پزشکی و سلامتی

مباحث تخصصی مربوط به پزشکی نظامی و ورزشی نظامی

28 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 50 پاسخ
  • 3,042 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 216 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 204 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 917 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 219 نمایش ها
 1. پزشکی در میدان جنگ

  • 8 پاسخ
  • 272 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 287 نمایش ها
 2. نحوه مقابله با جراحات

  • 0 پاسخ
  • 111 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 342 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 712 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 982 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 1,691 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 425 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 470 نمایش ها
 3. تنها صداست که می ماند

  • 0 پاسخ
  • 425 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 833 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 2,895 نمایش ها
  • 128 پاسخ
  • 8,545 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 647 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,291 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 5,816 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 703 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,057 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 1,863 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 2,309 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,120 نمایش ها
 4. چقدر ورزش کنیم؟

  • 1 پاسخ
  • 312 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 854 نمایش ها