مقایسه ادوات جنگی

مقایسه انواع مختلف ادوات زمینی اعم از تانک ، نفربر ، خودروها ...
Army Gear Analogy & Comparison

25 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 432 پاسخ
  • 124,155 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 31,227 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 72,394 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 45,062 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 45,696 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 48,706 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 46,595 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 14,739 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 22,301 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 21,591 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,293 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 15,765 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 15,764 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 30,989 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,019 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 18,264 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 18,053 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 27,386 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 14,698 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 51,792 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 24,084 نمایش ها
 1. مقایسه M16-A2 , AK-47 و G3-A3

  • 87 پاسخ
  • 58,347 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,572 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 20,501 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 39,043 نمایش ها