جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 237 پاسخ
  • 50,945 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 45,332 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,829 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 87,374 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 63,328 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 28,494 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 26,063 نمایش ها
 1. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 23,695 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 22,800 نمایش ها
  • 141 پاسخ
  • 20,636 نمایش ها
 2. معرفی ارتش روم

  • 26 پاسخ
  • 19,899 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 18,374 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,821 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,955 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,916 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,803 نمایش ها
  • 189 پاسخ
  • 12,960 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,785 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,553 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,800 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,846 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,714 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 10,531 نمایش ها
 3. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,259 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,158 نمایش ها
 4. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,107 نمایش ها
 5. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,719 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,310 نمایش ها
 6. نادر شاه افشار

  • 21 پاسخ
  • 9,037 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,906 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,879 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,706 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,652 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,633 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 8,602 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,440 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,214 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,202 نمایش ها
 7. داریوش بزرگ

  • 81 پاسخ
  • 8,086 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,655 نمایش ها
 8. سید جیکاک که بود؟

  • 6 پاسخ
  • 7,609 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 7,497 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,136 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,884 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,314 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 5,984 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,949 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 5,670 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,628 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,492 نمایش ها