فناوری دریایی

Naval Technologies

28 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 6,992 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,804 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,793 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,737 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,489 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,300 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 20,192 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 16,924 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,223 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 10,373 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,656 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,108 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,435 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 9,395 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 15,063 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,527 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,355 نمایش ها
 1. شناورهای hydrofoil

  • 6 پاسخ
  • 3,579 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,480 نمایش ها
 2. پرواز روی آب با JetLev

  • 1 پاسخ
  • 4,806 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,634 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,758 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,995 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,343 نمایش ها
 3. غوص وصعود زيردريايي

  • 22 پاسخ
  • 9,739 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 15,906 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 14,370 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,937 نمایش ها