امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

برگرفته شده از کتاب شمشیر پیروزی


1- استراتژی نظامی جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز عراق


شروع حمله سراسری (1359/6/31) و پیشری های سریع ارتش عراق در عمق خاك جمهوری اسلامی ایران، باعث طرح ریزی و اجرای یك استراتژی نظامی در مقابل نیروهای متجاوز عراق در جبهه های شمالی (آذربایجان غرب و كردستان)، میانی (كرمانشاه و ایلام) و جنوبی (خوزستان) گردید. این استراتژی واقع بینانه و هدفمند بر اساس اصول و مراحل زیر پایه ریزی شد:
مرحله اول: سد پیشروی دشمن و تثبیت او در اولین مواضع پدافندی مناسب.
مرحله دوم: اجرای عملیات پدافندی در برابر ارتش عراق، همراه با افزایش آمادگی و توان رزمی نیروهای خودی و انجام عملیات های آفندی محدود به منظور ضربه زدن به دشمن.
مرحله سوم: اجرای عملیات های آفندی گسترده علیه دشمن به منظور انهدام و بیرون راندن نیروی متجاوز از خاك جمهوری اسلامی ایران.
به دنبال اجرای این استراتژی و پس از گذشت حدود دو ماه از شروع جنگ سرانجام نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تهیه و صدور طرح عملیاتی بدر، در مورخه 1359/8/30 مأموریت این نیرو را به شرح زیر به یگانهای تابعه در جبهه های شمالی، میانی و جنوبی ابلاغ نمود:
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ابتدا تجاوز ارتش بعثی عراق را در اولین مواضع پدافندی متوقف و سد می كند و سپس با اجرا و هدایت عملیات نامنظم در جبهه و جناحین، عمق سازمان و گسترش دشمن متجاوز را تضعیف می كند و درنهایت با اجرای عملیات آفندی و منهدم كردن نیروهای دشمن در منطقه خط مرز بین المللی را ترمیم می نماید و آماده می شود تا عملیات خود را برای سرنگون كردن رژیم منحط بعثی عراق هدایت نماید.
با ابلاغ طرح عملیاتی بدر از سوی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به یگان های عمده نزاجا، لشگر 81 زرهی كه در آن زمان مسؤولیت پدافندی جبهه میانی را به عهده داشت، طرح عملیاتی امین را تهیه و مأموریت و تدبیر عملیاتی خود و همچنین مأموریت های محوله به یگان های تابعه را در بند 2 و 3 این طرح به شرح زیر ابلاغ نمود:


2- مأموریت


لشگر 81 زرهی و نیروهای شبه نظامی و زیرامر، ضمن اجرای عملیات پدافندی علیه عوامل مسلح مزدور داخلی، حملات نیروهای بعث را در منطقه متوقف و در مقدم ترین مواضع پدافندی ممكن، آن را سد می نماید و همزمان با آن، عملیات های رزمی محدود خود را جهت تضعیف دشمن اجرا می كند و سپس در ساعت (س) روز (ر) باقیمانده نیروهای خصم را در منطقه نابود و خط مرز بین المللی را ترمیم، و آماده می شود بنا به دستور، تك را جهت سرنگونی رژیم صدام حسین كافر به داخل خاك كشور عراق ادامه دهد. " 1 ".

3- اجرا

الف- تدبیر عملیات پیوست ب(كالك عملیات)


(1) مانور
لشگر 81 زرهی، این عملیات را در دو مرحله با سه تیپ و یك گروه رزمی در خط به ترتیب از شمال به جنوب، تیپ 3 زرهی در شمال (راست)، تیپ 3 لشگر 77 پیاده خراسان " 1 ". و تیپ 2 زرهی در وسط و تیپ 1 زرهی در جنوب (چپ) انجام می دهد.
الف- مرحله یكم
لشگر 81 زرهی ضمن هدایت عملیات پدافندی داخلی در مناطق مربوطه، به منظور پاكسازی منطقه از لوث وجود عوامل مسلح و مزدور دولتهای جنایتكار بین المللی كه علیه انقلاب اسلامی ایران مجهز شده اند و همچنین به منظور استقرار كامل قانون و اقتدار حكومت جمهوری اسلامی ایران، دشمن را در مقدم ترین مواضع سد كننده مناسب متوقف می نماید و با وارد آمدن تلفات و خسارات همه جانبه جهت تضعیف و كاهش توان رزمی او در جبهه، جناحین و عمق سازمان رزمی و تداركاتی دشمن مبادرت به اجرای عملیات چریكی، حملات محدود شبانه و روزانه و حملات مداوم هوایی و توپخانه ای می نماید.
ب- مرحله دوم
لشگر 81 زرهی در ساعت (س) روز (ر) تك نموده، باقیمانده خصم را در منطقه نابود و خط مرز بین المللی را ترمیم می نماید و سپس آماده می شود تك را جهت سرنگونی رژیم صدام حسین به داخل خاك عراق ادامه دهد.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
با توجه به آنكه عملیات میمك توسط تیپ 1 لشگر 81 زرهی، طراحی و اجرا گردیده است، در این قسمت به منظور رعایت اختصار، از ذكر بند آتش و همچنین بند دستور به یگانها خودداری می كنیم و تنها به دستورات صادره و مأموریت های محوله از جانب لشگر 81 زرهی به تیپ 1، اشاره می نماییم:

تیپ یكم


(1) مرحله یكم
(الف) تعرض ارتش بعثی عراق را در منطقه متوقف كنید.
(ب) با اجرا و هدایت عملیات چریكی مداوم، در جبهه، جناحین و عمق سازمان رزمی و معابر تداركاتی دشمن نسبت به وارد آوردن تلفات، خسارات و تضعیف و كاهش توان رزمی او در منطقه، مبادرت نمایید.
(پ) با اجرا و هدایت مستمر عملیات تعرضی شبانه و روزانه محلی و محدود، در جبهه، جناحین، عمق گسترش و معابر تداركاتی دشمن نسبت به وارد آوردن تلفات و خسارات و كاهش توان رزمی دشمن اقدام نمایید.
(ت) با بهره برداری از نقاط ضعف دشمن، مناطق كلیدی منطقه را با آتش كنترل كنید.
(2) مرحله دوم
(الف) تك كنید و نیروهای باقیمانده خصم را در منطقه نابود و خط مرز بین المللی را ترمیم نمایید.
(ب) آماده باشید بنا به دستور، تك را جهت سرنگون كردن رژیم صدام حسین به داخل خاك عراق ادامه دهید.
تیپ 1 لشگر 81 زرهی كرمانشاه پس از دریافت طرح عملیاتی امین، در راستای انجام مأموریت های محوله كه به اختصار ذكر گردید مبادرت به افزایش توان رزمی، حفظ آمادگی و انجام طرح ریزی های منطقی و اصولی نمود. این اقدامات منجر به تهیه طرح عملیاتی خوارزم درتاریخ 1359/9/22 و اجرای عملیات پیروزمند میمك در تاریخ 1359/10/19 گردید.

چگونگی طرح ریزی عملیات میمك


طبق طرح عملیاتی امین، منطقه مسؤولیت تیپ 1 زرهی، در قسمت جنوبی جبهه های عملیاتی میانی (از كانی شیخ در جنوب سومار تا رودخانه گاوی در شمال مهران) در نظر گرفته شده بود. با توجه به آنكه تیپ اسلام آباد غرب مراحل یكم و دوم استراتژی كلی نظامی كشور (سد پیشروی، تثبیت دشمن و اجرای تك های محدود مانند عملیاتهای پاسگاه سنگی، سومار- میان تنگ و گیلانغرب و...) را به صورت خودجوش و با موفقیت به مرحله اجرا گذارده بود جهت اجرای مرحله سوم این استراتژی و اجرای كامل مأموریت خود، یعنی اجرای عملیاتهای گسترده آفندی به منظورانهدام و بیرون راندن نیروی متجاوز مبادرت به تعیین اولویت و اهمیت عوارض حساس و هدفهای قاطع موجود در منطقه واگذاری خود نمود.
در منطقه واگذاری به تیپ 1 لشگر 81 زرهی، دو عارضه حساس وجود داشت كه جهت اجرای عملیات آفندی، اهداف عمده ای محسوب می شدند. بنابراین طرح ریزی های تیپ نیزبایستی برای تصرف یكی از آن دو هدف صورت می گرفت.
این دو هدف عمده و مهم عبارت بودند از:
1- شهر مهران
2- ارتفاعات میمك

چگونگی انتخاب هدف در منطقه واگذاری به تیپ 1


همانطوركه ذكر شد، وجود دو هدف مهم در منطقه واگذاری به تیپ 1 (شهر مهران و ارتفاعات میمك) وضعیت گزینش و انتخاب هدف اصلی را برای طراحان عملیاتی مشكل كرده بود. از یك سو، مهران به عنوان یك شهر مرزی از دو دیدگاه سیاسی و تبلیغاتی بر ارتفاعات میمك برتری داشت و آزادسازی آن می توانست از بعد تبلیغاتی در سطح جهان جلب توجه نماید، درحالی كه آزاد ساختن ارتفاعات میمك (با وجود تمام اهمیت تاكتیكی و استراتژیكی) تبلیغات وسیعی را در سطح خبرگزاری های مختلف جهان به دنبال نداشت. از سوی دیگر، وضعیت طبیعی زمین در منطقه مهران " 1 ". و تسلط ارتش عراق بر محورهای مهران - ایلام (به ویژه در حوالی سد كنجان چم) و مهران - دهلران انجام هرگونه عملیات توسط نیروهای خودی را دراین منطقه با خطر فراوان مواجه می ساخت. اگر تیپ 1 زرهی تمام توان رزمی خود را صرف آزادسازی مهران می نمود، نیروهای دشمن فرصت می یافتند تا با اندك پیشروی در محور «میمك- سرنی- صالح آباد» عقبه نیروهای خودی را در این منطقه مسدود نمایند و ازآنجایی كه محور «مهران-دهلران» نیز در اختیار ارتش عراق قرار داشت، نیروهای ایرانی حمله ور به مهران در محاصره كامل قرار گرفته و نابود می شدند. فرمانده تیپ با اطلاع دقیق از این واقعیت، تصمیم گرفت دومین عارضه حساس موجود در منطقه واگذاری به تیپ را (ارتفاعات میمك) به عنوان هدف اصلی انتخاب نماید.


