تسلیحات زمینی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات بکار رفته در تجهیزات نیروی زمینی
Army Warfare

33 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 49 پاسخ
  • 37,746 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,266 نمایش ها
 1. توپ چند منظوره CTA 40

  • 9 پاسخ
  • 7,249 نمایش ها
 2. پولاد دمشقی (wootz)

  • 8 پاسخ
  • 11,267 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,971 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,640 نمایش ها
  • 67 پاسخ
  • 15,541 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,509 نمایش ها
 3. بمب موشی (Rat bomb)

  • 3 پاسخ
  • 3,495 نمایش ها
 4. مسلسل گاتلینگ GAU-19

  • 13 پاسخ
  • 11,200 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,614 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,330 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,953 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,803 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,894 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,009 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,284 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,117 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,489 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 10,332 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,516 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,880 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,372 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,198 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,776 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,933 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,390 نمایش ها
 5. آمريكا و مين!!!

  • 12 پاسخ
  • 3,984 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,774 نمایش ها
 6. مين

  • 0 پاسخ
  • 2,240 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,052 نمایش ها
 7. QD-8708

  • 3 پاسخ
  • 3,226 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,990 نمایش ها