فناوری دریایی

Naval Technologies

28 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 6,878 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,756 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,775 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,721 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,446 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,270 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 20,103 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 16,833 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,180 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 10,329 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,637 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,088 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,393 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 9,342 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 14,982 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,507 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,327 نمایش ها
 1. شناورهای hydrofoil

  • 6 پاسخ
  • 3,542 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,456 نمایش ها
 2. پرواز روی آب با JetLev

  • 1 پاسخ
  • 4,783 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,610 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,733 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,981 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,322 نمایش ها
 3. غوص وصعود زيردريايي

  • 22 پاسخ
  • 9,687 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 15,795 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 14,239 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,924 نمایش ها