مقایسه ادوات جنگی

مقایسه انواع مختلف ادوات زمینی اعم از تانک ، نفربر ، خودروها ...
Army Gear Analogy & Comparison

25 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 432 پاسخ
  • 95,268 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 18,003 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 50,975 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 30,050 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 30,914 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 27,761 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 35,829 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,026 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,956 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 12,492 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,380 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 12,529 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,253 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 15,916 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,068 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,111 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 15,058 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 15,258 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,881 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 45,896 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 13,226 نمایش ها
 1. مقایسه M16-A2 , AK-47 و G3-A3

  • 87 پاسخ
  • 37,729 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,705 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 15,144 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 20,704 نمایش ها