فناوری دریایی

Naval Technologies

28 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 6,302 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,460 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,504 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,440 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,257 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,574 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 19,012 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,423 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,815 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,833 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,392 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,815 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,701 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 8,420 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 14,049 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,078 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,009 نمایش ها
 1. شناورهای hydrofoil

  • 6 پاسخ
  • 3,264 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,172 نمایش ها
 2. پرواز روی آب با JetLev

  • 1 پاسخ
  • 4,505 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,179 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,426 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,724 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,053 نمایش ها
 3. غوص وصعود زيردريايي

  • 22 پاسخ
  • 8,916 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,612 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 13,306 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,499 نمایش ها