مقایسه ادوات جنگی

مقایسه انواع مختلف ادوات زمینی اعم از تانک ، نفربر ، خودروها ...
Army Gear Analogy & Comparison

25 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 432 پاسخ
  • 96,811 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 18,456 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 52,225 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 30,474 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 32,567 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 28,563 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 36,646 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,173 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,283 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 12,842 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,460 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 12,739 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,466 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 16,337 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,180 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,381 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 15,349 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 15,573 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,064 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 46,508 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 13,566 نمایش ها
 1. مقایسه M16-A2 , AK-47 و G3-A3

  • 87 پاسخ
  • 38,623 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,791 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 15,422 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 21,325 نمایش ها