در طرح ریزی عملیات هر چند تلاش اصلی جهت تصرف ارتفاعات میمك به كار گرفته شد اما منطقه مهران نیز مورد غفلت و بی توجهی قرار نگرفت و تك پشتیبان در منطقه سد كنجان چم و ارتفاعات حوالی آن به مرحله اجرا درآمد.

تهیه و صدور طرح عملیاتی خوارزم


در راستای انجام مأموریت و وظایفی كه از طریق رده بالا به تیپ 1 لشگر 81 زرهی كرمانشاه ابلاغ گردیده بود، این تیپ طرح عملیاتی خوارزم " 1 ". را تهیه و در تاریخ 1359/9/22 جهت اجرا به یگان های تابعه و تحت كنترل خود ابلاغ نمود.

اجرای طرح عملیاتی خوارزم


سرانجام پس از پیش بینی ها و انجام اقدامات توسط تیپ 1 لشگر 81 زرهی، طرح عملیاتی خوارزم در ساعت 0620 مورخه 1359/10/19 به دستور تبدیل " 2 ". و به مرحله اجرا درآمد. در ادامه به منظور درك هرچه بهتر چگونگی اجرای این عملیات، مستخرجه طرح عملیاتی خوارزم را به اطلاع خوانندگان می رسانیم:


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسخه 1 از 7 نسخه
تیپ 1 زرهی
صالح آباد ایلام 4216 شرقی 3332 شمالی
2200 آذر ماه 1359
م- س- 22
مستخرجه از طرح عملیاتی خوارزم شماره (6)
مدرك: نقشه 1/250000 منطقه
______________________________

سازمان رزمی


گروه رزمی 195 مكانیزه
------------------------------------------
گردان 195 (-)
گروهان دوم گردان 217 تانك
گروهان دوم مختلط (بسیج عشایری ایل خزل، عناصری از نیروهای ویژه) به استعداد 150 نفر
دسته دوم گروهان سوم گردان 434 مهن (پ م)
------------------------------------------
گروه رزمی 217 تانك
------------------------------------------
گردان 217 تانك (-)
گروهان دوم گردان 195 مكانیزه
گروهان یكم مختلط (بسیج عشایری ایل خزل، عناصری از نیروهای ویژه) به استعداد 150 نفر
آتشبار دوم گردان 396 توپخانه (+)
دسته سوم گروهان سوم گردان 344 مهن (پ م)
------------------------------------------
گروه رزمی 222 تانك
------------------------------------------
گردان 222 تانك (-)

گردان 123 مكانیزه
گروهان ژاندارمری صالح آباد
یك گروهان از گردان 7 پیاده سماجا
یك آتشبار از گردان 399 توپخانه (به استعداد 4 قبضه توپ 130 م م)
آتشبار سوم گردان 396 توپخانه (155 م م خ ك)
دسته یك گروهان سوم گردان 434 مهندس (پ م)
------------------------------------------
تحت كنترل تیپ
------------------------------------------
قرارگاه و گروهان قرارگاه تیپ 1
گروهان ژاندارمری صالح آباد
عناصری از تیپ نوهد
آتشبار دوم گردان 376 كاتیوشا از گروه 33 توپخانه
یك آتشبار 175 م م (-) از گروه 11 توپخانه
آتشبار یكم پدافندی هوایی از گردان 316 (پ ه)
گروهان سوم از گردان 434 مهندس
گروهان یكم بهداری از گردان 506 بهداری
گروهان یكم گردان 505 تعمیر و نگهداری
رسد آماد و ترابری
دسته جلویی مخابرات از گردان 495 مخابرات
دسته دژبان
تیم هوانیروز
تیم اطلاعات نظامی از گروه اطلاعات نظامی وابسته به لشگر 81 زرهی

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[b]1- وضعیت[/b]


الف) نیروهای دشمن
(1) تیپ 2 پیاده لشگر 2 پیاده
(2) تیپ 4 پیاده كوهستانی
(3) گردان 7 تانك لشگر 3 پیاده
(4) گردان توپخانه صحرایی
(5) آتشبار ضد تانك
ب) نیروهای خودی: (حذف شده است) " 1 ".
پ) زیرامر و جدا شده: به سازمان رزمی مراجعه شود.
ت) فرضیات:
(1) استعداد و گسترش نیروهای دشمن تا لحظه نهایی آغاز تك تغییر نمی نماید.
(2) استعداد نیروهای خودی در منطقه تغییری نكرده است.
(3) پیشروی دشمن در كلیه مناطق سد شده است.
(4) این عملیات تا ساعت (س) روز (ر) برای دشمن كشف نشده و عمل غافلگیری از بین نرفته باشد.

[b]2- مأموریت[/b]


تیپ 1 زرهی به منظور در هم كوبیدن نیروهای متجاوز بعث عراق و اجرای مرحله به مرحله رسیدن به مرزهای بین المللی در ساعت (س) روز (ر) در محور كنجان چم دشمن را درگیر و در محورهای سرنی و تنگ بینا تك نموده، ارتفاعات میمك را تصرف می كند و آماده می گردد بنا به دستور تك را به منظور ترمیم مرز بین المللی به سمت غرب ادامه دهد.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[b]3- اجرا[/b]

الف- تدبیر عملیات

(1) مانور


تیپ این عملیات را به سه گروه رزمی در خط و طی دو مرحله به ترتیب گروه رزمی 217 تانك در مركز (تلاش اصلی) و گروه های رزمی 195 مكانیزه و 222 تانك در راست و چپ انجام می دهد.
الف) مرحله یكم
(1) گروه رزمی 195 مكانیزه در راست با نفوذ حداقل سه گروه چریكی در تنگ بیجار، به ارتفاعات تلخاب در غرب دشت لیك در ساعت (س) روز (ر) به طور همزمان با اجرای تك فریبنده و تظاهر به حمله، دشمن را در این منطقه درگیر می نمایند.
(2) گروه رزمی 217 تانك با به كار بردن دو گروهان مختلط پیاده مجهز به سلاح های ضد تانك از دو قسمت جنوب شرقی و شرق ارتفاعات میمك به صورت غافلگیری به دشمن نزدیك و درساعت (س) روز (ر) با یك یورش همزمان دشمن را محاصره و در محل نابود و یا اسیر می نماید و جاده های منتهی به ارتفاعات میمك را پاكسازی و برای تك یگانهای زرهی آماده می سازد.
(3) گروه رزمی 222 تانك در چپ (جنوب) به وسیله آتش توپخانه و خمپاره اندازها و درگیری نزدیك، دشمن را به شدت درگیر و در فرصت مناسب نسبت به انهدام دشمن و تصرف ارتفاعات روبروی خود اقدام می نماید.

ب) مرحله دوم
به محض تصرف ارتفاعات میمك و آماده شدن جاده های وصولی، همزمان در محور سرنی یگانهای زرهی گروه رزمی 217 تانك به سرعت خود را به بالای ارتفاعات میمك و یگانهای زرهی گروه رزمی 195 مكانیزه خود را به غرب ارتفاعات میمك رسانده و در نگهداری زمین و جلوگیری از پاتك دشمن به منظورحفظ زمین به نیروهای پیاده كمك می نماید.
گروه رزمی 222 تانك مأموریت خود را در مرحله یكم دنبال می كند.


(2) آتش


پیوست پ(طرح پشتیبانی آتش) حذف شده است.

الف) پشتیبانی هوایی


بنا به درخواست اجرا می گردد.

ب) توپخانه


(1) توپخانه صحرایی
(الف) مرحله یكم: آتش پشتیبانی پس از آغاز و كشف تك بنا به درخواست اجرا می گردد.
(ب) مرحله دوم: آتش تهیه به مدت 30 دقیقه روی هدف های تعیین شده (غیر از ارتفاعات میمك) برابرطرح پشتیبانی آتش پیوست (طرح عملیاتی امین) اجرا می شود. (حذف شده است)
(2) پدافندی هوایی: برابر پیوست (طرح عملیاتی امین) حذف شده است.

ب- گروه رزمی 195 مكانیزه


(1) مرحله یكم
الف) گروهان 2 مختلط را حداكثر تا روز (4-ر) آماده نمایید.

ب) یگانهای پیاده خود را با استفاده از تاریكی شب و اختفا و پوشش طوری حركت دهید كه قبل ازساعت (س) روز (ر) در مواضع تك مستقر شده باشند.
پ) حداقل سه گروه چریكی مجهز به ارتفاعات غرب دشت لیك اعزام و دشمن را در این منطقه درگیر و از تقویت نیروهای دشمن بر روی ارتفاعات میمك جلوگیری كنید.
ت) تأمین جناح راست را برقرار نمایید.
ث) جاده های وصولی به هدف را از موانع پاكسازی و توسط سلاح های ضد تانك از نفوذ دشمن به ارتفاعات میمك جلوگیری نمایید.
(2) مرحله دوم
به محض اشغال ارتفاعات میمك و آماده شدن مسیر عبور تانك ها و نفربرها، تك زرهی خود را شروع و سریعاً باقیمانده نیروهای دشمن را در منطقه پاكسازی و غرب ارتفاعات میمك را اشغال نمایید (هدف گربه را تصرف كنید) و آماده باشید بنا به دستور تك را به منظور ترمیم مرز بین المللی به سمت غرب ادامه دهید.

