تسلیحات زمینی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات بکار رفته در تجهیزات نیروی زمینی
Army Warfare

33 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 49 پاسخ
  • 41,036 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,955 نمایش ها
 1. توپ چند منظوره CTA 40

  • 9 پاسخ
  • 8,066 نمایش ها
 2. پولاد دمشقی (wootz)

  • 8 پاسخ
  • 13,030 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 15,866 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,396 نمایش ها
  • 67 پاسخ
  • 16,383 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,157 نمایش ها
 3. بمب موشی (Rat bomb)

  • 3 پاسخ
  • 4,132 نمایش ها
 4. مسلسل گاتلینگ GAU-19

  • 13 پاسخ
  • 11,872 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,180 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,914 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,689 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,454 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,470 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,607 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,910 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 13,948 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,097 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 12,085 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,390 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,583 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,936 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,841 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,396 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,554 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,086 نمایش ها
 5. آمريكا و مين!!!

  • 12 پاسخ
  • 4,578 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,477 نمایش ها
 6. مين

  • 0 پاسخ
  • 2,792 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,595 نمایش ها
 7. QD-8708

  • 3 پاسخ
  • 3,835 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,608 نمایش ها