فناوری دریایی

Naval Technologies

28 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 11 پاسخ
  • 7,429 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,411 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,781 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,778 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,893 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,789 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 23,657 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 19,852 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,507 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 11,974 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,565 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,010 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,976 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 12,961 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 18,599 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,976 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,342 نمایش ها
 1. شناورهای hydrofoil

  • 6 پاسخ
  • 4,622 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,512 نمایش ها
 2. پرواز روی آب با JetLev

  • 1 پاسخ
  • 5,737 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,105 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,727 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,905 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,260 نمایش ها
 3. غوص وصعود زيردريايي

  • 22 پاسخ
  • 12,459 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 19,198 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 17,680 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,362 نمایش ها