تسلیحات زمینی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات بکار رفته در تجهیزات نیروی زمینی
Army Warfare

33 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 49 پاسخ
  • 36,913 نمایش ها
 1. توپ چند منظوره CTA 40

  • 9 پاسخ
  • 6,950 نمایش ها
 2. پولاد دمشقی (wootz)

  • 8 پاسخ
  • 9,568 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,426 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,331 نمایش ها
  • 67 پاسخ
  • 15,146 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,316 نمایش ها
 3. بمب موشی (Rat bomb)

  • 3 پاسخ
  • 3,322 نمایش ها
 4. مسلسل گاتلینگ GAU-19

  • 13 پاسخ
  • 10,887 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,491 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,911 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,222 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,485 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,617 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,760 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,870 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,080 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,609 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,258 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 9,894 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,126 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,668 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,252 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,908 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,567 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,753 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,144 نمایش ها
 5. آمريكا و مين!!!

  • 12 پاسخ
  • 3,896 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,467 نمایش ها
 6. مين

  • 0 پاسخ
  • 2,153 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,921 نمایش ها
 7. QD-8708

  • 3 پاسخ
  • 3,104 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,775 نمایش ها