فناوری دریایی

Naval Technologies

28 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 6,496 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,567 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,613 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,544 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,322 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,859 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 19,358 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,795 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,948 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 10,040 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,488 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,920 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,968 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 8,787 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 14,392 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,248 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,127 نمایش ها
 1. شناورهای hydrofoil

  • 6 پاسخ
  • 3,373 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,285 نمایش ها
 2. پرواز روی آب با JetLev

  • 1 پاسخ
  • 4,614 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,342 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,550 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,826 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,153 نمایش ها
 3. غوص وصعود زيردريايي

  • 22 پاسخ
  • 9,219 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 15,014 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 13,649 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,661 نمایش ها