مقایسه ادوات جنگی

مقایسه انواع مختلف ادوات زمینی اعم از تانک ، نفربر ، خودروها ...
Army Gear Analogy & Comparison

25 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 432 پاسخ
  • 126,962 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 31,725 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 73,262 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 45,538 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 46,619 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 49,700 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 47,149 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 14,952 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 22,700 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 22,008 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,386 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 16,321 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 16,049 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 31,494 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,289 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 18,472 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 18,391 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 27,736 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 14,868 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 52,736 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 24,465 نمایش ها
 1. مقایسه M16-A2 , AK-47 و G3-A3

  • 87 پاسخ
  • 59,397 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,657 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 20,580 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 39,620 نمایش ها