پ- گروه رزمی 217 تانك


(1) مرحله یكم
الف) گروهان 1 مختلط را حداكثر تا روز (4-ر) آماده نمایید.
ب) یگانهای پیاده خود را با استفاده از تاریكی شب و اختفا و پوشش طوری حركت دهید كه قبل از ساعت (س) روز (ر) در مواضع تك مستقر شده باشند.
پ) توسط یگانهای پیاده با یورش غافلگیرانه ارتفاعات میمك را اشغال و دشمن را در محل منهدم و یا اسیركنید.
ت) جاده های وصولی به هدف را از موانع پاكسازی و توسط سلاحهای ضد تانك از نفوذ دشمن به ارتفاعات میمك جلوگیری نمایید.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
(2) مرحله دوم
به محض اشغال هدف و آماده نمودن جاده های وصولی، تك زرهی خود را شروع و باقیمانده نیروهای دشمن را در منطقه، پاكسازی و بالای ارتفاعات میمك (هدف سگ) را اشغال نمایید و آماده باشید بنا به دستور تك را به منظور ترمیم مرز بین المللی به سمت غرب ادامه دهید.

ت- گروه رزمی 222 تانك


(1) مرحله یكم
الف) دشمن را در منطقه درگیر و از نقل و انتقالات نیروهای او جلوگیری كنید.
ب) در صورت مساعد بودن شرایط، دشمن را منهدم و ارتفاعات 313 و 405 را تصرف كنید.
(2) مرحله دوم
مأموریت مرحله یكم را ادامه دهید.

ث- توپخانه صحرایی


(1) گردان 396 توپخانه

ج- گروهان سوم گردان 434 مهندس

چ- احتیاط


گروه رزمی 7 پیاده سماجا


(1) آماده باشید بنا به دستور مأموریت هر یك از گروه های رزمی را به عهده بگیرید.
(2) آماده باشید با عبور از خط هر یك از گروه های رزمی مأموریت آنان را دنبال نمایید.
(3) گروهان 2 گردان 222 تانك را بنا به دستور این قرارگاه زیر امر گرفته و بكار برید.

ح- دستورات هماهنگی


(1) این طرح از لحاظ دریافت قابل طرح ریزی است.
(2) كلیه هماهنگی های لازم بین فرماندهان گردان ها و گروهان ها و دسته های عمل كننده از قبل انجام گیرد.
(3) مسیرهای پیشروی نفرات پیاده را قبلاً شناسایی و تا حد امكان عبور از آنها را تمرین نمایید.
(4) به رعایت اصل غافلگیری نهایت اهمیت را بدهید.
(5) هماهنگی كامل را بین نیروهای عمل كننده از نظر شناسایی روی هدف ها، انجام دهید.
(6) با افسران رابط و دیده بان های توپخانه نهایت هماهنگی ها را به عمل آورید.
(7) در جمع آوری اطلاعات از دشمن تلاش نمایید تا حداكثر اطلاعات عینی جمع آوری و به این قرارگاه قبل از (ا-ر) ارسال شود.
(8) در تركیب یگان های پیاده از پرسنل داوطلب و سلاح های ضد تانك و سلاح های سبك، گلوله آر پی جی 7 و نارنجك تفنگی، دراگون و تیربارحداكثر استفاده به عمل آید.

- اداری و لجستیكی

5- فرماندهی و مخابرات

الف- مخابرات


(به پیوست كار مخابرات مراجعه شود) حذف شده است.

ب- فرماندهی


(1) پاسگاه فرماندهی در آغاز تك در بانسر (ارتفاع خلیفه) مستقر و به محض تغییر مكان ابلاغ خواهد شد.
(2) پاسگاه یدكی فرماندهی در گردان 396 توپخانه خواهد بود.
فرمانده تیپ 1 لشگر 81 زرهی - سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
رسید اطلاع دهید. (به بخش ضمایم صفحه 35 نقشه شماره 12 مراجعه شود)
پیوست ها: (حذف شده است)
گیرندگان:
1- قرارگاه مقدم لشگر 81 ــــ نسخه 2 از 7 نسخه
2- قرارگاه تاكتیكی تیپ 2ـــــ نسخه 3 از 7 نسخه
3- گروه رزمی 195 مكانیزه ـ نسخه 4 از 7 نسخه
4- گروه رزمی 217 تانك ــــ نسخه 5 از 7 نسخه
5- گروه رزمی 222 تانك ــــ نسخه 6 از 7 نسخه
6- گردان 396 توپخانه ـــــــ نسخه 7 از 7 نسخه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسخه 1 از 7 نسخه
قرارگاه تاكتیكی تیپ 1 زرهی
صالح آباد (قلعه نیاز)
م-آ-18
دستور جز بجز
مدرك - طرح خوارزم به شماره اعلام وصول م-س-22
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- تغییرات در سازمان رزمی
به محض دریافت این دستور
الف- دو دسته به استعداد 50 نفر از گردان 7 سماجا به منظور پوشش جناح راست گردان 123 مكانیزه در ارتفاعات كنجان چم و كانی سخت زیر امر گروه رزمی 222 قرار می گیرد.
ب- گردان 222 تانك، یك تیم شامل گروهان دوم گردان 222 تانك و 7 دستگاه نفر بی ام پی 1 گروهان سوم گردان 123 كه نفرات پیاده آن به استعداد 63 نفر از گردان 7 سماجا تأمین می گردد، آماده نموده به عنوان احتیاط تیپ بنا به دستور در محور سرنی- ارتفاعات میمك به كار برده شود.
2- باقیمانده گردان 7 به عنوان احتیاط تیپ همچنان باقی می ماند.
3- گروه رزمی 195 مأموریت بدون تغییر
4- گروه رزمی 222 با استفاده از یك دسته از گروهان ژاندارمری صالح آباد و دو دسته از گردان 7 سماجا، جناح راست خود را بپوشانید.
5- دستورات هماهنگی
خط حد بین گروه رزمی 195 و 217 روی هدف جاده جهاد سازندگی می باشد.
فرمانده تیپ 1 زرهی سرهنگ پیاده ستاد سهرابی
رسید اطلاع دهید.
گیرندگان- رده مقدم لشگر 81 زرهی، گروه های رزمی 123- 195- 222-7 سماجا و گردانهای 396-399

نتیجه گیری از طرح عملیاتی خوارزم


تدبیر فرمانده تیپ برای اجرای طرح عملیات مورد نظر، استفاده از سه گروه رزمی بود. بدین ترتیب كه گروه های رزمی 195 مكانیزه و 217 تانك در شمال تك نموده و ارتفاعات میمك را تصرف و تأمین نمایند و همزمان با آنها گروه رزمی 222 تانك نیز در جنوب و در منطقه عمومی مهران به طرف سد كنجان چم، حمله كند و ضمن درگیر كردن نیروهای دشمن دراین منطقه، در حد توانایی خود ارتفاعات مشرف به سد كنجان چم را تصرف و تأمین نماید.
بر اساس تدبیرعملیاتی فوق، نحوه اجرای مانور نیروهای خودی در عملیات میمك بدین صورت بود: (به بخش ضمایم صفحه 35، نقشه شماره 12 مراجعه شود)
ابتدا تیپ 1 زرهی در منطقه تلاش اصلی (میمك) دو گروهان مختلط پیاده را وارد عمل كرد. این یگان ها در تاریكی شب و با استفاده از عشایر بومی كه كاملاً به وضعیت زمین و راه های مخفی این منطقه آشنایی داشتند از مسیرهای شناسایی شده به سمت مواضع تك (در عمق و جناحین مواضع پدافندی دشمن) و نقاط از قبل تعیین شده، پیشروی نمودند. دسته های مهندسی نیزكه وظیفه پاكسازی مسیرهای عبور تانك و نفربرهای رزمی را به عهده داشتند، همراه گروهان های پیاده مختلط حركت نموده و اقدام به جمع آوری مین های موجود در مسیرهای مورد نظر كردند. پس از استقرار یگانهای پیاده در محلهای از قبل تعیین شده و پاكسازی مسیرهای حركت ادوات زرهی و همچنین اعلام آمادگی نیروها، عملیات، با اعلام رمز (یا الله) در ساعت 0620 مورخه 1359/10/19 آغاز شد. یگانهای پیاده كه از شب قبل در مواضع تك مستقر شده بودند، با رعایت اصل غافلگیری و هماهنگی دقیق، به نیروهای متجاوز هجوم برده و آنان را درگیر كردند. نیروهای زرهی نیز با استفاده از فرصت به دست آمده و از مسیرهای تعیین شده، پیشروی خود را به سمت ارتفاعات میمك آغاز نمودند. این نیروها وظیفه داشتند كه پس از رسیدن به مواضع از قبل پیش بینی شده، با اجرای آتش پر حجم خود، به پشتیبانی از نیروهای پیاده و یگانهای خودی، بپردازند.
همزمان با شروع تك در منطقه تلاش اصلی (میمك)، گروه رزمی 222 تانك وظیفه داشت، عملیات خود را در منطقه تك پشتیبانی (كنجان چم) آغاز و نیروهای دشمن را درگیر نماید. اجرای این تدبیر آنقدر هماهنگ و دقیق بود كه پس ازاجرای عملیات، نیروهای عراقی در بهت و سردرگمی فرو رفته و دقیقاً نمی دانستند كه هدف نیروهای خودی ازاین عملیات، تصرف شهر مهران است و یا تسخیرارتفاعات میمك، و لذا در اولین روز نبرد فرصت عكس العمل مناسب از عراقی ها سلب شد و نیروهای خودی موفق به كسب پیروزی های ارزشمندی شدند.
این تدبیر نتایج بسیار ارزشمندی برای نیروهای خودی به دنبال داشت، چرا كه با اتخاذ این شیوه، از انهدام خودروهای زرهی در مراحل اولیه حمله جلوگیری گردید و زمان شروع حركت به سمت دشمن نیز در ساعات تاریكی شب انتخاب شد تا حداكثر غافلگیری ممكن علیه نیروهای عراقی اعمال گردد.
بدین ترتیب پاسگاه فرمانده تیپ جهت هدایت عملیات و همچنین اعمال نظارت بیشتر بر روی نیروهای تلاش اصلی در ارتفاعات خلیفه واقع در محور «سرنی- صالح آباد» مستقر شد و مرحله طرح ریزی جهت اجرای عملیات آفندی درمنطقه غرب صالح آباد و شمال مهران در مورخه 1359/9/22 خاتمه یافت.

