xx222ir

موشك استاندارد 3 يا SM-3 و يا RIM-161

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

موشك استاندارد 3 يا SM-3 و يا RIM-161
Rocket Intercept Missile 161
Standard Missile 3sm-3-logo.gif

SM-3-and_TSRM_engine.JPG


تاريخچه توليد

در سال 1992 برنامه مانور شليك موشك سوخت جامد و هدايت شونده ( LEAP (Lightweight Exo-Atmospheric Projectile يا ( سبك وزن برون جوي مرمي دار ! ) اجرا شد و با 4 پرتاب آزمايشي در حداكثر ارتفاع ، قابليتهاي دفاع موشكي عليه موشك هاي بالستيك به نمايش درآمد . سر جنگي با انرژي جنبشي (Kinetic Warhead ياKW ) متعلق به موشك SM-3 از توسعه و رشدي كه MDA بر روي LEAP انجام داده ، نتيجه شده است .
اين سرجنگي براي شناسايي هدف در فضا از يك سنسور اينفرارد ( IR ) استفاده نموده و براي كنترل ارتفاع و تغيير جهت خود از سيستم كنترل ارتفاع با موتورهاي سوخت جامد (SDACS يا Solid Divert and Attitude Control System ) بهره مي برد .يك كامپيوتر در داخل سر جنگي ، اطلاعات حاصل از سنسور اينفرارد را پردازش كرده و دستورات لازم را به سيستم كنترل جهت و ارتفاع صادر مي كند . موشك SM-3 بر اساس پيشرانه و بدنه موشك SM-2 بلاك 4 طراحي شده ، اما يك موتور راكتي به عنوان مرحله سوم ، همچنين سيستم هدايت داخلي/جي پي اس و سر جنگي با انرژي جنبشي ( مرمي ) به آن اضافه گرديده است .

نيروي دريايي ايالات متحده به همراه آژانس دفاع موشكي آمريكا توسعه موشك استاندارد 3 ( SM-3 ) را بعنوان بخشي از سيستم دفاع موشكي آجيس ( Aegis ) دنبال مي كنند . آجيس براي حفاظت آمريكا و متحدانش در مقابل موشك هاي بالستيك كوتاه برد ، ميانبرد وبلند برد پايه گذاري شده است .سر جنگي SM-3 براي نابودي يك موشك بالستيك مهاجم در خارج از جو طراحي شده است . در حاليكه سنسورها و سيستم تسليحاتي آجيس را لاكهيد مارتين توسعه مي دهد ، شركت ريتون در تاسكون آريزونا توسعه موشك SM-3 را دنبال مي نمايد .

از سال 1999 بخش Aegis BMD در MDA همكاري نزديكي با ژاپن براي طراحي و توسعه اجزاي پيشرفته موشك SM-3 داشته است . ساير مشاركتهاي بين المللي كه در اين طرح صورت پذيرفته به قرار زير است
- به هم پيوستن استراليا و آمريكا با امضاي تفاهم نامه در جولاي 2004 كه نتيجه آن همكاري مشترك 25 ساله در دفاع موشكي شد.
- به هم پيوستن آمريكا و انگل لستان با امضاي تفاهم نامه در سال 2003 و همكاري مطالعاتي اين دو كشور بر روي طرح نوع 45 DDG BMD از سال 2006
- ارائه قيمت و تشريح قابليتهاي اين سيستم به هلند درسال 2006 . بعلاوه ، مذاكرات مقدماتي براي بررسي قابليتهاي سيتمهاي BMD هلند و امكان مجتمع ساختن موشك هاي SM-3 بر روي كشتيهاي هلندي با تجهيزات SMART-L/APARS
- آلمان يك لژيون از افسران براي مقابله با موشك هاي بالستيك دارد كه با ستاد Agies BMD براي مقابله با موشكهاي بالستيك همكاري مي كنند.
- همكاري سطح بالا بين Aegis BMD و كره جنوبي در جهت توسعه قابليتهاي ناوشكن هاي كلاس KDX-III كره جنوبي

پيكربندي

توليدات Aegis BMD كه اكنون بر روي بسياري از كشتيهاي نيروي دريايي آمريكا نصب مي باشد بر اساس سرمايه گذاريهايي كه در گذشته سازمان پيشگام دفاع استراتژيك / سازمان دفاع ضد موشك بالستيك (Strategic Defense Initiative Organization/Ballistic Missile Defense Organization يا (SDIO/ BMDO) ) بر روي LEAP و سيستم تسليحات موشكي آجيس ( شامل موشك هاي استاندارد و لانچر عمودي MK41 ) انجام داده بودند ، ساخته شده اند.
طراحي سر جنگي موشك SM-3 كه ساختاري چندپارچه و فشرده دارد براي نابودي موشك هاي بالستيك كوتاه برد، ميانبرد و بلندبرد در خارج از اتمسفر صورت گرفته است. شركت ريتون مهندسي دو نسل پيش LEAP را كه كار طراحي آن ها از سال 1985 آغاز شده بود را با همكاري SDIO و BMDO انجام داده بود . ساخت نسل سوم LEAP با ادغام تجارب ريتون و بوئينگ در طراحي سر جنگي با انرژي جنبشي و با تخصص Alliant Techsystems در ساخت سيستم كنترل ارتفاع با موتورهاي سوخت جامد صورت پذيرفت . يكي از ويژگيهاي اين سر جنگي نسل سوم كه درطراحي آن مد نظر قرار گرفته است ، جستجوگر اينفرارد با زاويه ديد عريض و طول موج بلند آن است كه قابليت شناسايي موشكهاي بالستيك را از فاصله 300 كيلومتري به آن مي دهد.

ABM_Target_Viewed_From_SM-3_Seeker_lg~0.

