مقایسه ادوات جنگی

مقایسه انواع مختلف ادوات زمینی اعم از تانک ، نفربر ، خودروها ...
Army Gear Analogy & Comparison

25 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 432 پاسخ
  • 97,793 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 18,749 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 52,790 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 30,691 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 33,059 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 29,000 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 36,965 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,275 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,422 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 13,088 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,500 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 12,836 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,566 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 16,583 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,221 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,553 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 15,565 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 15,821 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,190 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 46,752 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 13,794 نمایش ها
 1. مقایسه M16-A2 , AK-47 و G3-A3

  • 87 پاسخ
  • 39,058 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,834 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 15,580 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 21,607 نمایش ها