مقایسه ادوات جنگی

مقایسه انواع مختلف ادوات زمینی اعم از تانک ، نفربر ، خودروها ...
Army Gear Analogy & Comparison

25 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 432 پاسخ
  • 122,797 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 30,693 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 71,637 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 44,540 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 45,032 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 47,954 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 46,200 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 14,610 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 21,991 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 21,264 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,168 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 15,593 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 15,463 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 30,482 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 6,897 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 17,957 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 17,910 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 26,972 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 14,367 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 51,265 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 23,655 نمایش ها
 1. مقایسه M16-A2 , AK-47 و G3-A3

  • 87 پاسخ
  • 57,535 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,478 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 20,357 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 38,465 نمایش ها