مقایسه ادوات جنگی

مقایسه انواع مختلف ادوات زمینی اعم از تانک ، نفربر ، خودروها ...
Army Gear Analogy & Comparison

25 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 432 پاسخ
  • 102,796 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 20,623 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 56,015 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 32,877 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 35,128 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 32,268 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 38,652 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,868 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 14,767 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 14,412 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,904 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 13,589 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,774 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 18,804 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,538 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,704 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 16,233 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 17,412 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,222 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 47,854 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 15,361 نمایش ها
 1. مقایسه M16-A2 , AK-47 و G3-A3

  • 87 پاسخ
  • 42,177 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,261 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 16,605 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 24,370 نمایش ها