تسلیحات زمینی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات بکار رفته در تجهیزات نیروی زمینی
Army Warfare

33 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 49 پاسخ
  • 36,721 نمایش ها
 1. توپ چند منظوره CTA 40

  • 9 پاسخ
  • 6,888 نمایش ها
 2. پولاد دمشقی (wootz)

  • 8 پاسخ
  • 9,258 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,290 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,281 نمایش ها
  • 67 پاسخ
  • 15,050 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,278 نمایش ها
 3. بمب موشی (Rat bomb)

  • 3 پاسخ
  • 3,296 نمایش ها
 4. مسلسل گاتلینگ GAU-19

  • 13 پاسخ
  • 10,795 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,468 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,889 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,206 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,399 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,593 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,735 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,834 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,028 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,487 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,221 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 9,827 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,026 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,622 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,232 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,864 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,519 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,714 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,090 نمایش ها
 5. آمريكا و مين!!!

  • 12 پاسخ
  • 3,881 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,407 نمایش ها
 6. مين

  • 0 پاسخ
  • 2,132 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,897 نمایش ها
 7. QD-8708

  • 3 پاسخ
  • 3,086 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,729 نمایش ها