فناوری دریایی

Naval Technologies

28 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 11 پاسخ
  • 9,608 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 11,803 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,432 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,566 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,209 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 14,436 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 29,492 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 24,655 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,233 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 14,757 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,054 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,514 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,752 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 19,281 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 24,461 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,562 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,932 نمایش ها
 1. شناورهای hydrofoil

  • 6 پاسخ
  • 6,223 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,135 نمایش ها
 2. پرواز روی آب با JetLev

  • 1 پاسخ
  • 7,308 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,608 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,250 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,532 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,794 نمایش ها
 3. غوص وصعود زيردريايي

  • 22 پاسخ
  • 17,167 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 24,130 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 22,799 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,938 نمایش ها