فناوری دریایی

Naval Technologies

28 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 6,716 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,688 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,718 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,654 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,403 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,136 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 19,805 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 16,478 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,082 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 10,237 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,587 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,029 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,263 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 9,166 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 14,776 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,419 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,261 نمایش ها
 1. شناورهای hydrofoil

  • 6 پاسخ
  • 3,488 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,391 نمایش ها
 2. پرواز روی آب با JetLev

  • 1 پاسخ
  • 4,721 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,520 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,670 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,932 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,258 نمایش ها
 3. غوص وصعود زيردريايي

  • 22 پاسخ
  • 9,524 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 15,484 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 14,017 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,827 نمایش ها