SHAHRZAD

(بمب افکن آ-12)هواپیماهایی که روزگارانی با بشقاب پرنده ها به اشتباه گرفته می شد .

Recommended Posts

(بمب افکن آ-12)هواپیماهایی که روزگارانی با بشقاب پرنده ها به اشتباه گرفته می شد .

[URL=http://uploadtak.com/viewer.php?file=42masvbu2idizxeqxul.jpg][img]http://uploadtak.com/images/42masvbu2idizxeqxul_thumb.jpg[/img][/URL]

هواپیماهای بمب افکن متوسط آ-6 که تا سال های 1990 بر روی ناوهای هواپیمابرآمریکا مستقر بودند در خلال سالهای 200 جای خود را به یک بمب افکن فوق پیشرفته موسوم به آ-12 دادند که البته با توجه به گران درآمدن این نوع هواپیماها بر روی هر ناو بجای 20 فروند فقط 16 فروند آ-12 مستقر گردید .
اولین پرواز رسمی این بمب افکن شکاری پیشرفته و فوق سری در سال 1992 بود تا ان سال حدود 6 فروند ساخته شدند . جنرال دینامیکز ( سازنده اف -16 ) و مک دانل داگلاس ( سازنده اف – 15 ) سازندگان اصلی آ-12 می باشند سطح بال آ-12 دوبرابرآ-6 بود .عرض آ-12 حدود 21 متر ( فاصله دوسربال ) و طول آن 11 متر )( فاصله نوک تا دم هواپیما ) است .این هواپیما مانند بمب افکن ب -2 فاقد سکان عمودی است و کاملا به صورت یک مثلث متساوی الاضلاع می باشد .روی همین اصل عرض آن بیشتر از طول است .
اف -14 با بالهای بسته حدود 19 متر و آ- 6 دارای 6 متر عرض هستند . سطح بال آ-12 همانطور که گفته شد دوبربرآ-6 است و این برای جایگزینی تمام بنزین و مهمات خارجی آ-6 در درون آ-12 می باشد . با 40 درصد افزایش و 80 درصد بُرد پروازی طولانی تر.
بالهای پرنده – سری ترین هواپیماهای آمریکا
زمانی بودجه ای معادل 80 میلیون دلار برای پروژه هایی تحت عنوان (آ رورا) ( سپیده دم ) مقرر گردید که در سال های بعد به 2 ملیارد دلار افزایش یافت از بطن این پروژه بالهای پرنده ظاهر شدند که برای سالیان متمادی تحت عناوین پروژه های مختلف در حال طراحی و ساخت به طور فوق العاده سری بوده اند . یکی از این پروژه های بمب افکن ب-2 و دیگری اف -117 بود.
بالهای پرنده به صورت مثلث ( مانند ب -2 و آ-12 ) یا الماس شکل (اف -117 ) می باشند تا کنون 45 مورد عینی از روئت این نوع پرنده ها ثبت شده است که به تائید مقامات نظامی نرسیده است ( زمانی تصور می شد اینها بشقاب پرنده هستند ) اکثر موارد دیده شده است که سرعت آنها با سرعتی چندین برابر صوت بوده است صدای حاصله در موقعی که ارتفاع کمتر بوده فوق العاده زیاد و همانند انفجار حاصله از روشن شدن موتور موشک های قاره پیماست . طول اکثر آنها بیش از 30 متر گزارش شده است .
کمپانی هایی که در این مورد مشغول تحقیق و مطالعه و طراحی ( تحت نظر مستقیم ارتش آمریکا ) هستند نام پروژه خود را اسکانک ( نوعی راسو ) نام نهاده اند و تعدادی بین حدود 50 تا 100 نفر در بخش مدیریتی و حدود 4000 نفر در بخش کارخانه ها مشغول به کار هستند .
کمپانی لاکهید در اوایل دهه 9 بر روی پروژه ای به نام ( پرنده ماورای جوّ ) کار می کرد که هواپیمایی با 7 الی 8 برابر سرعت صوت بود . پروژه ای که به اعتقاد نیروی هوایی آمریکا بیش از حد ماجراجویانه بود .
بهر حال بالهای پرنده کم و بیش دارای چنین مشخصاتی هستند که چند برابر ماخ سرعت داشته باشند و علاوه بر کارایی عملیاتی در ارتفاع پایین – قادر به پرواز در ماورای جوّ نیز باشند .
[URL=http://uploadtak.com/viewer.php?file=cjmw9fbftb7l886bi7k3.jpg][img]http://uploadtak.com/images/cjmw9fbftb7l886bi7k3_thumb.jpg[/img][/URL]


منبع :
مجله دانستنیها - سال دوازدهم شماره مسلسل 244
دوره جدید - شماره 8
  • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
این هواپیما A-12 Avenger II اسم کاملش بود و هیچ وقت ساخته نشد و به جای اون سوپرهورنت جایگزین شد.
[URL=http://uploadtak.com/viewer.php?file=fxshegyvhk63m9phh23.jpg][img]http://uploadtak.com/images/fxshegyvhk63m9phh23_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://uploadtak.com/viewer.php?file=h32e7e4ix3epiyjmbck.jpg][img]http://uploadtak.com/images/h32e7e4ix3epiyjmbck_thumb.jpg[/img][/URL]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote](بمب افکن آ-12)هواپیماهایی که روزگارانی با بشقاب پرنده ها به اشتباه گرفته می شد .

