جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 231 پاسخ
  • 49,422 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,732 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 44,992 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 721 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,815 نمایش ها
 1. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 23,427 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 22,643 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 2,689 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,681 نمایش ها
 2. آرش کمانگیر

  • 3 پاسخ
  • 4,188 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 1,455 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,260 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,402 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,615 نمایش ها
 3. آويني که بود؟

  • 0 پاسخ
  • 622 نمایش ها
  • 141 پاسخ
  • 20,464 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,592 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,123 نمایش ها
 4. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,061 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,031 نمایش ها
 5. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,235 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 28,411 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,189 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 2,824 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 86,747 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,849 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,604 نمایش ها
 6. استالین

  • 12 پاسخ
  • 1,946 نمایش ها
 7. اسرائیل طال

  • 1 پاسخ
  • 2,558 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,670 نمایش ها
 8. القاعده

  • 3 پاسخ
  • 1,428 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,199 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,250 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,451 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,887 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,767 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,044 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 580 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 476 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 62,022 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,107 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,844 نمایش ها
 9. بسم الرب الکمیل

  • 9 پاسخ
  • 2,662 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 947 نمایش ها
 10. بی‌بی مریم بختیاری

  • 27 پاسخ
  • 4,253 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,032 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,848 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 842 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,768 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 988 نمایش ها