انتخاب هدف و هدايت و رهگيري توسط واحد سنجش اينرسي محصول IFOG و پيشرانه ساده ساخت SDACS امكان هدايت تا دو مايل در فاز ترمينال ( فاز نهايي پيش از برخورد ) را براي موشك فراهم مي كند.سر جنگي قابليت ارسال و دريافت اطلاعات كد شده به زمين را دارد تا انجام برخورد با موفقيت كامل صورت بگيرد.


گفتيم كه SM-3 از رشد و تغيير SM-2 بلاك چهار حاصل شده است . اين موشك براي فاز اول و دوم پرواز خود و همچنين اجراي مانورهاي لازم براي هدايت و رهگيري در اتمسفر از همان بوستر و موتور راكت پيشران بلاك چهار استفاده مي كند .براي پيمايش مسافت بيشتر و انجام مانور در خارج از جو ، يك پيشران ديگر به عنوان مرحله سوم به موشك sm-3 در ادامه فاز دو به آن اضافه شده است و پس از پيشران سوم ؛ سر جنگي LEAP قرار دارد . پس از پايان سوختن مرحله دوم و بلافاصله پس از جدا شدن اين فاز ، پالس ابتدائي فاز سوم ، هدايت موشك به خارج جو و در مسير صحيح را بعهده مي گيرد. پس از خارج شدن موشك از جو ، موشك به حركت خود ادامه داده و سيستم كنترل ارتفاع با اجراي يك مانور خاص ، كلاهك و پوشش دماغه موشك را رها مي كند تا پوشش دماغه مانعي بر سر راه جستجوگر اينفرارد براي آماده سازي آن نباشد. .در اين هنگام و در صورت نياز بخش دوم موتور مرحله سوم ، مسير سر جنگي را اصلاح مي كند .بعد از آنكه محاسبات لازم صورت پذيرفت و جستجوگر اينفرارد تنظيم شد سر جنگي از موتور بخش سوم جدا مي شود .سر جنگي خود داراي سيستم كنترل ارتفاع و هدايت جداگانه بوده كه با كمك يك سيستم پيشران سوخت جامد مسير خود را اصلاح مي كند. جستجوگر اينفرارد هدف را پيدا كرده و اطلاعات رهگيري به سيستم هدايت ارسال مي گردد تا فرامين لازم به سيستم پيشران سوخت جامد صادر گردد .سيستمهاي Aegis BMD به گونه اي طراحي شده اند كه قابليت دريافت اطلاعات از سنسورهاي فضايي يا ساير سيستمهاي ضد موشك بالستيك را داشته باشند ، هرچند كه اطلاعات رهگيري خارج از سيستم آجيس و سنسورهاي فضايي براي انجام عملياتهاي آن لازم و ضروري نيستندد. آجيس بصورت مستقل قادر است نسبت به شناسايي ، رهگيري و درگيري با موشكهاي بالستيك اقدام نموده و يا اطلاعات حاصل از رهگيري را به ساير سيستمهاي ضد موشك بالستيك گزارش نمايد.

سرجنگي با انرژي جنبشي ( KW ) با خود هيچ گونه مواد منفجره قوي حمل نمي كند.تكنولوژي ضربه مرگبار ( Hit-To-Kill ) بر انرژي جنبشي حاصل از برخورد دو جسم با سرعت بالا تكيه دارد.انرژي حاصل از برخورد سرجنگي با هدف را در حدود 125 تا 130 ميليون ژول تخمين مي زنند .يك توپ باروتي قديمي را در نظر بياوريد . از همانها كه فتيله آن در انتهايش قرار داشت و در كشتيهاي جنگي بادباني بكار مي رفت . حال توپي را تصور كنيد كه يك گلوله سربي به وزن 10 تن را با سرعت 300 متر بر ثانيه به يك ساختمان شليك كند ! (تقريبا برابر انفجار 31 كيلوگرم TNT )

الگوريتم هاي تميز دو هدف از يكديگر در سيستمهاي رهگيري ( يا الگوريتمهاي افتراق) ، سيستمهاي دفاعي را قادر مي سازند تا اشياء موجود در صحنه نبرد را با يكديگر مقايسه كرده و هدف اصلي را براي نابودي ، انتخاب كنند . با افزايش پيچيدگي تهديدات به خاطر اجزاي جدا شونده از موشك ، وجود گرد و غبار و سيستمهاي ضد رهگيري موشك هاي بالستيك ، نياز به الگوريتمهاي پردازش سيگنال و افتراق پيشرفته تريست تا بررسي مشخصات اشياء موجود در صحنه كارزار صورت گرفته و انتخاب هدف به درستي انجام گيرد.در گذشته SM-3 تنها قابليت درگيري با يك هدف را داشت. به همين دليل ريتون در همكاري نزديك با نيروي دريايي ايلات متحده آمريكا و ساير متحدان برنامه هايي براي ارتقا و بهبود اين موشك دارد.

25_40249_8879ffe604de301.jpgشرحي بر عمليات پرتاب SM-3

هنگامي كه يك موشك بالستيك در افق پديدار مي گردد ، رادار AN/SPY-1 ناوشكن آجيس ، موشك بالستيك را شناسايي مي كند. در اين لحظه سيستم تسليحاتي آجيس محاسبات لازم براي انهدام موشك را انجام مي دهد .

thumb_Destroyer2.JPG
پس از آنكه فرمان پرتاب از سيستم تسليحاتي آجيس به موشك SM-3 صادر گرديد، پيشران راكتي سوخت جامد موشك SM-3 با نام Mk 72 موشك را از لانچر عمودي Mark 41 به خارج ناوشكن پرتاب مي كند و بلافاصله ، موشك ارتباط راديويي خود با ناوشكن را برقرار مي نمايد.

