 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 9,185 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,461 نمایش ها
 1. ناو آبی خاکی 1174 Rogov class

  • 10 پاسخ
  • 3,251 نمایش ها