فناوری دریایی

Naval Technologies

28 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 7,104 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,844 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,823 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,764 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,526 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,351 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 20,266 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 17,005 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,276 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 10,406 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,676 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,135 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,482 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 9,448 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 15,146 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,548 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,388 نمایش ها
 1. شناورهای hydrofoil

  • 6 پاسخ
  • 3,613 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,519 نمایش ها
 2. پرواز روی آب با JetLev

  • 1 پاسخ
  • 4,829 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,663 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,780 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,012 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,371 نمایش ها
 3. غوص وصعود زيردريايي

  • 22 پاسخ
  • 9,791 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 16,005 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 14,474 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,956 نمایش ها