هنگامي كه سوخت Mk 72 به پايان رسيد ، موتور پيشران مرحله دوم با نام Mk 104 شروع به كار مي كند موشك با استفاده از اطلاعاتي كه از ناوشكن و سيستم GPS دريافت مي كند ، خود را به نقطه برخورد كه از پيش محاسبه شده نزديك مي كند . پس از آنكه سوخت Mk 104 به پايان رسيد و از موشك جدا گرديد ، موتور راكت مرحله سوم سوخت جامد با نام MK 136 آغاز بكار كرده و موشك را به خارج از جو مي برد. Mk 136 موشك را تا 30 ثانيه پيش از برخورد به جلو مي برد . در اين لحظه فاز سوم موشك نيز از سر جنگي جدا مي شود و سرجنگي با توجه به اطلاعاتي كه ناوشكن به او داده بدنبال هدف مي گردد .سيستم كنترل ارتفاع سوخت جامد به سر جنگي امكان انجام مانور در خارج از جو را مي دهد . سرجنگي با استفاده از سنسورهاي خود سعي در شناسايي هدف و پيدا كردن نقطه مرگبار موشك بالستيك كرده و مسير خود را اصلاح مي كند و با سرعت بسيار زياد به موشك بالستيك برخورد مي نمايد .

تصاويري از قسمتهاي مختلف موشك استاندارد 3 :

thumb_img_44_23985_4.jpeg

KW2.gif

thumb_sm3_h.jpg

thumb_sm-3_warHead.jpg

فقط جهت مقايسه :
thumb_standard-arm1_.gif

مشخصات Rim161 A

طول: 6.55 متر
فاصله بين بالچه ها : 1.57 متر
قطر: 0.34 متر
وزن : نامعلوم
سرعت : 9600 كيلومتر بر ساعت
حداكثر ارتفاع : بيش از 160 كيلومتر ( بعضي منابع بيش از 250 كيلومتر هم ذكر كرده اند كه درست تر به نظر مي رسد )
برد : بيش از 500 كيلومتر

پيشرانه :

Booster: United Techologies MK 72 solid-fueled rocket
Sustainer: Atlantic Research Corp. MK 104 dual-thrust solid-fueled rocket
3rd stage: Alliant Techsystem MK 136 solid-fueled rocket

سر جنگي:
Hit-to-kill kinetic warhead يا KW( ضربه مرگبار ، سرجنگي با انرژي جنبشي ، مرمي )

مأموريتهاي موشك : ضد موشكهاي بالستيك كوتاه برد ، ميانبرد و بلندبرد ، ضد ماهواره

محلهاي استقرار : آمريكا ، اسرائيل ، ژاپن ، لهستان ، روماني و كشتيهاي آجيس

=========================================================================
و اما بعد

نظرات شخصي خودم :

اول آنكه اينSM-3 يكي از دشمنان شهاب و سجيل به حساب مي آيد و با اين ديدگاه به آن نگاه كنيد .

دوم آنكه در مورد دقت و قدرت SM-3 در هدف قرار دادن موشك هاي بالستيك آن هم با سرجنگي انرژي جنبشي ، حرف و حديث بسيار است تا آنجا كه وزارت دفاع آمريكا در مورد بعضي از تستهاي آن اعلام كرد از سرجنگي گرانقيمت موشك استفاده نكرده و سرهاي جنگي ديگري كه در تست استفاده شده اند ، نشان داده اند كه انهدام موشك بالستيك با سر جنگي اصلي امكانپذير است .

سوم آنكه يك تست موفق در سرنگوني يك ماهواره داشته است . هر چند كه سرنگون كردن ماهواره ها بسيار ساده تر از هدف قرار دادن موشكهاي بالستيك است .

چهارم - اگر بزرگواري در ترجمه اينجانب اشتباهي ديد ، ممنون مي شوم متذكر شود .

منابع :
http://en.wikipedia.org/wiki/RIM-161_Standard_Missile_3

http://www.globalsecurity.org/space/systems/sm3.htm

http://www.raytheon.com/newsroom/rtnwcm/groups/rms/documents/content/rtn_rms_ps_sm3_datasheet.pdf

يك لينك هم براي مطالعه بيشتر روي خود ميليتاري !
http://www.military.ir/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12744&highlight=%D8%A2%D8%AC%D9%8A%D8%B3ضمن تشكر ويژه و قدر داني از مدير محترم nasirirani .


کلیه حقوق مختص سایت میلیتاری است.
هرگونه استفاده از مطلب با ذکر نام سایت میلیتاری و نام تهیه کننده امکان پذیر است.

ویرایش شده در توسط mahdavi3d
  • Upvote 8

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

محلهاى استقرار : آمريكا ، اسرائيل ، ژاپن ، لهستان ، رومانى و كشتيهاى آجيس
...
اول آنكه اينSM-3 يكى از دشمنان شهاب و سجيل به حساب مى آيد و با اين ديدگاه به آن نگاه كنيد .

دوست عزيز! موشك هاى بالستيك ما حتّى با احتساب اين سامانه در شرايط فعلى به سرزمين هاى اشغالى مى رسند. چون همان طور كه از نمودارها و اصل موضوع برمى آيد٬ اين موشك براى مقابله با موشك در خارج از جو هست. حال بياييد مسير حركت موشك رو از ايران به سرزمين هاى اشغالى بررسى كنيد٬ با توجّه به مكان هاى استقراره موشك تا به الآن٬ مانعى بر سرراه نداريم. چون دريا كه نداره كشتى ها بيايند بزنند٬ عراق و سوريه و اردن هم كه اين سامانه رو در خاكشون مستقر نكرده اند. سامانه هاى مستقر در سرزمين هاى اشغالى هم كارى از دستشون برنمى آيد چون تا اون موقع موشك بالستيك وارد فاز شيرجه شده و نمى توان كارى كرد(اين سامانه توان عملياتى در اين حالت رو نداره). درباره حمله به پايگاه هاى‌آمريكايى ها در خليج هميشه پارس هم٬ اگر از موشك هاى شهاب1٬ شهاب2 و قيام استفاده نشه و ساير موشك هاى بر پايه اسكاد باز مشكلى نداريم. چون مثلاً اگر پايگاه در برد موشك فاتح باشه٬ اون رو نمى شه رهگيرى و منهدم كرد به علّت سطح مقطع كم٬ و خاموش بودن موتور در نيمه انتهايى مسير.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سلام

