فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 4,117 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,379 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,296 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,942 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,828 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,989 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,489 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,106 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 11,376 نمایش ها
 2. سلاحهای لیزری

  • 8 پاسخ
  • 1,457 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,874 نمایش ها
 3. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 3,479 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,612 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,011 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,660 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,525 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,700 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,042 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,413 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,778 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,112 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,567 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,895 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 25,115 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,510 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,718 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,957 نمایش ها
 4. فضاپیمای سایوز

  • 3 پاسخ
  • 2,149 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,678 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,027 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 4,796 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,310 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,590 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,570 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,995 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,377 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,198 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 850 نمایش ها
 5. مقایسه سیستم GPS با GLONASS

  • 8 پاسخ
  • 6,426 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,495 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,646 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,061 نمایش ها
 6. X PLANE Lockheed Martin/NASA X-33

  • 14 پاسخ
  • 3,038 نمایش ها
 7. X PLANE Johnson/NASA X-38 CRV

  • 7 پاسخ
  • 1,665 نمایش ها
 8. X PLANE Orbital/NASA X-34 RLV

  • 13 پاسخ
  • 1,987 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 11,575 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,464 نمایش ها
 9. مدار ماهواره‌ها

  • 13 پاسخ
  • 3,539 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,033 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,266 نمایش ها