مقایسه ادوات جنگی

مقایسه انواع مختلف ادوات زمینی اعم از تانک ، نفربر ، خودروها ...
Army Gear Analogy & Comparison

25 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 432 پاسخ
  • 96,379 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 18,355 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 51,897 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 30,407 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 32,025 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 28,365 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 36,438 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,144 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,218 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 12,764 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,445 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 12,681 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,438 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 16,259 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,138 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,335 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 15,248 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 15,496 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,015 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 46,340 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 13,493 نمایش ها
 1. مقایسه M16-A2 , AK-47 و G3-A3

  • 87 پاسخ
  • 38,399 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,777 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 15,355 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 21,215 نمایش ها