علم و صنعت

مطالب مرتبط با علم و فناوری، صنعت و سازه ها

70 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 11 پاسخ
  • 823 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 3,277 نمایش ها
  • 133 پاسخ
  • 9,262 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 311 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 704 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 2,797 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 246 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 527 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 1,776 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 166 نمایش ها
 1. کد مورس

  • 4 پاسخ
  • 226 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 393 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 821 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 288 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 546 نمایش ها
 2. ماشین بینایی

  • 10 پاسخ
  • 348 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 1,778 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 296 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 754 نمایش ها
 3. نظریه فاجعه

  • 5 پاسخ
  • 273 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 212 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 1,009 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 411 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 367 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 529 نمایش ها
 4. MEMS

  • 10 پاسخ
  • 279 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 282 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 196 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 384 نمایش ها
 5. ساختار نیروگاه اتمی

  • 41 پاسخ
  • 762 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 1,810 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 2,387 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 326 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 486 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 1,070 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 903 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 166 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 619 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 706 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 449 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 372 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 1,286 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 1,731 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,036 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 1,109 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 1,614 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 2,705 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 419 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 1,621 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 648 نمایش ها