فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 3,942 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,119 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,043 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,756 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,488 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,903 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,329 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,901 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 11,056 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,752 نمایش ها
 2. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 3,335 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,277 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,887 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,571 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,365 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,480 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,917 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,251 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,724 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,974 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,477 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,844 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 24,667 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,394 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,605 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,873 نمایش ها
 3. فضاپیمای سایوز

  • 3 پاسخ
  • 2,121 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,623 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,002 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 4,730 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,256 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,581 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,549 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,988 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,279 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,187 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 840 نمایش ها
 4. مقایسه سیستم GPS با GLONASS

  • 8 پاسخ
  • 6,357 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,487 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,624 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,020 نمایش ها
 5. X PLANE Lockheed Martin/NASA X-33

  • 14 پاسخ
  • 3,009 نمایش ها
 6. X PLANE Johnson/NASA X-38 CRV

  • 7 پاسخ
  • 1,643 نمایش ها
 7. X PLANE Orbital/NASA X-34 RLV

  • 13 پاسخ
  • 1,969 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 11,489 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,459 نمایش ها
 8. مدار ماهواره‌ها

  • 13 پاسخ
  • 3,450 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,028 نمایش ها
 9. سلاحهای لیزری

  • 3 پاسخ
  • 1,297 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,242 نمایش ها