چگونگی احراز آمادگی رزمی جهت اجرای عملیات میمك


فرمانده تیپ به منظور افزایش ضریب اطمینان در كسب پیروزی و موفقیت در این عملیات، از تاریخ 1359/9/22 تا روز شروع عملیات میمك (حدود یك ماه) یگان های تابعه تیپ را در شرایط سازماندهی رزمی و اجرای تمرینات عملی جنگی در مناطق مشابه با منطقه عملیاتی قرار داد. این اقدامات با تكمیل تداركات، كنترل منطقه گسترش دشمن با اعزام گشتیهای رزمی و شناسایی جمع آوری موانع ایجاد شده به وسیله دشمن (به نحوی كه اصل غافلگیری رعایت شود) و اجرای تمرینات لجستیكی برای افزایش سطح آموزش كاركنان مسؤول در خصوص چگونگی آماد رسانی، تخلیه مجروحان، شهدا و اسرا ازمنطقه نبرد و امثال آن همراه بود. این تمرینات چنان مستمرو جدی دنبال می شدند كه به عنوان مثال برای گروه رزمی 195 مكانیزه، منطقه ای، مشابه منطقه «عملیات میمك» درحوالی آبادی «گنجوان» تعیین و انتخاب گردید. این یگان حدود یك ماه درآن منطقه به اجرای تمرینات رزمی بر اساس طرح عملیاتی خوارزم پرداخت، تا از این طریق بتواند به بهترین راه كار ممكن جهت اجرا و به كارگیری در عملیات اصلی دست یابد. بنابراین، مرحله آمادگی برای اجرای عملیات نیز در حد مقررات و به نحو نسبتاً مطلوب انجام گرفت و نیروهای مردمی " 1 ". و یگان های تابعه تیپ شرایط لازم را جهت انجام عملیات میمك كسب نمودند.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
زمان اجرای عملیات


زمان اجرای تك در مورخه 1359/10/15 (4 روز قبل ازشروع عملیات) جهت آخرین هماهنگی ها و رفع مشكلات باقی مانده به یگان های مانوری " 2 ". شركت كننده در عملیات ابلاغ گردید و زمان دقیق شروع عملیات، ساعت 0620 مورخه 1359/10/19 تعیین شد.

رویدادهای اولین روز نبرد 1359/10/19


عملیات میمك در ساعت 0620 روز 1359/10/19 با اعلام كلمه رمز «یا الله» توسط یگان های تیپ 1 لشگر 81 زرهی آغاز شد. طرح كلی هدایت حمله چنین بود: ابتدا واحدهای پیاده از پهلوهای مواضع دشمن به منطقه پدافندی او رخنه كرده و موانع و میدان های مین احداث شده توسط دشمن را در مسیراصلی پیشروی یگان های تك ور پاك نمودند و سپس نیروهای اصلی شامل، عناصر تانك و مكانیزه از معابر پاكسازی شده اقدام به پیشروی كردند و نیروهای دشمن را منهدم و یا مجبور به ترك مواضع خود ساختند. بدین منظورابتدا عناصر پیاده تیپ كه افراد عشایرایل خزل را نیز شامل می شدند با راهپیمایی های شبانه و با استفاده از «دواب» " 1 ". در بعضی ازنقاط خود را به مواضع دشمن نزدیك كرده تا بتوانند رأس ساعت شروع حمله، عملیات خود را آغاز كنند.
بر اساس تدبیرعملیات و طرح مانور، عناصر رزمی تیپ نیزكه شامل 2 گردان مكانیزه، دو گردان تانك و یك گردان پیاده بودند، در دو محور دور و جدا از هم وارد عمل شدند و بدین ترتیب در محورشمالی كه به ارتفاعات میمك منتهی می گردید، یك گروه رزمی مكانیزه و یك گروه رزمی تانك، مأمور اجرای عملیات شدند. طرح مانور دراین بخش بدین ترتیب بود كه گروه رزمی 195 مكانیزه مأموریت داشت در شمال این منطقه و در مسیر عمومی «تنگ بینا- میمك» پیشروی و گروه رزمی 217 تانك نیز در جنوب آن منطقه و در مسیر عمومی «سرنی- میمك» تك نماید. در محور دیگر منطقه (كنجان چم)گروه رزمی 222 تانك كه گردان 123 مكانیزه را زیر امر خود داشت مأموریت پیشروی به سمت جنوب (به طرف سد كنجان چم) و همچنین پاك كردن ارتفاعات غربی سد مذكور را از وجود نیروهای دشمن، عهده دار شد. منطقه جنوبی عملیات كه ارتفاعات كولك را در بر می گرفت، مسیری كوهستانی و صعب العبور بود وهمین معضل باعث شد در بعضی از نقاط، انجام تداركات با استفاده از دواب انجام گیرد. بنابراین پیشروی یگان های زرهی و مكانیزه دراین منطقه با مشكلات عدیده ای مواجه بود.
در عین حال یگان های تابعه تیپ، در ساعات اولیه حمله موفق شدند عناصر تأمینی دشمن را در غرب دشت لیك و ارتفاعات شرقی میمك نابود و یا مجبور به فرار نمایند و با به اسارت گرفتن تعدادی از سربازان عراقی، خط تأمینی دشمن را قبل از ساعت 0800 شكسته و پیشروی خود را به سوی مواضع اصلی پدافندی نیروهای متجاوزآغاز نمایند. " 1 ".
یك تیم از گروه رزمی 195 مكانیزه برای انهدام نیروهای عراقی جلوگیری ازاجرای عملیات آفندی توسط دشمن و همچنین تأمین جناح راست نیروهای خودی از سمت شمال (دشت حلاله)، ارتفاعات میمك را دور زد. سایر یگانهای تابعه گروه رزمی 195 مكانیزه نیز پس ازپاكسازی مین های موجود در مسیر پیشروی، توسط دسته مهندسی، با استفاده از جاده شمالی (جاده منحصربه فرد در آن قسمت) خود را به بالای ارتفاعات میمك رسانیدند.
گروه رزمی 217 تانك نیز در جنوب منطقه میمك پیشروی خود را آغاز نمود. دراین هنگام بالگردهای عراقی فعالیت های عملیاتی خود را در منطقه آغاز و به تانك ها و ادوات زرهی نیروهای خودی حمله ور شدند. هرچند برتری هوایی دشمن در منطقه میمك موجب بروز مزاحمتهایی در مسیر پیشروی نیروهای خودی شد اما دراثر اجرای آتش شدید توپهای پدافند هوایی، بالگردهای عراقی مجبور به فرار شدند و آسیب و تلفاتی به نیروهای خودی، وارد نیامد.
درساعات اولیه حمله، به علت غافلگیر شدن نیروهای عراقی، پیشروی نیروهای خودی بسیار راضی كننده بود، به طوری كه گردان 123 مكانیزه و گروه رزمی 195 مكانیزه، قبل از ساعت 0900 محدوده هدفهای خود به ترتیب در سد كنجان چم و میمك را اشغال نمودند.
گروه رزمی 217 تانك هم كه به جنوب ارتفاعات میمك هجوم برده بود، در ساعت 1120 چنین گزارش داد: عناصر تقویتی دشمن از طرف ارتفاعات شینو و جنوب پاسگاه نی خزر، وارد منطقه میمك شده اند. این اقدام نشانه ای از آماده شدن عراقی ها برای اجرای پاتك بود.
قبل از ساعت 1200 روز اول عملیات، همه گروه های رزمی تیپ 1 زرهی، به منطقه هدف خود رسیده و سعی در پاكسازی اهداف متصرفه خود داشتند. اما ازظهر به بعد حملات هواپیماها، بالگردها و آتش توپخانه دشمن شدت گرفت و برتری هوایی در منطقه با نیروهای عراقی بود. به طوری كه نیروهای خودی نتوانستند مانع ورود پرنده های دشمن به منطقه نبرد شوند. در شرایطی كه عملیات میمك درآستانه موفقیت نهایی بود و همه یگانها به اهداف خود رسیده بودند، میزان فشار دشمن (شمال منطقه نبرد) به گروه رزمی 195 مكانیزه آن چنان زیاد شد كه این یگان مجبور به عقب نشینی و تخلیه قسمتی از منطقه متصرفه خود گردید. ابلاغ دستور مقاومت ازسوی تیپ به این یگان از عقب نشینی بیشترآن ممانعت نمود.
سرانجام با تلاش فراوانی كه عناصر تیپ 1 زرهی در تاریخ 1359/10/19 انجام دادند، نیروهای دشمن در بیشتر قمست های این منطقه منهدم و مجبور به فرار شدند. با شروع تاریكی هوا نیروهای خودی اقدام به اشغال مواضع پدافندی و تحكیم اهداف متصرفه كرده و خود را آماده مقابله با پاتك های آتی دشمن نمودند.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
گزارش نهایی تیپ 1 زرهی از وضعیت منطقه عملیاتی در اولین روز نبرد


گزارش نهایی از روند اجرای عملیات كه توسط تیپ 1 لشگر 81 زرهی در تاریخ 1359/10/19 تنظیم و به رده بالاتر ارسال گردید، حاكی از آن بود كه تا ساعت 2200 گروه های رزمی 217 تانك و 195 مكانیزه در منطقه میمك به هدف های خود دست یافته و تعداد 62 نفر از نیروهای دشمن را به اسارت گرفتند. براساس این گزارش، اولین روز عملیات در حالی به پایان رسید كه در قسمت شمالی جبهه (منطقه میمك) موفقیت های به دست آمده چشمگیر بود اما در بخش جنوبی منطقه عملیات (محور كنجان چم)، گروه رزمی 222 تانك هرچند وظیفه اصلی خود را كه همانا درگیر نگه داشتن نیروهای دشمن و فریب دادن او از منطقه اجرای تك اصلی (جبهه میمك) بود، به انجام رسانید، اما موفقیت چندانی در پیشروی به عمق مواضع دشمن و تصرف عوارض حساس موجود در منطقه به دست نیاورد. با شروع تاریكی هوا، آرامش نسبی میدان نبرد را فرا گرفت و نیروهای تك ور به حركت و پیشروی خود در عمق مواضع دشمن خاتمه دادند. در جبهه مقابل نیز، تحرك نیروهای عراقی متوقف و دشمن در داخل مواضعی كه در اختیار داشت، باقی ماند.


نمونه هایی از پیام های ارسالی بین یكان های تابعه تیپ 1 لشگر 81 زرهی در اولین روز نبرد


از: فرمانده تیپ 1 زرهی
به: فرمانده یگانهای تابعه
مورخه 59/10/19
ساعت 0620
بسم الله الرحمن الرحین
یا الله یا الله یا الله عملیات را آغاز كنید.
فرمانده تیپ 1 زرهی - سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه 59/10/19
ساعت 0715
مرحله دوم را اجرا كردیم.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه 59/10/19
ساعت 0732
دشمن پا به فرار گذاشته است.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه - سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
نكته: لازم به ذكراست كه این پیامها در زمان عملیات به صورت رمز و عناوین فرماندهان با كد ارسال می گردید.


از: تیپ 1 زرهی
به: گروه رزمی 195 مكانیزه
مورخه 59/10/19
ساعت 0732
دشمن را تعقیب كنید.
فرمانده تیپ 1 زرهی - سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه 59/10/19
ساعت 0746
تعدادی از سنگرهای روی ارتفاعات میمک را اشغال کردیم.
فرمانده گروه رزمی 217 تانك- سرگرد زرهی ستاد علی اصغر خوارزمی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده گروه رزمی 217 تانك
مورخه 59/10/19
ساعت 0750
مرحله دوم را اجرا كنید.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: گروه رزمی 222 تانك
مورخه 59/10/19
ساعت 0805
به پیشروی ادامه دهید.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: تیپ 1 زرهی
مورخه 59/10/19
ساعت 0807
ارتفاعات میمك را دور زده و در هر حال حركت به طرف حلاله هستیم.
فرمانده گروه رزمی 195مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------

از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه 59/10/19
ساعت 0810
در ساعت 0810 روز 1359/10/19 به حلاله رسیدیم.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: گروه رزمی 217 تانك
مورخه 59/10/19
ساعت 0812
چرا مرحله دوم را اجرا نمی كنید در حالیكه گردان 195 مرحله دوم را اجرا كرده است.
فرمانده تیپ 1 زرهی - سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه 59/10/19
ساعت 0830
دشمن در دامنه غربی میمك در حال فرار می باشد.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه - سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه 59/10/19
ساعت 0835
گردان كاملاً روی ارتفاعات میمك مستقر شده است.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه - سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: گردان 123 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه 59/10/19
ساعت 0849
هدف را اشغال نمودیم (منطقه كنجان چم)
فرمانده گردان 123 مكانیزه- سرگرد پیاده ابوالقاسم رضایی
----------------------------


----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه 59/10/19
ساعت 0920
در محل جاده جهاد (روی ارتفاعات میمك) جلو گردان سد گردیده و اعزام هلی كوپتر ضروری است.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
(تیپ جواب می دهد تأمل نمایید)
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: هوانیروز
مورخه 59/10/19
ساعت 1025
یك فروند هلی كوپتر كبری جهت انهدام سه دستگاه تانك روی جاده جنوب شرقی ارتفاعات میمك اعزام دارید.
فرمانده تیپ 1 زرهی - سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
(در ساعت 1050 كه هلی كوپتر در منطقه ظاهر می شود تانكهای دشمن فرار می كنند)
----------------------------
از: پاسگاه رده عقب تیپ 1 زرهی
به: پاسگاه تاكتیكی تیپ 1 زرهی
مورخه 59/10/19
ساعت 1056
برای حمل مجروحین گردان 217 نیاز به هلی كوپتر می باشد. خلبانان اظهار می دارند كه به علت نقص فنی نمی توانند هلی كوپتر اعزام نمایند. (اعزام مجروحین به تأخیر می افتد و تیپ به لشگر گزارش می دهد.)
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
از سوی معاون تیپ 1 زرهی- سرهنگ زرهی ستاد محسن سفیری

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه 59/10/19
ساعت 1120
دشمن روی تپه های شینو و شهدا نیرو پیاده می نماید.
فرمانده گروه رزمی 217 تانك- سرگرد زرهی ستاد علی اصغر خوارزمی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: یگان هوانیروز
مورخه 59/10/19
ساعت 1120
فوراً تپه های شینو و شهدا را بمباران نمایید.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 222 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه 59/10/19
ساعت 1134
قسمتی از هدف تصرف گردید.
فرمانده گروه رزمی 222 تانك- سرگرد زرهی ستاد عبدالعلی فیروزی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه 59/10/19
ساعت 1210
در اثرآتش زیاد، توپ نفربر بی ام پی از كار افتاده و هلی كوپترهای دشمن حمله نموده اند.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
(تیپ دستورحفاظت و مقاومت می دهد)


----------------------------
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه 59/10/19
ساعت 1216
برای حمل مجروحین نیاز به هلی كوپتر 214 داریم.
فرمانده گروه رزمی 217 تانك- سرگرد زرهی ستاد علی اصغر خوارزمی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده دسته پدافند هوایی
مورخه 59/10/19
ساعت 1225
فوراً به منطقه جلو عزیمت نمایید.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه 59/10/19
ساعت 1300
گردان 217 به ارتفاعات میمك رسید.
فرمانده گروه رزمی 217 تانك- سرگرد زرهی ستاد علی اصغر خوارزمی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/19
ساعت 1335
چند فروند هواپیما و هلی كوپتر دشمن بر فراز میمك درحال پرواز هستند.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/19
ساعت 1402
به علت فشار شدید دشمن، تغییر موضع داده ایم.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی


---------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: گروه رزمی 195 مكانیزه
مورخه: 59/10/19
ساعت 1405
تا آخرین نفس مقاومت كنید و در حملات متقابل تانكهای دشمن ازآر پی جی 7 استفاده كنید.
فرمانده تیپ 1 زرهی - سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/19
ساعت 1505
بنابر گزارش سروان پورشیانی علت توقف در جاده جهاد كه منجربه تغییر موضع گردید بریدن شنی های 2 دستگاه نفربر بی ام پی 1 بود كه نشانه عدم توجه خدمه به نگهداری و بازدید خودرو می باشد.
فرمانده گروه رزمی 222 تانك- سرگرد زرهی ستاد عبدالعلی فیروزی
----------------------------
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/19
ساعت 1540
تقاضا می شود یک آتشبار توپخانه را به منطقه جلو تغییر مکان دهید.
فرمانده گروه رزمی 217 تانک -سرگرد زرهی ستاد علی اصغرخوارزمی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مکانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/19
ساعت 1542
با دشمن درگیری سختی داریم.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه - سرگرد پیاده محمود كروندی


----------------------------
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/19
ساعت 1610
تقاضا می شود برای حمل اسرا، هلی كوپتر اعزام دارید.
فرمانده گروه رزمی 217 تانك- سرگرد زرهی ستاد علی اصغر خوارزمی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/19
ساعت 1635
تعداد 11 نفر اسیر به منطقه عقب تخلیه نمودیم (هلی كوپترهای كبری به منطقه میمك و گروه رزمی 217 اعزام می شوند)
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: گردان 396 توپخانه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/19
ساعت 1635
هواپیماهای خودی، اشتباهاً پشت آتشبار محمدی را كوبیده اند.
فرمانده گردان 396 توپخانه- فرمانده گردان سرگرد توپخانه حمید گمركیان
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده گردان 396 توپخانه
مورخه: 59/10/19
ساعت 1705
دستور دهید آتشبارها تغییر موضع دهند.
فرمانده تیپ 1 زرهی - سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده یگان احتیاط
مورخه: 59/10/19
ساعت 1710
دستور دهید یگان احتیاط تغییر موضع داده و به جلو حركت نماید.
فرمانده تیپ 1 زرهی - سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی


