تسلیحات زمینی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات بکار رفته در تجهیزات نیروی زمینی
Army Warfare

34 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 49 پاسخ
  • 34,377 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,843 نمایش ها
 1. توپ چند منظوره CTA 40

  • 9 پاسخ
  • 6,334 نمایش ها
 2. پولاد دمشقی (wootz)

  • 8 پاسخ
  • 7,635 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,972 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,224 نمایش ها
  • 67 پاسخ
  • 14,792 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,858 نمایش ها
 3. بمب موشی (Rat bomb)

  • 3 پاسخ
  • 2,900 نمایش ها
 4. مسلسل گاتلینگ GAU-19

  • 13 پاسخ
  • 10,110 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,099 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,779 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,854 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,111 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,202 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,341 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,398 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,527 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,075 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,209 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,565 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,022 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,107 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,876 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,330 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,093 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,289 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,004 نمایش ها
 5. آمريكا و مين!!!

  • 12 پاسخ
  • 3,528 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,847 نمایش ها
 6. مين

  • 0 پاسخ
  • 1,770 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,511 نمایش ها
 7. QD-8708

  • 3 پاسخ
  • 2,725 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,147 نمایش ها