فناوری دریایی

Naval Technologies

28 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 11 پاسخ
  • 5,588 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,585 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,948 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,875 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,714 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,596 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 20,821 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 17,431 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,555 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 10,608 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,792 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,249 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,782 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 9,809 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 15,705 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,738 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,527 نمایش ها
 1. شناورهای hydrofoil

  • 6 پاسخ
  • 3,793 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,666 نمایش ها
 2. پرواز روی آب با JetLev

  • 1 پاسخ
  • 4,970 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,844 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,909 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,107 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,474 نمایش ها
 3. غوص وصعود زيردريايي

  • 22 پاسخ
  • 10,120 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 16,571 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 14,993 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,094 نمایش ها