دوست عزیز یکی از عکسهایی که گذاشتید مربوط به EKV هست و توضیح بیشتر در لینک زیر :

http://www.missiledefenseadvocacy.org/data/images/ekv_4470.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/Exoatmospheric_Kill_Vehicle

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

با عرض سلام مجدد.

دوست عزيز! موشك هاى بالستيك ما حتّى با احتساب اين سامانه در شرايط فعلى به سرزمين هاى اشغالى مى رسند. چون همان طور كه از نمودارها و اصل موضوع برمى آيد٬ اين موشك براى مقابله با موشك در خارج از جو هست. حال بياييد مسير حركت موشك رو از ايران به سرزمين هاى اشغالى بررسى كنيد٬ با توجّه به مكان هاى استقراره موشك تا به الآن٬ مانعى بر سرراه نداريم. چون دريا كه نداره كشتى ها بيايند بزنند٬ عراق و سوريه و اردن هم كه اين سامانه رو در خاكشون مستقر نكرده اند. سامانه هاى مستقر در سرزمين هاى اشغالى هم كارى از دستشون برنمى آيد چون تا اون موقع موشك بالستيك وارد فاز شيرجه شده و نمى توان كارى كرد(اين سامانه توان عملياتى در اين حالت رو نداره). درباره حمله به پايگاه هاى‌آمريكايى ها در خليج هميشه پارس هم٬ اگر از موشك هاى شهاب1٬ شهاب2 و قيام استفاده نشه و ساير موشك هاى بر پايه اسكاد باز مشكلى نداريم. چون مثلاً اگر پايگاه در برد موشك فاتح باشه٬ اون رو نمى شه رهگيرى و منهدم كرد به علّت سطح مقطع كم٬ و خاموش بودن موتور در نيمه انتهايى مسير.


من كه نگفتم موشكهاي ما به سرزمين هاي اشغالي نمي رسند! icon_eek بحث سر اين بود كه SM-3 موشكي ضد بالستيك است . مثل اينكه ما تانك ذوالفقار بسازيم و دشمنان ما يك تاو پيشرفته تر . در صحنه جنگ هر كدام جاي خود را خواهند داشت .

1- راجع به سرزمين هاي اشغالي ، يك جا خوانده بودم كه رژيم صهيونيستي درخواست sm-3 زمين پايه را داشته و جاي ديگر عنوان شده بود كه شبكه پدافندي رژيم غاصب فلسطين با كشتيهاي ( آجيس يا ايجيس ) بر عليه موشكهاي بالستيك ، متصل و مرتبط شده  است. ( خودت در نت جستجو كني پيدا مي كني ) خب ، بعيد نيست در صورت حمله ما به اون رژيم منحوس ، كشتيهاي آجيس نزديك به ساحل كشور جعلي اسرائيل ، از موشك SM-3 استفاده كنند .
2- چون عنوان نشده كه آمريكائيها در عراق از چنين سيستمي استفاده نكرده اند ، دليل بر عدم استفاده نمي باشد . icon_rolleyes
3 - انتظار دارم ، ديد خودتان را بازتر نمائيد:

الف - با رشد موشك هاي بالستيك در كشور ما و افزايش قابليتهاي آنها ، دشمن ما نيز دفاع ضد موشكي خود را توسعه مي دهد و بجاي درگيري در فاز شيرجه (ترمينال) ، سعي در نابودي موشكهاي بالستيك در فاز مياني (MidCorse) يا فاز صعود ( Boost) يا حتي پيش از پرتاب دارد .
ب- دشمن (آمريكائيها ) در بررسي هاي خود به اين نتيجه رسيده كه دفاع ضد موشك زمين پايه را رها كند و بيشتر به دفاع از دريا ، هوا و فضا تكيه نمايد . رشد SM-3 و سيستمهاي مرتبط با آن نشان از راهكارهاي جديد و راهبردهاي نوين آنها دارد .
ج-چرا تصور مي كنيد كه در صورت بروز درگيري ، تنها اسرائيل و پايگاههاي آمريكا در منطقه هدف قرار مي گيرد . ما به غربي ها هشدار داده ايم كه جنگ با ما يك جنگ منطقه اي نخواهد بود . منطقه يعني خاورميانه ، جايي كه رژيم غاصب در آن قرار دارد . پس جنگ فرا منطقه اي در كجاخواهد بود؟! در ادبيات تهديد ما هنوز صحبتي از اروپا نشده ولي از خود بپرسيد چرا كشتيهاي ايجيس را در مديترانه و درياي سياه مستقر مي كنند ؟! دشمن براي دفاع از متحدانش در برابر تهديد ما چه مي كند ؟


 

دوست عزیز یکی از عکسهایی که گذاشتید مربوط به EKV هست و توضیح بیشتر در لینک زیر :


حق با شماست اين تصوير EKV هست .

اما اگر بداني بخاطر اين تاپيك چه بلاهايي سر من آمد . :cry: :crying:
اول عكس ها را جاي ديگر گذاشتم . و توي تاپيك لينكهاي آنها را گذاشتم . تا يك مديري پيدا بشه عكسها را جابجا كند . بعد گفتم به يك عزيزي كه اكانت گالري داره بگم آنها را در گالري بگذاره لينك ها را به من بده تا تاپيك را خودم اصلاح كنم . توي اين اصلاحات مكرر، مطلب خيلي كج و كوله شد . icon_cheesygrin . و با عجله ايكه من داشتم شايد بعضي جملات افتاده باشد . خودتان بهم ريختگي و فاصله بين پارگراف ها را كه مي بينيد.
آخر سر هم با عجله اينكه زمان ويرايش به پايان نرسد ، عكسها را همينطور زير هم چپانديم در اين تاپيك بيچاره !

قصدم از گذاشتن اين عكس EKV معرفي يك نمونه سرجنگي با انرژي جنبشي بود . آخر اگر اين تاپيك پائيني را بخواني ، مي بيني كه بچه ها سر جنگي با انرژي جنبشي را خيلي دست كم مي گيرند.

پاتريوت 3
 

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
راستش این پدافند ضد موشک های بالستیک خیلی اما و اگر داره و در هر شرایطی یک جور عمل می کنه، در کل چیز صد در صدی نیست، حتی نمی شه روش 50 درصد هم حساب کرد، ولی ما باید سعی کنیم به روز بشیم و مهمات بالستیک رو به روز بکنیم، چون آنها هم دارند روز به روز پیشرفته تر می شن ...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
ممنون کاربر عزیز عالی بود.
ولی با بالا بردن سرعت و مشخصه رادار گریزی موشکهای خودمون می تونیم جلوی دیده شدن اونها رو گرفته و حمله رو موفقتر کنیم ولی سر با انرژی جنبشی کمی اغراق امیز هست بخواد موشکی با چند ماخ سرعت رو بزنه.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
بنظر من اگر موشک با تغییر بردار رانش در حین پرواز به طور خودکار و ناخوداگاه( برای اونها) مسیر حرکتش عوض کنه (مثل توپول ام) کار برای این سیستم سخت میشه و نمی تونه بزندش !
ولی اگر موشک از نوع ابتدایی باشه یعنی کل طول پرواز بدون تغییر مسیر و ثابت طی کنه و قابل پیش بینی این سیستم منهدمش میکنه بر خلاف نظر دوستان اصلا مهمم نیست موشک چغدر سرعت داشته باشه حتی اگر با سرعت نور هم باشه ! سیستم موشک در زمان و مکان مناسب در مسیر موشک مهاجم قرار می ده حالا با direct hit یا انفجار در مجاورتش موشک منهدم میکنه
[quote]در اين لحظه سيستم تسليحاتي آجيس محاسبات لازم براي انهدام موشك را انجام مي دهد . [/quote]
کسی می دونه این محاسبات چغدر طول می کشه؟
دوم اینکه سیستم می تونه چندین موشک برای انهدام یک موشک هدایت کنه برای اینکه اگر اولی نتونست دومی یا بعدی خودش در مسیرش قرار بده...؟!

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
کابر دکسون این به این راحتیها هم نیست اولا این محاسبه نیاز به ابر رایانه های بزرگی داره که البته امریکا در این زمنیه مشکل نداره اما اینطور نیست که موشک مثل خمپاره فقط منحنی حرکت کنه اگر بعد از این محاسبات حتی به اندازه ی میلیمتر در حرکت موشک اتفاقی بیفته این در مدتی تبدیل به کبلومترها اختلاف میشه و سیستم باز باید محاسبات رو از اول شروع کنه بماند اگر موشک در طی مسیر در مرحله دوم تغییر مسیر و یا مانور هم بده تازه با بالا بردن سرعت عملا رادار نمی تونه هدف رو شناسایی کنه و به همین دلیل من به سرعت اشاره کردم.

و باز به همین دلیل بود که ناوبدی با این سر رو کمی خنده دار فرض کردن حالا اگر با یک کلاهک خیلی قوی این کار رو می کردن یه چیزی.

بیشتر این حرفها من فکر می کنم در راستای همون سیستم ایران حراسی و در عین حال سوق دادن ایران به طرف صرف هزینه های بسیار زیاد مالی هست که اقتصاد ایران رو از پا در بیارن وگرنه اینا اصلا متوجه شلیک موشکهای حتی شهاب 1 ایران هم بشن در مرحله دوم رادارهای اونها وان ادامه رهگیری رو ندارن حالا بماند بحث موشکهای قیام و خصوصیات خاصش و سجیل رادار گریز.

ولی از حق نگزریم این موشک موشک خوبی هست و این چیزی از توان ضد هوایی اون کم نمی کنه ولی ضد بالستیک بیشتر البته فعلا شبیه افسانه و داستان میمونه.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

بنظر من اگر موشک با تغییر بردار رانش در حین پرواز به طور خودکار و ناخوداگاه( برای اونها) مسیر حرکتش عوض کنه (مثل توپول ام) کار برای این سیستم سخت میشه و نمی تونه بزندش !


گمان مي كنم موشك هاي سجيل 2 و قيام يك چنين توانايي را داشته باشند .
سجيل 2 يك موشك دو مرحله اي هست و با توجه به نگراني فرمانده ارتش رژيم غاصب فلسطين از زاويه انحراف 50 كيلومتري موشكهاي ايران ، بعيد نيست كه در فاز مياني پرواز، موشك قابليت مانور داشته باشد . همچنين رادارگريزي اين موشك و ادعاي مقامات ايراني در مورد نامرئي بودن آنها ( كه به نظرم اينفرارد موشكهاي ضد بالستيك قابليت تشخيص موشك را ندارد ) برگ برنده ديگري در دست سجيل است.
اما در مورد قيام يك ، به نظرم حذف بالچه ها هيچ اهميتي ندارد مگر آنكه موشك در فاز مياني ( MidCorse ) قابليت مانور با همان بوستر اوليه داشته باشد .
 

کسی می دونه این محاسبات چغدر طول می کشه؟
 


بايد ببينيم چه محاسباتي را انجام مي ده ، اگر محاسبات انجام شده در مورد زاويه پرتاب موشك بالستيك ، هدف احتمالي و درصد موفقيت ضد موشك در انهدام آن باشد . بسيار سريع انجام خواهد شد . اين نكته را در نظر داشته باشيد كه زاويه موشك بالستيك با محل استقرار ضد موشك اهميت داره و ممكنه محاسبات به اين نتيجه برسه كه قبل از رسيدن ضد موشك ( SM-3 ) به موشك بالستيك ، موشك بالستيك وارد فاز شيرجه مي شود و يا درصد موفقيت اصابت با توجه به زاويه حركتي موشك بالستيك با موشك SM-3 كم است . در نتيجه شليك بي فايده هست .
و نكته آخر اينكه ، موشك SM-3 اطلاعات رهگيري را از سيستم راداري خود دريافت مي كنه و با توجه به اين اطلاعات ، زمان بيشتر براي انجام محاسبات در اختيار اين سيستم تسليحاتي آجيس قرار دارد تا در هنگام پرواز موشك مسير آن را اصلاح كند .
 

دوم اینکه سیستم می تونه چندین موشک برای انهدام یک موشک هدایت کنه برای اینکه اگر اولی نتونست دومی یا بعدی خودش در مسیرش قرار بده...؟!


من شرط مي بندم فقط يكي !
اول اينكه اين موشك بر عليه موشك هاي بالستيك كوتاه برد ، ميانبرد و بلندبرد طراحي شده .
براي نابودي كوتاه برد كه زمان كمي داره و خب نديده و جستجو نكرده مي گم كه موشك گران قيمتي هم هست . بر عليه بالستيك هاي ميانبرد و بلندبرد ، اگر SM-3 نتوانست درست عمل كنه ، از تاد ( THAAD) و پاتريوت 3 ( Pac 3 يا پك 3 ) استفاده خواهند كرد و مي تونند اينها را به تعداد بيشتر شليك كنند.

يك چيز ديگه
من يك فيلم انيميشن از پرتاب مجازي موشك ديدم ! كه در آن موشك مانور مي داد و سر خود را به طرف زمين مي گرفت بعد كلاهك دماغه موشك را رها مي كرد تا بطرف زمين برود و بعد موشك دوباره در خط سير اصلي قرار مي گرفت تا سر جنگي آماده رها سازي شود . جايي هم خلاف اين مسئله را در يك عكس ديدم كه دماغه موشك دو تكه بود و به طرفين باز مي شد . خب حالا منظور ؟ منظور اينكه با اين حساسيتي كه در مورد كنار گذاشتن دماغه محافظ وجود دارد ، اگر 2 تا SM-3 را يكي بعد از ديگري شليك كنند ، ممكنه SM-3 دومي موشك بالستيك را با sm-3 اول قاطي بكنه ! (اين هم براي خودش دليلي هست ديگه ! دل بچه را نشكونيد )

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
_عرض کنم که من هر چی گشتم ندیدم سیستم برای مسیر یابی نیاز به ارتباط با ابر رایانه داشته باشه بنظر سیستم محاسبه مسیر در خود ناو تعبیه شده نیازی به ابر رایانه نیست

_البته بنظر من زدن خماره خیلی سخت تر از زدن موشک هست حتی با مسیر حرکتش...! در مورد تغییر یک میلیمتری تغییرات خیلی بشتر از این! هم تازمانی به تغییر مییسر مدام و بر نامه ریزی موشک تبدیل نشه مشکلی ایجاد نمی کنه فراموش نکنید موشک تا لحظه اخر بر خورد کاملا تحت کنترل هست این طور نیست سیستم یک مسیر برای موشک تعیین بعد موشک شلیک کنه و تمام! به محض شناسایی تغییر مسیر توسط ماهواره یا... سیستم به سرعت محاسبات update می کنه و مسیر جدید به موشک اعلام کنه! این طوری نبود یه پشه هم نمی تونه بزنه!(من یه جا خوندم s300 در زمان انفجار می تونه هدف در کره به قطر 1200 متر بزنه!)
_اگر سجیل 2 این قابلیت داره یعنی به طور برنامه ریزی شده حی مسیر حرکتش به سمت هدف تغییر میده خیلی موثر تر میشه این طوری سیستم محاسب مسیر از شدت محاسبات می ترکه! :mrgreen:
[quote]اگر موشک در طی مسیر در مرحله دوم تغییر مسیر و یا مانور هم بده تازه با بالا بردن سرعت عملا رادار نمی تونه هدف رو شناسایی کنه و به همین دلیل من به سرعت اشاره کردم. [/quote]
منبعی هم در این زمینه دارید ...
برای اطلاع خودم میگم
_من هم یجا خوندم اطلاعات خیلی سریع محاسبه و همچنین update می کنه حالا راست دورغش با خودشون (ولی بنظرم باید بیشتر وقت ببره کار راحتی نیست!)
_در مورد چند موشک هم من هرچی گشتم چیزی در مورد چند موشک ندیدم البته فکر نمی کنم بخاطر عدم توانایی در کنترل هردو در نتیجه زدن هم دیگه باشه! بیشتر بنظرم برای قیمتش باشه موشک این سامانه خیلی گرون هست حتی برا اونا!

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
یه عکس از نحوه عملکرد SM-6 :

http://www.img9.org/uploads/9be0e6cf78e840be0442ff49a1576582.jpg

به نظر من تهدیدات مهمتری وجود داره برای موشکهای بالستیک ، یکی از اونها THAAD هست.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
تقدير و تشكر فراوان از برادر عزيزم جناب xx222ir به خاطر ايجاد تاپيك هاي پاتريوت 3 و اجيس !
[quote]
به نظر من تهدیدات مهمتری وجود داره برای موشکهای بالستیک ، یکی از اونها THAAD هست.[/quote]
[quote]حال بياييد مسير حركت موشك رو از ايران به سرزمين هاى اشغالى بررسى كنيد٬ با توجّه به مكان هاى استقراره موشك تا به الآن٬ مانعى بر سرراه نداريم. چون دريا كه نداره كشتى ها بيايند بزنند٬ عراق و سوريه و اردن هم كه اين سامانه رو در خاكشون مستقر نكرده اند. سامانه هاى مستقر در سرزمين هاى اشغالى هم كارى از دستشون برنمى آيد چون تا اون موقع موشك بالستيك وارد فاز شيرجه شده و نمى توان كارى كرد(اين سامانه توان عملياتى در اين حالت رو نداره). درباره حمله به پايگاه هاى‌آمريكايى ها در خليج هميشه پارس هم٬ اگر از موشك هاى شهاب1٬ شهاب2 و قيام استفاده نشه و ساير موشك هاى بر پايه اسكاد باز مشكلى نداريم[/quote]
لازمه كه دوستان بدونن سامانه هاي اجيس - پاتريوت 3 و تاد اجزاء شبكه دفاع هوايي وموشكي چند لايه نسل پنجم ايالات متحده رو تشكيل ميدن كه هر كدام يك لايه دفاعي در برابر تهديدات هوايي و فضايي رو پوشش ميدن !
به عبارت ديگه اينها همون [color=red]اجزاء تعديل شده[/color] جنگ ستارگان ايالات متحده هستند كه به خاطر مشكلات تكنولوژيكي و اقتصادي به اين حال و روز در اومده اند كه دوستمون xx222ir عزيز دارن به مرور دون دون اجزاء اين شبكه رو توضيح ميدن ! ( زحمت تاپيك پاتريوت رو هم كشيدن ----- فقط مونده تاد .... :mrgreen: :mrgreen:
[quote]عرض کنم که من هر چی گشتم ندیدم سیستم برای مسیر یابی نیاز به ارتباط با ابر رایانه داشته باشه بنظر سیستم محاسبه مسیر در خود ناو تعبیه شده نیازی به ابر رایانه نیست[/quote]
معمولا" سامانه هايي كه توانايي دفاع موشكي دارن از :
1- يك واحد كنترل آتش
2- يك سيستم مخابراتي
3-[color=red] يك رادار[/color]
4- لانچر
5- موشكهاي ره گير تشكيل شده اند !
[quote]بیشتر این حرفها من فکر می کنم در راستای همون سیستم ایران حراسی و در عین حال سوق دادن ایران به طرف صرف هزینه های بسیار زیاد مالی هست که اقتصاد ایران رو از پا در بیارن وگرنه اینا اصلا متوجه شلیک موشکهای حتی شهاب 1 ایران هم بشن [color=red]در مرحله دوم رادارهای اونها وان ادامه رهگیری رو ندارن [/color]حالا بماند بحث موشکهای قیام و خصوصیات خاصش و سجیل رادار گریز.[/quote]
اپراي عزيز :
فرمايشات شما در باب پروژه ايران هراسي متين !!!
اما در مورد توان راداري اين سامانه ها نبايد عجولانه قضاوت كرد !
به بيان ساده تر رادار باند ايكس سامانه پدافند هوايي و موشكي درياپايه ايالات متحده ( اجيس) در كنار رادار باند ايكس سامانه پدافند هوايي و موشكي زمين پايه ايالات متحده ( تاد) هر دو ساخت شركت ريتون امريكا با برد بيش از 4700 كيلومتر هست كه ...... ! ( رادار اين سامانه ها همون راداري هست كه در صحراي نقب اسرائيل جايگزين رادار گرين پاين سامانه ارو2 شد و قادره تا فاصله 4700 كيلومتري اشياء در حد توپ بيس يال رو شناسايي كنه ) !
در هر صورت مهمترين قسمت اين سامانه ها همون رادرشون هستند كه به قول وريور عزيز ميتونه اين امكان را براي دشمنان فراهم كنه كه بتونن زودتر فرار كنن ...!!!

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
ابتدا جواب دوستمون حذف بالچه های در موشک قیام کمک شایانی به خصیصه رادار گریزی اون می کنه و در ضمن این سیستم برای تغییر مسیر خودش از سیسم تغییر بردار رانش (حالا نوعش مد نظر من نیست خود سیستم رو می گم) استفاده میکنه و این یعنی اینکه در فاز دوم که در خلا هست موشکی با بالچه نمی تونه تغییر مسیر بده اما موشک بدون بالچه و با این سیستم تغییر رانش به راحتی می تونه تغییر مسیر بده.

در مورد شلیک چند موشک این سیستم ها ارتباط با موشکهای شلیکی دارن و سیستم های تشخیص دوست از دشمن در نوع خاصی روی اونها نصب میشه و این موشک ها رو با هم قاطی نمی کنه.

