پیشنهادات و انتقادات

برای هر چه بهتر شدن سایت اگر پیشنهاد ، انتقاد یا درخواست همکاری دارید در این بخش مطرح کنید.

53 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 16 پاسخ
  • 1,438 نمایش ها
  • 60 پاسخ
  • 4,568 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 281 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 1,065 نمایش ها
 1. تغییرات گالری

  • 7 پاسخ
  • 183 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 361 نمایش ها
  • 124 پاسخ
  • 2,951 نمایش ها
  • 279 پاسخ
  • 14,878 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 183 نمایش ها
  • 118 پاسخ
  • 5,198 نمایش ها
  • 89 پاسخ
  • 5,036 نمایش ها
  • 92 پاسخ
  • 4,026 نمایش ها
 2. میلیتاری به کجا می رود!

  • 46 پاسخ
  • 2,639 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 1,768 نمایش ها
 3. پيشنهاد

  • 9 پاسخ
  • 1,162 نمایش ها
 4. تقاضای همکاری

  • 19 پاسخ
  • 2,234 نمایش ها
 5. پلیس سایت میلیتاری

  • 40 پاسخ
  • 2,358 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 2,551 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 934 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 460 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,245 نمایش ها
 6. ایجاد انجمن پدافند

  • 2 پاسخ
  • 362 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 310 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 518 نمایش ها
 7. چند پيشنهاد

  • 29 پاسخ
  • 1,595 نمایش ها
 8. اقتصاد

  • 23 پاسخ
  • 1,646 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 596 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 455 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 720 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 624 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 558 نمایش ها
 9. عنوان درجات

  • 6 پاسخ
  • 524 نمایش ها
 10. یک سئوال یا پشنهاد

  • 15 پاسخ
  • 1,144 نمایش ها
 11. اصلاح بخش جنگ آوران

  • 2 پاسخ
  • 415 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 1,255 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 496 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 374 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 602 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 919 نمایش ها
 12. سوال

  • 4 پاسخ
  • 832 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,256 نمایش ها
 13. ايران

  • 0 پاسخ
  • 445 نمایش ها
 14. راهنمایی

  • 1 پاسخ
  • 511 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 891 نمایش ها
 15. يك انجمن جديد!!!

  • 7 پاسخ
  • 1,363 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 817 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 425 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 554 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 509 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 816 نمایش ها