[URL=http://uploadtak.com/viewer.php?file=42masvbu2idizxeqxul.jpg][img]http://uploadtak.com/images/42masvbu2idizxeqxul_thumb.jpg[/img][/URL]

هواپیماهای بمب افکن متوسط آ-6 که تا سال های 1990 بر روی ناوهای هواپیمابرآمریکا مستقر بودند در خلال سالهای 200 جای خود را به یک بمب افکن فوق پیشرفته موسوم به آ-12 دادند که البته با توجه به گران درآمدن این نوع هواپیماها بر روی هر ناو بجای 20 فروند فقط 16 فروند آ-12 مستقر گردید .
اولین پرواز رسمی این بمب افکن شکاری پیشرفته و فوق سری در سال 1992 بود تا ان سال حدود 6 فروند ساخته شدند . جنرال دینامیکز ( سازنده اف -16 ) و مک دانل داگلاس ( سازنده اف – 15 ) سازندگان اصلی آ-12 می باشند سطح بال آ-12 دوبرابرآ-6 بود .عرض آ-12 حدود 21 متر ( فاصله دوسربال ) و طول آن 11 متر )( فاصله نوک تا دم هواپیما ) است .این هواپیما مانند بمب افکن ب -2 فاقد سکان عمودی است و کاملا به صورت یک مثلث متساوی الاضلاع می باشد .روی همین اصل عرض آن بیشتر از طول است .
اف -14 با بالهای بسته حدود 19 متر و آ- 6 دارای 6 متر عرض هستند . سطح بال آ-12 همانطور که گفته شد دوبربرآ-6 است و این برای جایگزینی تمام بنزین و مهمات خارجی آ-6 در درون آ-12 می باشد . با 40 درصد افزایش و 80 درصد بُرد پروازی طولانی تر.
بالهای پرنده – سری ترین هواپیماهای آمریکا
زمانی بودجه ای معادل 80 میلیون دلار برای پروژه هایی تحت عنوان (آ رورا) ( سپیده دم ) مقرر گردید که در سال های بعد به 2 ملیارد دلار افزایش یافت از بطن این پروژه بالهای پرنده ظاهر شدند که برای سالیان متمادی تحت عناوین پروژه های مختلف در حال طراحی و ساخت به طور فوق العاده سری بوده اند . یکی از این پروژه های بمب افکن ب-2 و دیگری اف -117 بود.
بالهای پرنده به صورت مثلث ( مانند ب -2 و آ-12 ) یا الماس شکل (اف -117 ) می باشند تا کنون 45 مورد عینی از روئت این نوع پرنده ها ثبت شده است که به تائید مقامات نظامی نرسیده است ( زمانی تصور می شد اینها بشقاب پرنده هستند ) اکثر موارد دیده شده است که سرعت آنها با سرعتی چندین برابر صوت بوده است صدای حاصله در موقعی که ارتفاع کمتر بوده فوق العاده زیاد و همانند انفجار حاصله از روشن شدن موتور موشک های قاره پیماست . طول اکثر آنها بیش از 30 متر گزارش شده است .
کمپانی هایی که در این مورد مشغول تحقیق و مطالعه و طراحی ( تحت نظر مستقیم ارتش آمریکا ) هستند نام پروژه خود را اسکانک ( نوعی راسو ) نام نهاده اند و تعدادی بین حدود 50 تا 100 نفر در بخش مدیریتی و حدود 4000 نفر در بخش کارخانه ها مشغول به کار هستند .
کمپانی لاکهید در اوایل دهه 9 بر روی پروژه ای به نام ( پرنده ماورای جوّ ) کار می کرد که هواپیمایی با 7 الی 8 برابر سرعت صوت بود . پروژه ای که به اعتقاد نیروی هوایی آمریکا بیش از حد ماجراجویانه بود .
بهر حال بالهای پرنده کم و بیش دارای چنین مشخصاتی هستند که چند برابر ماخ سرعت داشته باشند و علاوه بر کارایی عملیاتی در ارتفاع پایین – قادر به پرواز در ماورای جوّ نیز باشند .
[URL=http://uploadtak.com/viewer.php?file=cjmw9fbftb7l886bi7k3.jpg][img]http://uploadtak.com/images/cjmw9fbftb7l886bi7k3_thumb.jpg[/img][/URL]


منبع :
مجله دانستنیها - سال دوازدهم شماره مسلسل 244
دوره جدید - شماره 8[/quote]

16 فروند از اين هواپيماها با اين ابعاد چطوري روي يك ناو هواپيمابر جا ميشن؟
اينطوري اين هواپيما ها يه چيزي حدود 5 كيلومتر فضا رو اشغال مي كنند. (من تا به حال ناوي با اين ابعاد نديدم. اگر چنين ناوي وجود داره لطفا مشخصاتشو درج كنيد. )

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
این بابا بزرگه b-2 هستش؟
فلاپهاش کجان ؟ موتوراش کجان؟ با این عظمت چطور از روی ناو بلند می شد؟!

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
این همون نیست که یک عکاس شامسی تو بیابون از اش عکس گرفت icon_cheesygrin :mrgreen:

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم