مقایسه ادوات جنگی

مقایسه انواع مختلف ادوات زمینی اعم از تانک ، نفربر ، خودروها ...
Army Gear Analogy & Comparison

26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 432 پاسخ
  • 93,556 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 17,272 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 49,126 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 29,015 نمایش ها
 1. تانک ذوالفقار 3A

  • 247 پاسخ
  • 68,322 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 29,445 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 26,290 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 34,652 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,755 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,286 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,828 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,188 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 12,342 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,686 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 14,894 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 4,990 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,598 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 14,824 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 14,605 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,455 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 45,208 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 12,637 نمایش ها
 2. مقایسه M16-A2 , AK-47 و G3-A3

  • 87 پاسخ
  • 36,176 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,509 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 14,641 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 19,259 نمایش ها