View this post on Instagram

. . در ادامه پست قبلی، یکی از مسائل مربوط به پهپادهای خانواده سیمرغ، حداقل یک مورد عملیات یکی از اعضای این خانواده در رژیم صهیونیستی بوده که بنا به روایتی که اکثر منابع نقل کرده‌اند، پهپاد توسط سیستمهای نظارت الکترواپتیک و نه سیستمهای راداری کشف و توسط بالگرد شکار شده است. از طرف دیگر پهپاد بکار رفته در عملیات از نوع موتور ملخی (پیستونی یا وانکل) که قاعدتا سطح پنهانکاری راداری کمتری نسبت به گونه های موتور جت از این خانواده دارد. اما مساله‌ای که مدنظر هست، نوع پهپاد بکار رفته در آن عملیات هست، مطلبی که عموم منابع نقل کرده‌اند، نوع پهپاد را صاعقه ملخی یعنی گونه مقیاس 60% عنوان کرده‌اند ولی این مطلب ظاهرا اشتباه است. ابتدا در تصویر اول ابعاد پهپاد مقیاس 60% را نسبت نفرات حاضر در تصویر با دقت نگاه کنید. همانطور که در پست قبلی گفته شد ، پهپادهای صاعقه ، شاهد-191 و شاهد-161 مقیاس 60% یعنی دارای دهانه بال 8.1 متر میباشند. در تصاویر بعدی لاشه پهپاد بکار رفته در عملیات اشاره شده را مشاهده میکنید که با مقایسه آن با نفرات حاضر در تصویر نظر میآید سایز کوچکتری نسبت به پهپاد صاعقه دارد. در تصویر آخر، در پس زمینه تصویر طول دیوار حدود 10 تا 11 صندلی تخمین زده می‌شود، که پهنای هر صندلی حدود 40 تا 50 سانتیمتر میتوان در نظر گرفت، در اینصورت دهانه بال پهپاد حدود 4.5 تا 5 متر میتوان تخمین زد، که این عدد خیلی نزدیک به دهانه بال گونه مقیاس 40% از پهپادهای خانواده سیمرغ یعنی عدد 5.1 متر میباشد در نتیجه میتوان گفت پهپاد بکار رفته در آن عملیات گونه مقیاس 40% و ملخی از خانواده سیمرغ بوده است. پس علاوه بر پهپاد های مقیاس 100 و 60 که در پست قبلی معرفی شدند، گونه 40% نیز به مورد بهره برداری عملیاتی میباشد. از این رو احتمال عملیاتی بودن گونه مقیاس 15% با دهانه بال 2 متر که پیش از این به آن نیز اشاره شده است را برای کاربری های خاص ازجمله کاربرد انتحاری و سرکوب پدافند در درگیری های منطقه‌ای میتوان انتظار داشت. مخصوصا اینکه هیچ مدرکی مبنی بر کشف و رهگیری گونه ملخی از این خانواده در جریان عملیات در رژیم صهیونیستی بدست نیامده و کشف الکترواپتیک آن مطرح هست، همچنین در جریان عملیات پهپادی در سوریه و در نزدیکی محل استقرار نیروهای آمریکایی نیز عملکرد قابل توجهی از اعضای این خانواده بدست آمد. . .

A post shared by قدرت دفاعی ایران (@iranian_defensive_power) on