تسلیحات زمینی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات بکار رفته در تجهیزات نیروی زمینی
Army Warfare

33 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 49 پاسخ
  • 37,076 نمایش ها
 1. توپ چند منظوره CTA 40

  • 9 پاسخ
  • 6,998 نمایش ها
 2. پولاد دمشقی (wootz)

  • 8 پاسخ
  • 9,951 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,541 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,381 نمایش ها
  • 67 پاسخ
  • 15,245 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,350 نمایش ها
 3. بمب موشی (Rat bomb)

  • 3 پاسخ
  • 3,348 نمایش ها
 4. مسلسل گاتلینگ GAU-19

  • 13 پاسخ
  • 10,954 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,517 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,932 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,243 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,569 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,650 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,792 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,900 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,128 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,703 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,297 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 9,950 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,202 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,703 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,273 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,954 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,602 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,778 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,181 نمایش ها
 5. آمريكا و مين!!!

  • 12 پاسخ
  • 3,911 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,519 نمایش ها
 6. مين

  • 0 پاسخ
  • 2,171 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,950 نمایش ها
 7. QD-8708

  • 3 پاسخ
  • 3,125 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,812 نمایش ها