مقایسه ادوات جنگی

مقایسه انواع مختلف ادوات زمینی اعم از تانک ، نفربر ، خودروها ...
Army Gear Analogy & Comparison

25 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 69 پاسخ
  • 18,827 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 52,939 نمایش ها
  • 432 پاسخ
  • 98,359 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 30,737 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 29,173 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,464 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 13,150 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,508 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 12,890 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,592 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 16,662 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,249 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 37,100 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,606 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 33,195 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,218 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 15,869 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 15,674 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 46,913 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 13,894 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,844 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 15,678 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 21,707 نمایش ها
 1. مقایسه M16-A2 , AK-47 و G3-A3

  • 87 پاسخ
  • 39,199 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,332 نمایش ها