تسلیحات زمینی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات بکار رفته در تجهیزات نیروی زمینی
Army Warfare

34 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 49 پاسخ
  • 35,675 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,383 نمایش ها
 1. توپ چند منظوره CTA 40

  • 9 پاسخ
  • 6,629 نمایش ها
 2. پولاد دمشقی (wootz)

  • 8 پاسخ
  • 8,544 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,704 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,830 نمایش ها
  • 67 پاسخ
  • 14,919 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,095 نمایش ها
 3. بمب موشی (Rat bomb)

  • 3 پاسخ
  • 3,128 نمایش ها
 4. مسلسل گاتلینگ GAU-19

  • 13 پاسخ
  • 10,507 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,315 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,849 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,061 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,855 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,428 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,573 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,639 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,801 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,891 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,790 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 9,316 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,565 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,399 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,082 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,636 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,334 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,528 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,619 نمایش ها
 5. آمريكا و مين!!!

  • 12 پاسخ
  • 3,729 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,142 نمایش ها
 6. مين

  • 0 پاسخ
  • 1,977 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,732 نمایش ها
 7. QD-8708

  • 3 پاسخ
  • 2,932 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,501 نمایش ها