تسلیحات زمینی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات بکار رفته در تجهیزات نیروی زمینی
Army Warfare

34 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 49 پاسخ
  • 35,004 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,097 نمایش ها
 1. توپ چند منظوره CTA 40

  • 9 پاسخ
  • 6,480 نمایش ها
 2. پولاد دمشقی (wootz)

  • 8 پاسخ
  • 8,102 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,317 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,509 نمایش ها
  • 67 پاسخ
  • 14,845 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,962 نمایش ها
 3. بمب موشی (Rat bomb)

  • 3 پاسخ
  • 3,004 نمایش ها
 4. مسلسل گاتلینگ GAU-19

  • 13 پاسخ
  • 10,296 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,195 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,805 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,947 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,486 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,306 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,450 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,510 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,665 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,469 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,478 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,951 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,267 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,241 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,970 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,468 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,204 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,393 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,291 نمایش ها
 5. آمريكا و مين!!!

  • 12 پاسخ
  • 3,618 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,990 نمایش ها
 6. مين

  • 0 پاسخ
  • 1,860 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,615 نمایش ها
 7. QD-8708

  • 3 پاسخ
  • 2,818 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,310 نمایش ها