فناوری دریایی

Naval Technologies

28 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 6,109 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,335 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,405 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,341 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,192 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,315 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 18,671 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,003 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,694 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,650 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,301 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,718 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,428 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 8,078 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 13,673 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,899 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,896 نمایش ها
 1. شناورهای hydrofoil

  • 6 پاسخ
  • 3,142 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,073 نمایش ها
 2. پرواز روی آب با JetLev

  • 1 پاسخ
  • 4,391 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,022 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,306 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,628 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,965 نمایش ها
 3. غوص وصعود زيردريايي

  • 22 پاسخ
  • 8,620 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,148 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 12,941 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,346 نمایش ها