مقایسه ادوات جنگی

مقایسه انواع مختلف ادوات زمینی اعم از تانک ، نفربر ، خودروها ...
Army Gear Analogy & Comparison

26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 432 پاسخ
  • 92,838 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 16,953 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 48,185 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 28,556 نمایش ها
 1. تانک ذوالفقار 3A

  • 247 پاسخ
  • 67,426 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 28,810 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 25,542 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 33,939 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,630 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,930 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,539 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,095 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 12,270 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,419 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 14,423 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 4,958 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,400 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 14,730 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 14,275 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,286 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 44,819 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 12,413 نمایش ها
 2. مقایسه M16-A2 , AK-47 و G3-A3

  • 87 پاسخ
  • 35,423 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,412 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 14,360 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 18,673 نمایش ها