الکترونیک و مخابرات دریایی

Maritime Electronics and Communications

11 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 35 پاسخ
  • 18,529 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 12,052 نمایش ها
 1. سونار چیست؟

  • 17 پاسخ
  • 23,059 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 11,641 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 9,808 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,601 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 14,624 نمایش ها
 2. سونار

  • 14 پاسخ
  • 8,751 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,475 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,437 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 11,404 نمایش ها