View this post on Instagram

. . پهپادهای خانواده سیمرغ در مقیاس های مختلف . . طبق اطلاعاتی که تاکنون درباره انواع مختلف پهپادهای خانواده سیمرغ منتشر شده است، تاکنون حداقل 4 مقیاس مختلف از این خانواده با اهداف مختلف عملیاتی و تست توسعه داده شده‌اند. مقیاس 100% با دهانه بال 13.5 متر که تاکنون دو مدل پهپاد در این مقیاس توسعه داده شده است. پهپاد سیمرغ با ماموریت شناسایی، دارای ارابه فرود چرخ دار جمع شونده پهپاد شاهد-171 با ماموریت تهاجمی با قابلیت حمل 4 بمب سدید در داخل بدنه و دارای ارابه فرود چرخ دار جمع شونده . . . مقیاس 60% با دهانه بال 8.1 متر تاکنون در سه مدل پهپاد در این مقیاس توسعه داده شده است. پهپاد صاعقه در دو مدل موتور جت و موتور ملخی (پیستونی یا وانکل) با ماموریت تهاجمی و قابلیت حمل 2 تا 4 بمب سدید در خارج از بدنه بسته به نوع ماموریت و دارای اسکید ثابت پهپاد شاهد-191 که بعضا صاعقه-2 نیز نامیده میشود، با موتور جت و ماموریت تهاجمی و قابلیت حمل 2 بمب در داخل بدنه و دارای اسکید جمع شونده پهپاد شاهد-161، تفاوت اصلی این پهپاد با پهپاد شاهد-1‌91 فعلا نامشخص هست و قابلیت حمل موشک برای آن بیان شده است. . . در اطلاعات منتشر شده درباره پهپادهای خانواده سیمرغ تاکنون اشاره به وجود مقیاس های 40% با دهانه بال 5.4 متر و 15% با دهانه بال 2 متر در جریان تولید پیش نمونه های این خانواده شده است و در پست بعدی اشاره میشود که به نظر میآید که حداقل یک محصول عملیاتی با مقیاس کوچکتر از 60% نیز مورد استفاده عملیاتی بوده که دقیقا مشخص نیست مقیاس 40، 15 یا مقیاس دیگری زیر 60% میباشد. . . در تصویر بالا به ترتیب از بالا مقیاس 100، 60، 40 و 15% را مشاهده میکنید. . .

A post shared by قدرت دفاعی ایران (@iranian_defensive_power) on