فناوری دریایی

Naval Technologies

28 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 11 پاسخ
  • 6,807 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,124 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,483 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,459 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,834 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,983 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 22,741 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 18,992 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,192 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 11,479 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,291 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,729 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,243 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 11,820 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 17,630 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,536 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,045 نمایش ها
 1. شناورهای hydrofoil

  • 6 پاسخ
  • 4,329 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,206 نمایش ها
 2. پرواز روی آب با JetLev

  • 1 پاسخ
  • 5,465 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,656 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,444 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,615 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,971 نمایش ها
 3. غوص وصعود زيردريايي

  • 22 پاسخ
  • 11,613 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 18,291 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 16,734 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,904 نمایش ها