مقایسه ادوات جنگی

مقایسه انواع مختلف ادوات زمینی اعم از تانک ، نفربر ، خودروها ...
Army Gear Analogy & Comparison

25 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 432 پاسخ
  • 107,081 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 22,383 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 59,524 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 35,463 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 37,067 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 35,900 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 40,363 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,505 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 16,394 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 15,859 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,391 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 14,072 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,241 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 21,410 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,840 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,832 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 16,669 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 19,223 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,264 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 48,727 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 16,817 نمایش ها
 1. مقایسه M16-A2 , AK-47 و G3-A3

  • 87 پاسخ
  • 45,739 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,756 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 17,439 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 27,596 نمایش ها