----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده گردان 396 توپخانه
مورخه: 59/10/19
ساعت 1720
دستور دهید فوراً تعداد دو قبضه ضد هوایی از گردان و قرارگاه تیپ به ارتفاعات میمك اعزام شوند.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 222 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/19
ساعت 1745
هدفهای گردان 123 مكانیزه اشغال شده و نیاز به نفرات پیاده جهت تحكیم هدف دارند.
فرمانده گروه رزمی 222 تانك- سرگرد زرهی ستاد عبدالعلی فیروزی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/19
ساعت 1750
دشمن از طرف جاده جهاد به طرف پایین در حركت است.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: یگانهای تابعه مانوری
مورخه: 59/10/19
ساعت 2000
دستور دهید كلیه جناحها و معابر نفوذی به منطقه را با مین گذاری پوشش دهند.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
----------------------------
از: گروهان مهندس
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/19
ساعت 1810
جهت حفر سنگر برای تانك ها و نفربرها یك دستگاه بولدوزر به وسیله درجه داری سوری اعزام شد اما با شهادت گروهبان سوری، یكنفر راننده دیگر اعزام گردیده است. لذا درحال حاضر كندن سنگر مقدور نمی باشد. (فرمانده تیپ دستور می دهد ظرف امشب با تمام امكانات بایستی سنگرها كنده شود) " 1 ".
----------------------------
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/19
ساعت 1920
تعداد 8 دستگاه خودرو متعلق به دشمن با چراغ روشن از جاده تلخاب به طرف میمك می آیند (تیپ به گردان 396 توپخانه دستور اجرای آتش روی خودروهای مذكور را می دهد)
فرمانده گروه رزمی 217 تانك- سرگرد زرهی ستاد علی اصغر خوارزمی
----------------------------


[b]رویدادهای دومین روز نبرد 1359/10/20[/b]


با آغاز دومین روز نبرد، توپخانه دشمن با اجرای آتشهای سنگین منطقه عملیات را گلوله باران كرد. دراین روز برای اولین بار، آثاری از به كارگیری گلوله های «شیمیایی و گازهای سمی» توسط نیروهای عراقی در منطقه سد كنجان چم مشاهده گردید. " 1 ". پس از روشن شدن هوا، پرنده های دشمن برتری هوایی را در منطقه به دست گرفته و به یگان های خودی حمله ور شدند. در این شرایط به نیروهای خودی دستور داده شد كه به عملیات آفندی خود ادامه داده و هدفهای از پیش تعیین شده را از لوث وجود نیروهای دشمن پاكسازی نمایند. یگانهای خودی در راستای اجرای دستورات سلسله مراتب فرماندهی، سعی درادامه پیشروی داشتند، اما حجم بالای آتش های زمینی و هوایی دشمن مانع از پیشروی آنان شد. فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه كه در ناحیه حساسی از منطقه عملیات فعالیت می كرد، ازفرمانده تیپ درخواست واگذاری یگان احتیاط را نمود اما خواسته وی مورد موافقت قرار نگرفت. فرمانده تیپ قبل از آنكه موفق به حفظ دورتك یگان های تابعه گردد، در ساعت 0930 با پاتك نیروهای دشمن در دو منطقه میمك و كنجان چم مواجه شد. در این پاتك یك واحد زرهی دشمن از سمت پاسگاه نی خزر (جنوب غربی میمك) با پشتیبانی و پوشش هوایی، حركت خود را به سمت نیروهای خودی آغاز نمود و نبرد نسبتاً شدیدی بین طرفین در گرفت. مقاومت یگان های خودی سبب شد كه پاتك دشمن در بین طرفین درگرفت. مقاومت یگان های خودی سبب شد كه پاتك دشمن در ساعت 1230 با شكست مواجه و نیروهای عراقی مجبور به عقب نشینی به سمت غرب میمك شوند. در لحظه شروع عقب نشینی دشمن، بالگردهای هجومی هوانیروز، حملات خود را به تانك ها و نفربرهای عراقی آغاز كردند و با این عمل موجبات تقویت روحیه نیروهای خودی را فراهم آوردند. نیروی هوایی عراق برای پایان دادن به حملات بالگردهای ایرانی، هواپیماهای جنگنده خود را وارد عمل نمود. این اقدام موجب آسیب دیدگی یك فروند از بالگردهای كبرا گردید، اما خلبان و كمك آن، با انجام فرود اضطراری سالم به زمین نشستند. نبرد یگان های تیپ 1 زرهی با نیروهای عراقی در بعد از ظهر رور 20 دی ماه به شدت ادامه یافت. درآن شرایط دشوار كه نیروهای خودی هنوز موفق به اشغال مواضع مناسب نشده بودند و سعی در پاكسازی و تصرف پاسگاه های حلاله و نی خزر در غرب و جنوب غربی میمك را داشتند، دومین پاتك نیروهای عراقی (ساعت 1500) از سمت پاسگاه نی خزر آغاز گردید. این پاتك با اجرای آتش سنگین یگان های تانك و توپخانه خودی در هم شكست و نیروهای عراقی ضمن بر جای گذاشتن مقادیر زیادی جنگ افزار و مهمات، مجبور به عقب نشینی شدند. دفع پاتك دشمن، موجب آسیب دیدگی و انهدام شماری از تانك ها و نفربرهای عراقی و همچنین به غنیمت گرفته شدن 7 دستگاه تانك و 2 دستگاه نفربر زرهی توسط گروه رزمی 195 مكانیزه گردید.
بدین ترتیب در جناح شمالی منطقه نبرد، نیروهای خودی موفق به تصرف و تأمین هدف های از پیش تعیین شده، گردیدند. اما در قسمت جنوبی منطقه عملیات (حوالی سد كنجان چم) گروه رزمی 222 تانك به مأموریت واگذاری توجه شده در اثر فشار شدید دشمن كه با به كارگیری گلوله های شیمیایی همراه بود، مواضع متصرفی روز 19 دی ماه را رها و ضمن حفظ تماس با دشمن و درگیر نگه داشتن نیروهای او، به مواضع قبلی خود عقب نشینی نمود.
بدین ترتیب، دومین روز نبرد میمك نیز به پایان رسید و تاریكی شب، باعث ایجاد آرامش در منطقه عملیات گردید. دراین فرصت، به یگان های تك ور خودی، دستور داده شد كه به تحكیم مواضع خود پرداخته و ضمن برقراری تأمین و دفاع دورادور، آمادگی مقابله با پاتك های احتمالی دشمن را داشته باشند.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
نمونه هایی از پیامهای ارسالی بین یكانهای تابعه لشگر 81 زرهی در دومین روز نبرد


از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 0350
اجرای تیراندازی دشمن، روی محورهای گروه های رزمی 217 و 222 تانك و 195 مكانیزه، ادامه دارد.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 0650
گروه رزمی 222 تانك، احتیاج به آتش نزدیك هوایی دارد.
فرمانده تیپ 1 زرهی - سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
نكته: تیپ 1 زرهی كلیه رویدادها و فعل و انفعالات موجود در منطقه عملیات را جهت اطلاع و انجام عكس العمل مناسب و پشتیبانی به موقع، به لشگر 81 زرهی گزارش می نمود اما به علت وسعت بیش از حد منطقه مسئولیت لشگر و همچنین عدم وجود امكانات لازم، لشگر توانایی حمایت و پشتیبانی از عملیات میمك را نداشت، بنابراین تیپ 1 زرهی با استفاده ازامكانات محدود خود این عملیات پیروزمندانه را به فرجامی نیك رسانید.

----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 0748
برابر گزارش گروه رزمی 222 تانك، دشمن در منطقه جلو گاز سمی پخش نموده است.
فرمانده تیپ 1 زرهی - سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: یگان های زیر امر
مورخه: 59/10/20
ساعت: 0800
دستوردهید پرسنل از ماسک ضد گاز استفاده نمایند.
فرمانده تیپ 1 زرهی -سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: یگان های زیر امر
مورخه: 59/10/20
ساعت: 0810
از طرف سایت اعلام خطر حمله هوایی شده است.
فرمانده تیپ 1 زرهی - سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده گردان 396 توپخانه
مورخه: 59/10/20
ساعت: 0845
دشمن از اطراف حلاله مشغول اجرای آتش توپخانه می باشد.
فرمانده تیپ 1 زرهی - سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------

----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه
مورخه: 59/10/20
ساعت: 0847
دستور فرمایید گروهان 3 برای تصرف هدف به ارتفاعات میمك عزیمت و مأموریت را اجرا نماید.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 0850
گروه رزمی 195 مكانیزه شدیداً زیر آتش توپخانه دشمن قرار گرفته است.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 0900
تمام یگان های تیپ با دشمن شدیداً درگیر شده اند.
فرمانده تیپ 1 زرهی - سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 0920
در تنگ بینا 3 دستگاه خودرو به وسیله آتش دشمن ازكارافتاده اند و از طرف جاده جهاد تانكهای دشمن حمله كردند.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی


----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 0935
آتش دشمن در منطقه گروه رزمی 195 مكانیزه بسیار زیاد است.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 0955
از جاده نی خزر تانك های دشمن به طرف میمك حمله كردند كه به توپخانه دستور كوبیدن آنان داده شد و پاتك دشمن كاملاً در سراسر جبهه آشكار بود.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 0100
دشمن اقدام به پاتك نموده است.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1002
در سمت جنوب گروه رزمی 222 تانك اعلام خطر حمله هوایی گردید.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------


----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1010
در منطقه گروه رزمی 217 تانك، هلی كوپترهای دشمن به پرواز درآمده اند.
فرمانده تیپ 1 زرهی - سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1012
پاتك دشمن با یكصد دستگاه تانك در حالیكه با هلی كوپترهای متجاوز اسكورت می شوند به سمت نی خزر درحال اجرا است.
فرمانده تیپ 1 زرهی - سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1035
از تعداد 5 فروند هلی كوپتر زیر امر تیپ، 3 فروند آنها خراب است، تقاضا می شود سریعاً یك فروند هلی كوپتر كبرا «تاو» و دو فرزند «نان تاو» اعزام دارید.
فرمانده تیپ 1 زرهی - سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1045
دستور داده شد، پس از پیشروی هلی كوپترها و گردان 396 توپخانه، منطقه نی خزر را زیر آتش بگیرند.
فرمانده تیپ 1 زرهی - سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------

