تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  2,013
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  441
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  506
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,148
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,154
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 495 پاسخ
  • 328,710 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 107,802 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 13,827 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 251,103 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,050 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 32,840 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 22,053 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 108,005 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,076 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,116 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 5,526 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,512 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 60,322 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,997 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,985 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,977 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 26,445 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,202 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 60,687 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,799 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 29,477 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,539 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,504 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 3,957 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 16,444 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 79,884 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 8,383 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 15,020 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 13,975 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 4,871 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 11,536 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,152 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,879 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 16,903 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 20,429 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 6,687 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,758 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 11,116 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,791 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 7,056 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,686 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 21,764 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 18,534 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,513 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,318 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 5,553 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 10,911 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,319 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 4,267 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,067 نمایش ها