در مورد رادار هم باید بگم شما می تونید از منابعی که در مورد رادارها هست استفاده کنید و دوستانی مثل واریور هم می تونن کمک زیادی کنن ولی تا جایی که من می دونم رادارها اجسامی با سرعت تا حدود 8 ماخ رو می تونن رهگیری کنن ولی اگر سرعت بالاتر باشه شناسایی سخت میشه .
حال کنار این مورد کوچک بودن سطح مقطع موشک و همچنین شلوغ بودن جو زمین رو هم قرار بدین اقا صدرا سرور ما کوچیکیم اما این رادار ها چیزی رو می تونن ببینن که واقعا همون مشخصاتی که براشون تعریف شده رو داشته باشه حالا اگر سطح مقطع خیلی پایین بود و یا سرعت خیلی بالا می خوان چه کار کنن و باز با شناسایی هدف اگر هدف مانور هم بده کار بسیار سخت تر میشه.
برادر من وقتی میگم ابر رایانه یعنی با سیستمی عادی این کار رو نمیشه کرد سی پی یوها و بردهایی که در این سامانه ها قرار داره خیلی پیچیده و قوی هستن (مثل سی پی یوهای چند هسته ای و بردهای چند طبقه و...) شما فکر می کنید چرا کشورهای زیادی نمی تونن وسیله ای رو مهندسی معکوس کنن ایا فکر می کنین ساختن موشک و یا لانچر مشکله نه برادر ساختن اون سی پی یو و یا تهیه اش از خارج سخته و یا اصلا فروخته نمی شه و یا توان تولید اون بردها رو ندارن ساخت میکرو کنترلها و چیپ ها و حتی کابلهای مخصوص و یا مثلا ساخت سی پی یویی با چند نانو اندازه در حد تکنولوژی یک کشور جهان سوم و یا دوم نیست امکان خرید و ... موارد رو هم نداره پس موشک رو میسازه و تمام بخشهای سخت افزاری رو میسازه اما توی فناوری الکترونیک و موارد دیگه که خیلی مهم هستن اون می مونه.
منظور من از ابر رایانه این هست شما فکر می کنین که مثالا سیستم پامپیوتری که ناوی رو هدایت میکنه یک سیستم عادی هست نه در نوع خودش ابر رایانه هست.

در مورد پردازش زیاد هم باید بگم این سیستم این نیست که فقط از معادلات فیزیک بالستیک پرتابه رو انجام بده و نتیجه بگیره نه خیلی محاسبات باید سریع باشن تا بتونن قبل از رسیدن موشک بتونن تصمیم بگیرن اما چکیده کار این سیستم به این شکل هست که به قول دوستمون اقا صدرا اگر این سیستم تونست از فاصله مثلا 2000 ک م موشک رو شناسایی کنه بر طبق همون معادلات فیزیک حساب میکنه موشک خودش باید تقریبی کجا شلیک کنه حالا در همون فاصله مثلا 1950 ک م موشک تنها یک متر تغییر مسیر میده(حالا ممکنه اصلا هوشمند هم نباشه فقط خطای خود موشک باشه که سیستم داخلی موشک اون رو تصحیح کنه) اما همین یک متر باعث میشه باز سیستم باید تمام عمعادلات رو از اول چک کنه این یک متر مثلا هدف رو از به فرض مثال تهرانی که نقطه تلاقی در نظر گرفته شده بوده توسط سیستم به مثلا شیراز تغییر میده خوب برد موشک و... محدوده و سیستم باید در کار خودش تجدید نظر کنه و باز همین روند تا رسیدن این موردها می تونه باعث بشه سیستم در مواردی اصلا نتونه حتی قبل از دیر شدن تصمیم بگیره و موش از سامانه رد بشه.

باز هم اضافه می کنم بحث رادار گریزی و سرعت اگر اعمال بشه عملا موشک با شناسایی نمیشه و یا نمی تونه سریع عمل کنه.

مثلا نمونه اون رو در سیستم های زمینی پدافند هوایی هم داریم مثلا قبلا هواپیماها در ارتفاع پایین حرکت می کردن و وقتی سیستم می تونست هواگرد رو ببینه دیگه وقت قفل و شلیک رو از دست می داد و یا باید جهت لانچر رو عوض می کرد و یا ارتفاع هواگرد کم بود و...
اما با پیشرفت تکنولوژی این زمان کمتر شد تا در سامانه ای مثل تور به چند ثانیه رسید.

اینم اشاره کنم سرعت شهاب در فاز پایانی در حدود 20 ماخ هست.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote]تقدير و تشكر فراوان از برادر عزيزم جناب xx222ir به خاطر ايجاد تاپيك هاي پاتريوت 3 و اجيس ![/quote]

از بذل عنايت شما و همه كاربران ممنون ولي اين تاپيك پاترويت 3 كار Blaze عزيز هست . من همينجا از ايشان تشكر مي كنم .

[quote]برادر من وقتی میگم ابر رایانه یعنی با سیستمی عادی این کار رو نمیشه کرد سی پی یوها و بردهایی که در این سامانه ها قرار داره خیلی پیچیده و قوی هستن[/quote]

[b]از اين ابر رايانه ها براي خودتون غول نسازيد . [/b]
سالها پيش در اين مورد از يك استاد دانشگاه مي پرسيدم . به من گفت چيزي نيست . خيلي تعجب كردم . ايشان در ادامه بحث ما به من گفت كه بسياري از ابر رايانه ها از سخت افزاري شبيه كامپيوترهاي معمولي استفاده مي كنند اماتعداد پردازش گرها و ارتباطات آنها با هم بيشتر است .براي همين هم قدرت پردازش بيشتري دارند . يك مثالي هم زد . درست يادم نيست . مي گفت ويندوز 2003 توانايي كلاسترينگ (نمي دونم درست نوشتم يا نه) داره . يعني چند تا كامپيوتر معمولي را در شبكه به هم وصل مي كنند و كار پردازش اطلاعات را بين آن ها تقسيم مي كنند . اينجوري كاري كه يك كامپيوتر معمولي يك ساعت طول مي كشه انجام بده در عرض چند دقيقه انجام مي شه! ابر رايانه ها هم چيزي در اين حد هستند . حال با پردازشگر بيشتر ‏ و شبكه قويتر و نرم افزار بهتر .

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
برادر من اقا 3ایکس ایرانی.
ابر رایانه رو با پردازش ابری اون استادتون اشتباه گرفتن این دو مقوله بسیار متفاوت و گسترده هستن.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم

  • مرور توسط کاربر    0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.