جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 236 پاسخ
  • 50,789 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,828 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 45,326 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 726 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,878 نمایش ها
 1. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 23,688 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 22,800 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 2,715 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,693 نمایش ها
 2. آرش کمانگیر

  • 3 پاسخ
  • 4,210 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 1,469 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,314 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,413 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,651 نمایش ها
 3. آويني که بود؟

  • 0 پاسخ
  • 631 نمایش ها
  • 141 پاسخ
  • 20,633 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,624 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,200 نمایش ها
 4. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,080 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,087 نمایش ها
 5. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,309 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 28,493 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 1,711 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 2,850 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 87,359 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,873 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,667 نمایش ها
 6. استالین

  • 12 پاسخ
  • 1,961 نمایش ها
 7. اسرائیل طال

  • 1 پاسخ
  • 2,574 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,685 نمایش ها
 8. القاعده

  • 3 پاسخ
  • 1,455 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,205 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,286 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,465 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,947 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,802 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,053 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 582 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 479 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 63,309 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,111 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,884 نمایش ها
 9. بسم الرب الکمیل

  • 9 پاسخ
  • 2,686 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 957 نمایش ها
 10. بی‌بی مریم بختیاری

  • 27 پاسخ
  • 4,309 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,044 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,864 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 851 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,789 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 992 نمایش ها