مقایسه ادوات جنگی

مقایسه انواع مختلف ادوات زمینی اعم از تانک ، نفربر ، خودروها ...
Army Gear Analogy & Comparison

25 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 432 پاسخ
  • 99,154 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 18,983 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 53,209 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 30,864 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 33,417 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 29,477 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 37,298 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,385 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,560 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 13,259 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,533 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 13,103 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,652 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 16,801 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,316 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,679 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 15,816 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 15,984 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,287 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 47,174 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 14,055 نمایش ها
 1. مقایسه M16-A2 , AK-47 و G3-A3

  • 87 پاسخ
  • 39,479 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,866 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 15,851 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 21,912 نمایش ها