فناوری دریایی

Naval Technologies

28 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 11 پاسخ
  • 6,050 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,735 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,149 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,080 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,756 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,146 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 21,619 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 18,022 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,807 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 10,949 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,978 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,434 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,374 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 10,537 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 16,465 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,054 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,727 نمایش ها
 1. شناورهای hydrofoil

  • 6 پاسخ
  • 3,998 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,868 نمایش ها
 2. پرواز روی آب با JetLev

  • 1 پاسخ
  • 5,161 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,170 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,111 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,294 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,658 نمایش ها
 3. غوص وصعود زيردريايي

  • 22 پاسخ
  • 10,676 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 17,208 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 15,613 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,408 نمایش ها