----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1050
هواپیماهای دشمن حمله نمودند لیكن هواپیماهای اف- 14 خودی در منطقه مراقب اوضاع بودند.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1050
هلی كوپترهای دشمن یك دستگاه تانك را منهدم و دو دستگاه را از كار انداختند.
فرمانده تیپ 1 زرهی - سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده هوانیروز
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1111
دستور دهید 2 فروند هلی كوپتر به منطقه گروه رزمی 195 مكانیزه اعزام دارند.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1230
پاتك دشمن در هم شكست و دشمن در حال عقب نشینی و فراراست و نیروهای دشمن در جاده جهاد به محاصره قوای خودی درآمده اند.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------


----------------------------
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1245
تانك هایی كه صبح جلو آمده بودند، فرار می كنند. دستور داده شد روی آنها اجرای آتش نمایند.
فرمانده گروه رزمی 217 تانك- سرگرد زرهی ستاد علی اصغر خوارزمی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1315
هلی كوپترهای خودی به نحو احسن روی میمك اجرای آتش می كنند.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: گروه رزمی 217 تانك
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1320
به گردان 396 توپخانه دستور داده شد ناحیه نی خزر را بكوبد.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1345
تا نزدیكی حلاله به تصرف نیروهای خودی درآمده است.
فرمانده گروه رزمی 217 تانك- سرگرد زرهی ستاد علی اصغر خوارزمی
----------------------------


----------------------------
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1405
برابر گزارش دیده بان تعداد 10 دستگاه تانك از منطقه انیزی به طرف نی خزر در حال حركت می باشند.
فرمانده گروه رزمی 217 تانك- سرگرد زرهی ستاد علی اصغر خوارزمی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1420
2 فروند هلی كوپتر دشمن در منطقه ظاهر كه به هلی كوپترهای خودی دستور داده شد آنها را تعقیب نمایند.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1430
2 فروند میگ عراقی به منطقه میمك حمله كردند كه در اثر تیراندازی آنها یكی از هلی كوپترهای خودی صدمه دید و سقوط كرد.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1453
تعدادی تانك در پاسگاه نی خزر جمع شده اند كه ممكن است مجدداً پاتك نمایند.
فرمانده گروه رزمی 217 تانك- سرگرد زرهی ستاد علی اصغر خوارزمی
(تیپ به توپخانه دستور اجرای آتش روی تانك های دشمن را می دهد).

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1455
برابر اظهار یك پناهنده عراقی، تعداد 500 نفر از لشگر 1 عراق به كمك لشگر 2 عراق آمده است.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1500
2 دستگاه خودرو دشمن از نی خزر به طرف میمك می آیند.
فرمانده گروه رزمی 217 تانك- سرگرد زرهی ستاد علی اصغر خوارزمی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1507
حاتمی در حال پیشروی است، 2 نفر شهید و 2 نفر زخمی شده اند.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: قرارگاه تاكتیكی تیپ 1 زرهی
به: قرارگاه رده عقب تیپ 1
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1509
از استانداری سوال كنید كه برای كشته شدگان دشمن كه در بالای ارتفاعات میمك هستند چه كار باید كرد؟ آیا برای دفن آنها جایی تعیین شده یا اینكه دستور بدهم یا بولدوزر محلی را آماده و كشته شدگان دشمن را دست جمعی دفن نمایند؟
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------

----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1515
2 فروند هلی كوپتر كبرا با یك فروند جت رنجر جهت پشتیبانی گروه رزمی 195 مكانیزه اعزام شد. در همین ساعت هواپیماهای عراقی به هلی كوپترها حمله كرده و یك فروند هلی كوپتر كبرا را هدف قرار داده اند كه هلی كوپتر دچار سانحه شده و در منطقه گروه رزمی 195 مكانیزه سقوط كرد و خدمه آن دارای جراحات سطحی می باشند.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1555
تعداد زیادی از اجساد دشمن در منطقه میمك باقی مانده است(تیپ دستور جمع آوری و دفن با بولدوزر را صادر می نماید)
فرمانده گروه رزمی 217 تانك - سرگرد زرهی ستاد علی اصغر خوارزمی
----------------------------
از: گروه رزمی 222 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1557
یك دستگاه تانك غنیمتی عراقی به عقب تخلیه گردیده است.
فرمانده گروه رزمی 222 تانك- سرگرد زرهی ستاد عبدالعلی فیروزی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1558
استدعا می شود احتیاط تیپ را وارد عمل نمایید.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------

----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: گروه رزمی 195 مكانیزه
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1559
گردان بایستی خودش مأموریت را به خوبی انجام دهد.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1600
پاتك دشمن از طرف نی خزر به طور شدیدی آغاز گردیده و به گردان 396 توپخانه دستور اجرای آتش روی منطقه نی خزر داده شد.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1605
دشمن مجدداً پاتك خود را از طرف نی خزر شروع نموده است.
فرمانده گروه رزمی 217 تانك- سرگرد زرهی ستاد علی اصغر خوارزمی
----------------------------
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1610
هلی كوپترهای دشمن در منطقه ظاهر شده اند.
فرمانده گروه رزمی 217 تانك- سرگرد زرهی ستاد علی اصغر خوارزمی
----------------------------

----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1615
در اثر آتش شدید توپخانه خودی، تانك های دشمن پا به فرار گذاشتند و در ساعت 1610 تعدادی خمپاره انداز 60 م م همراه با مهمات آن به دست نیروهای خودی افتاد.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: قرارگاه رده عقب تیپ 1 زرهی
به: قرارگاه تاكتیكی تیپ 1
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1630
فرمانده هوانیروز اظهار می دارد فعلاً هیچگونه امكان پشتیبانی هلی كوپتر نداریم و تاریكی هوا اجازه پرواز نمی دهد.
معاون تیپ 1 زرهی-سرهنگ زرهی ستاد محسن سفیری
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1632
یك هلی كوپتر عراقی در منطقه این یگان ظاهر شده است و ما مشغول تحكیم هدف می باشیم.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1657
گروهان سوم درگیر رزم نزدیك شده و موفقیت نزدیك است.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی


----------------------------
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1700
پاتك دشمن در ساعت 1500 توسط گروه رزمی 217 تانك در هم شكسته و دشمن در حال عقب نشینی و فرار می باشد.
فرمانده گروه رزمی 217 تانك- سرگرد زرهی ستاد علی اصغر خوارزمی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1750
هدف نهایی را اشغال كردیم.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1755
تا این ساعت پاتك دشمن در هم كوبیده شد و دشمن درحال فرار و عقب نشینی می باشد.
فرمانده گروه رزمی 217 تانك- سرگرد زرهی ستاد علی اصغر خوارزمی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1825
وجود لاشه تانك های سوخته عراقی، پیشروی ما را روی جاده جهاد سد نموده است. استدعا دارد در مورد ارسال جرثقیل و بولدوزر به منطقه این یگان اقدام نمایند.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی

----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1830
گردان 195 احتیاج به جرثقیل ام 62 و بولدوزر دارد.
فرمانده تیپ 1 زرهی -سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: یگان های تابعه
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1915
اقدامات لازم در مورد دفاع دور تا دور روی ارتفاعات میمك را انجام داده و تا صبح با تامپلا و خمپاره سمت چپ خود را بكوبید و سنگرهای لازم را شبانه تهیه نمایید.
فرمانده تیپ 1 زرهی -سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 1955
احتیاج مبرمی به ضد هوایی 23 م م، جیپ سیمرغ و استیشن داریم.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 2100
به یگان ها ابلاغ گردید كه بنا به گفته یك نفر اسیر، تعداد 40 نفر چترباز و 40 نفر پرسنل پیاده دشمن، در میمك پیاده شده است.
فرمانده تیپ 1 زرهی -سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------


----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/20
ساعت: 2210
از نیروهای دشمن كه پس از 6 ساعت نبرد با 16 دستگاه تانك و 2 دستگاه نفر بی ام پی 1 در روی جاده جهاد پاتك نموده بودند، تعداد 7 دستگاه تانك سالم و 2 دستگاه نفربر بی ام پی 1 به غنیمت گرفته شد، بقیه یا منهدم و یا به عمق دره سقوط داده شده اند، تا مانع حركت یگان های خودی نباشند.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[b]رویدادهای سومین روز نبرد 1359/10/21[/b]


