جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

205 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 252 پاسخ
  • 57,078 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 570 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 45,976 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 16,088 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,277 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,129 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,903 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,216 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,789 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,097 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,136 نمایش ها
 3. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 24,386 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,125 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,963 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,071 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,349 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,051 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,251 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,881 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,338 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 19,434 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,111 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,439 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,739 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 88,849 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 66,601 نمایش ها
 4. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,519 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,094 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,528 نمایش ها
 5. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,174 نمایش ها
 6. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,504 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,464 نمایش ها
 7. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,822 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,324 نمایش ها
 8. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,941 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,263 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,441 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,324 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 18,172 نمایش ها
 9. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,929 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,953 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,330 نمایش ها
 10. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,312 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,451 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 3,765 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,502 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,611 نمایش ها
 11. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,631 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,903 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,424 نمایش ها