تسلیحات زمینی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات بکار رفته در تجهیزات نیروی زمینی
Army Warfare

34 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 49 پاسخ
  • 36,348 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,670 نمایش ها
 1. توپ چند منظوره CTA 40

  • 9 پاسخ
  • 6,775 نمایش ها
 2. پولاد دمشقی (wootz)

  • 8 پاسخ
  • 8,960 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,079 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,115 نمایش ها
  • 67 پاسخ
  • 14,974 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,207 نمایش ها
 3. بمب موشی (Rat bomb)

  • 3 پاسخ
  • 3,236 نمایش ها
 4. مسلسل گاتلینگ GAU-19

  • 13 پاسخ
  • 10,673 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,418 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,878 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,155 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,199 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,539 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,677 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,763 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,943 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,278 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,075 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 9,649 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,859 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,525 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,180 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,790 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,456 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,646 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,915 نمایش ها
 5. آمريكا و مين!!!

  • 12 پاسخ
  • 3,830 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,309 نمایش ها
 6. مين

  • 0 پاسخ
  • 2,080 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,838 نمایش ها
 7. QD-8708

  • 3 پاسخ
  • 3,031 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,644 نمایش ها