تسلیحات زمینی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات بکار رفته در تجهیزات نیروی زمینی
Army Warfare

32 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 49 پاسخ
  • 51,699 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 19,109 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,450 نمایش ها
 1. توپ چند منظوره CTA 40

  • 9 پاسخ
  • 10,577 نمایش ها
 2. پولاد دمشقی (wootz)

  • 8 پاسخ
  • 16,097 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 22,391 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,385 نمایش ها
 3. بمب موشی (Rat bomb)

  • 3 پاسخ
  • 6,169 نمایش ها
 4. مسلسل گاتلینگ GAU-19

  • 13 پاسخ
  • 14,251 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,151 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,933 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 20,620 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,664 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,496 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,629 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,994 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 20,105 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,789 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 18,215 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 11,931 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,883 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,897 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,086 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,435 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,612 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 17,120 نمایش ها
 5. آمريكا و مين!!!

  • 12 پاسخ
  • 6,646 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,825 نمایش ها
 6. مين

  • 0 پاسخ
  • 4,708 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,528 نمایش ها
 7. QD-8708

  • 3 پاسخ
  • 5,815 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,518 نمایش ها