مقایسه ادوات جنگی

مقایسه انواع مختلف ادوات زمینی اعم از تانک ، نفربر ، خودروها ...
Army Gear Analogy & Comparison

25 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 432 پاسخ
  • 131,719 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 32,604 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 74,664 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 46,331 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 47,527 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 51,334 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 47,853 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 15,237 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 23,199 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 22,487 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,495 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 17,123 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 16,429 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 32,272 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,738 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 18,824 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 18,997 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 28,285 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 15,151 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 53,851 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 25,105 نمایش ها
 1. مقایسه M16-A2 , AK-47 و G3-A3

  • 87 پاسخ
  • 61,213 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,784 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 20,702 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 40,549 نمایش ها