فناوری دریایی

Naval Technologies

28 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 11 پاسخ
  • 10,250 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 12,859 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,938 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,103 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,368 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 15,750 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 31,465 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 26,112 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,799 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 15,588 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,533 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,964 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 17,302 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 21,199 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 26,632 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,312 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,437 نمایش ها
 1. شناورهای hydrofoil

  • 6 پاسخ
  • 6,731 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,653 نمایش ها
 2. پرواز روی آب با JetLev

  • 1 پاسخ
  • 7,772 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,341 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,688 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,069 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,261 نمایش ها
 3. غوص وصعود زيردريايي

  • 22 پاسخ
  • 18,595 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 25,720 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 24,351 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,658 نمایش ها