تسلیحات زمینی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات بکار رفته در تجهیزات نیروی زمینی
Army Warfare

33 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 49 پاسخ
  • 37,393 نمایش ها
 1. توپ چند منظوره CTA 40

  • 9 پاسخ
  • 7,104 نمایش ها
 2. پولاد دمشقی (wootz)

  • 8 پاسخ
  • 10,445 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,757 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,532 نمایش ها
  • 67 پاسخ
  • 15,341 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,435 نمایش ها
 3. بمب موشی (Rat bomb)

  • 3 پاسخ
  • 3,424 نمایش ها
 4. مسلسل گاتلینگ GAU-19

  • 13 پاسخ
  • 11,073 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,564 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,964 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,279 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,768 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,750 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,826 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,950 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,218 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,917 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,402 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 10,128 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,345 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,781 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,334 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,066 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,700 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,858 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,305 نمایش ها
 5. آمريكا و مين!!!

  • 12 پاسخ
  • 3,958 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,657 نمایش ها
 6. مين

  • 0 پاسخ
  • 2,204 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,004 نمایش ها
 7. QD-8708

  • 3 پاسخ
  • 3,166 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,894 نمایش ها