جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

205 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 3 پاسخ
  • 570 نمایش ها
  • 252 پاسخ
  • 57,076 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 16,088 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 45,975 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 746 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,125 نمایش ها
 1. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 24,385 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 23,153 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 2,771 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,712 نمایش ها
 2. آرش کمانگیر

  • 3 پاسخ
  • 4,520 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 1,519 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,454 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,430 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,789 نمایش ها
 3. آويني که بود؟

  • 0 پاسخ
  • 647 نمایش ها
  • 141 پاسخ
  • 20,889 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,790 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,439 نمایش ها
 4. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,174 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,349 نمایش ها
 5. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,504 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 28,798 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,277 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 2,882 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 88,849 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,903 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,830 نمایش ها
 6. استالین

  • 12 پاسخ
  • 1,992 نمایش ها
 7. اسرائیل طال

  • 1 پاسخ
  • 2,625 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,739 نمایش ها
 8. القاعده

  • 3 پاسخ
  • 1,481 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,222 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,358 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,502 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,129 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,858 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,088 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 590 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 494 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 66,600 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,132 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,007 نمایش ها
 9. بسم الرب الکمیل

  • 9 پاسخ
  • 2,732 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 969 نمایش ها
 10. بی‌بی مریم بختیاری

  • 27 پاسخ
  • 4,487 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,112 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,910 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 865 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,893 نمایش ها