پرش به


توپخانه زمینی

مطالب مربوط به انواع توپهای صحرایی ، خودکششی ، راکتی و ...
Field , Rocket & Self-propelled Artillery ...

زیر انجمن ها

توپخانه زمینی'">

هویتزر ها

Howitzers

  • 82 تاپیک
  • 814 پاسخ
آرتور شاه شمشیرش را میکشد - آخرین ارسال توسط naserr

راکت انداز ها

Rocket Launchers

  • 49 تاپیک
  • 507 پاسخ
راکت EXTRA عضو جدید خانواده... - آخرین ارسال توسط naserr

خمپاره انداز ها

Mortars

  • 23 تاپیک
  • 229 پاسخ
همکاری ریتئون و IMI در ساخت... - آخرین ارسال توسط 7mmt