مقایسه ادوات جنگی

مقایسه انواع مختلف ادوات زمینی اعم از تانک ، نفربر ، خودروها ...
Army Gear Analogy & Comparison

26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 432 پاسخ
  • 94,381 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 17,596 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 50,027 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 29,526 نمایش ها
 1. تانک ذوالفقار 3A

  • 247 پاسخ
  • 69,308 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 30,197 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 27,047 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 35,303 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,888 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,630 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 12,143 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,287 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 12,427 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,985 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 15,422 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,028 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,849 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 14,944 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 14,929 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,669 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 45,601 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 12,940 نمایش ها
 2. مقایسه M16-A2 , AK-47 و G3-A3

  • 87 پاسخ
  • 36,996 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,613 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 14,906 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 19,914 نمایش ها