مقایسه ادوات جنگی

مقایسه انواع مختلف ادوات زمینی اعم از تانک ، نفربر ، خودروها ...
Army Gear Analogy & Comparison

25 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 432 پاسخ
  • 95,859 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 18,212 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 51,550 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 30,326 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 31,513 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 28,177 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 36,156 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,099 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,146 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 12,679 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,434 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 12,598 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,407 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 16,177 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,102 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,260 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 15,132 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 15,417 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,975 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 46,124 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 13,388 نمایش ها
 1. مقایسه M16-A2 , AK-47 و G3-A3

  • 87 پاسخ
  • 38,173 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,761 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 15,268 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 21,062 نمایش ها