با توجه به اهمیت سیاسی و نظامی ارتفاعات میمك برای دولت عراق، ارتش آن كشور تحت فشار شدید سران حكومت بعثی قرار گرفته بود تا به هر صورت ممكن، ارتفاعات مذكور را از نیروهای ایرانی باز پس گیرد. فرماندهان عراقی برای باز پس گیری مجدد میمك یك لشگر را وارد منطقه عملیات نمودند و با اجرای پاتك های مداوم و مستمر، سعی در تصرف این ارتفاعات مهم و سوق الجیشی را داشتند. بنابراین در سومین روز نبرد (ساعت 0715 مورخ 1359/10/21) نیروهای عراقی از جناح شمال غربی میمك، پاتك دیگری را آغاز نموده و گروه رزمی 195 مكانیزه را كه در آن قسمت گسترش داشت، تحت فشار شدید قرار دادند.
پاتك عراقی ها به تدریج، شدت و گسترش بیشتری یافت. در ساعت 0830 نیروهای دشمن، در سراسر جبهه میمك با نیروهای خودی به شدت درگیر شدند. این در شرایطی بود كه مدافعان میمك از استعداد رزمی سازمانی هم برخوردار نبوده و علاوه برآن، طی سه روز عملیات مستمرمتحمل خساراتی هم شده بودند. با گسترش و شدت یافتن پاتك عراقیها، پس از مدت زمان كوتاهی نیروهای خودی و دشمن، درگیر رزم نزدیك و سنگر به سنگر شدند.
دشمن سعی داشت تا از سمت چپ (جناح جنوب غربی) به ارتفاعات میمك نفوذ نماید. در حدود ساعت 0900 نیروهای عراقی در جناح شمالی و از طرف رودخانه تلخاب و تنگ بیجار نیز تحركات خود را آغاز نموده و یك گردان زرهی را از آن ناحیه به سمت جنوب حركت دادند. گردان تانك دشمن، نحوه مانورخود را به گونه ای طرح ریزی كرده بود كه وقتی نیروهای عراقی درگیر در جبهه غرب و جنوب غرب میمك به جلو می آمدند، این گردان تانك نیز حركت رو به جلوی خود را آغاز و به سمت دامنه های شرقی میمك و دشت لیك پیشروی می كرد. اما زمانی كه نیروهای عراقی درگیر در جبهه سراسری میمك تحت فشار نیروی خودی به عقب رانده می شدند، گردان تانك مذكور نیزبه سمت مواضع خود (حوالی تنگ بیجار) عقب نشینی می كرد. علت اتخاذ روش مانوری فوق این بود كه در صورت توفیق نیروهای عراقی در جبهه سراسری میمك و دستیابی آنها به ارتفاعات مذكور، این گردان تانك نیز درناحیه شرق ارتفاعات میمك و دشت لیك، عقبه نیروهای ایرانی را قطع نماید و در نتیجه كل نیروهای خودی را كه موفق به فتح میمك شده و در بالای ارتفاعات مذكور مستقر گردیده بودند، به حلقه محاصره انداخته و نابود سازد.
با وجود تمامی این تهدیدات و سعی و تلاش بی وقفه دشمن، روحیه نیروهای خودی آنقدر قوی بود كه فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه درساعت 0950 اعلام نمود: احتمال موفقیت در دفع پاتك دشمن بسیار زیاد است و جای نگرانی نیست.
هرچند فشار دشمن و حجم آتشهای سنگین توپخانه عراق به ویژه در منطقه مسؤولیت گروه رزمی 195 مكانیزه، لحظه به لحظه افزایش می یافت اما دراثر مقاومت نیروهای خودی، سومین پاتك نیروهای عراقی نیز درهم شكست و آنان با تحمل تلفات فراوان مجبور به عقب نشینی شدند. با شكست پاتك عراق، پاكسازی منطقه هدف از وجود عناصر باقیمانده دشمن در ساعت 1000 آغاز و سرانجام در ساعت 1100، فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه چنین گزارش داد: پرچم ایران بر فراز بلندترین قله میمك برافراشته شد. " 1 ".
گروه رزمی 217 تانك نیز طی گزارشی اعلام نمود كه منطقه آبگرم را تصرف و به قسمت انتهایی منطقه هدف خود رسیده است.
گرچه عراقی ها پس ازتحمل شكست سنگین در این مرحله، وادار به عقب نشینی شدند اما برای بازپس گیری میمك دست از سماجت بر نداشته و توپخانه سنگین آنها بی وقفه مواضع نیروهای خودی را زیر آتش داشت. هدف نیروهای عراقی ازاجرای این آتشباری سنگین از بین بردن نیروهای ایرانی و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت اجرای عملیات ها و پاتك های بعدی و سرانجام سهولت در تصرف میمك بود. لازم به یادآوری است كه تنها نیروهای كمكی كه در آن شرایط سخت و دشوار به یاری نیروهای خودی (همان دو گروه رزمی تانك و مكانیزه) شتافت و در ساعات حساس عملیات، ازآنان حمایت نمود، چند فروند از بالگردهای هوانیروز بودند كه البته آثار روانی حضورشان در منطقه، بیش ازاثرات رزمی آنان بود.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
بعد ازظهر روز سوم، آسمان منطقه نبرد در اختیار پرنده های تاكتیكی و جنگی نیروهای خودی بود و هواپیماها و بالگردهای رزمی ضربات سختی را به نیروهای دشمن وارد ساختند. درپناه این پشتیبانی و تأمین هوایی، یگان های رزمی موفق به اشغال همه اهداف مورد نظر و پاكسازی آنها از وجود باقیمانده عناصر دشمن شدند. اما دشمن نیز كه از فعالیت و اجرای پاتك علیه نیروهای خودی دست بر نمی داشت، در ساعت 1400 مبادرت به انجام پاتك دیگری نمود و با یك واحد زرهی مجهزاز سمت جنوب غربی (اطراف پاسگاه نی خزر) به ارتفاعات میمك حمله برد. این پاتك دشمن، جناح جنوبی میمك را (یعنی منطقه گسترش مسؤولیت گروه رزمی 217 تانك) درمعرض تهدید قرار داد. با پشتیبانی هوایی از لشگر، جهت از بین بردن ادوات زرهی و عقب راندن نیروهای دشمن، یگان احتیاط تیپ را كه متشكل از یك تیم گروهانی تانك و یك گردان غیرسازمانی پیاده (گردان 7 سماجا) بود، به منطقه گروه رزمی 217 تانك اعزام نمود. در ساعت 1430 بالگردهای هوانیروز وارد منطقه عملیات شده و به نیروهای عراقی كه توان رزمی آنها تا سطح یك تیپ زرهی برآورد می شد حمله ور شدند. در این شرایط كه نبرد سختی بین نیروهای مدافع خودی با مهاجمان عراقی ادامه داشت، نیروی احتیاط تیپ (ساعت 1510) در منطقه گروه رزمی 217 تانك، وارد عمل گردید و پنجمین پاتك دشمن را كه سخت ترین پاتك او نیز به شمار می رفت، درهم شكست.
گرچه نیروهای عراقی ضمن بر جای گذاشتن تلفات سنگین به مواضع قبلی خود عقب نشینی كردند اما توپخانه دشمن همچنان به فروریختن انبوه آتش روی یگان های خودی ادامه می داد. درمقابل حجم سنگین آتش توپخانه دشمن، تنها گردان 396 توپخانه 155 م م خود كششی، یك آتشبار 130 م م (-)، یك آتشبار 175 م م (-) و یك آتشبار كاتیوشا از واحدهای توپخانه خودی كه از سد كنجان چم تا كانی شیخ، ارتفاعات شمال غرب منطقه میمك گسترش داشتند فعال بودند. با وجود كمبود یگان های توپخانه خودی، میزان فعالیت و تلاش آنها به حدی بالا بود كه یگان های پشتیبانی شونده از عملكرد توپخانه خود كاملاً رضایت داشتند. بنابراین پنجمین پاتك دشمن نیزبا مقاومت نیروهای خودی به شكست انجامید و همین عامل باعث شد كه هواپیماها و بالگردهای دشمن فعال شده و وارد منطقه عملیات شوند. اما هیچ یك ازاین اقدامات به عزم راسخ و روحیه خلل ناپذیر مدافعان میمك خدشه ای وارد نساخت و یگان های عمل كننده خودی در راستای اجرای مأموریتشان، گام به گام به خط مرز مشترك دو كشور نزدیك می شدند. ارتش عراق نیز با تمام امكاناتی كه در اختیار داشت، سعی در تثبیت موقعیت خود می نمود. بدین ترتیب روز سوم عملیات هم كه قرین با جنگ های خونباری بود، با شكست دو پاتك سنگین دشمن و پیروزی نیروهای خودی به پایان رسید. با شروع تاریكی شب، طبق روال معمول، سكوت سراسر میدان جنگ را فرا گرفت. آخرین وضعیت منطقه در ساعات پایانی روز 1359/10/21 بدین صورت بود: درگیری یگان ها كاهش یافته و نیروهای خودی به تحكیم مواضع خود در روی هدف ها ادامه می دهند. دشمن نیز به طور پراكنده، مواضع نیروهای خودی را زیر آتش توپخانه خود دارد.

نمونه هایی از پیام های ارسالی بین یكانهای خودی در سومین روز نبرد


از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 0730
شدیداً با دشمن درگیر شده ایم و دشمن پاتك دوم را اجرا نموده است.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 0715
ستون درحلاله با دشمن درگیر شده، نیاز به اجرای آتش سنگین توپخانه می باشد.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: قرارگاه رده عقب تیپ 1 زرهی
به: قرارگاه تاكتیكی تیپ 1
مورخه: 59/10/21
ساعت: 0745
به یوسف بگو، گروه رزمی 195 مكانیزه یك نفر را به استانداری فرستاده تا چند دستگاه ماشین جهت حمل مجروح بیاورند.
معاون تیپ 1 زرهی- سرهنگ زرهی ستاد محسن سفیری

----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 0800
یك گروهان تانك درجاده جهاد به دست نیروهای خودی افتاد
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 0830
این یگان درارتفاعات میمك با دو گردان تانك دشمن در رزم نزدیك سنگر به سنگر می جنگد، دشمن تلاش می كند به سمت چپ میمك دست یابد ولی با مقاومت شدید ما مواجه شده است.
فرمانده گروه رزمی 217 تانك- سرگرد زرهی ستاد علی اصغر خوارزمی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 0845
گردانهای 195 و 217 احتیاج به آتش خاموش كن دارند.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 0950
موفقیت صد در صد است.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------

----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1020
این یگان مجدداً زیر آتش شدید دشمن قرار گرفت.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده گردان 396 توپخانه
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1022
دشمن با كاتیوشا گروه رزمی 195 مكانیزه را زیر آتش قرار داده است.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1045
گروه رزمی 217 تانك بسیار خوب عمل كرد. آبگرم را كاملاً تسخیر نموده است و گروه رزمی 195 مكانیزه نیز سنگر به سنگر می جنگد.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1100
پرچم ایران بر فراز بلندترین قله میمك برافراشته شد.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: گروه رزمی 195 مكانیزه
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1102
موفقیت شما را تبریك می گویم.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
--------------------------------------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1105
در منتهی الیه ارتفاعات میمك پرچم ایران به اهتزاز درآمد.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1135
تقاضا دارم دیده بان توپخانه را به بالاترین قله میمك بفرستید.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1207
نیروی پیاده دشمن زیاد است كمك بفرستید.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده گروه رزمی 217 تانك
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1207
دستور دهید سریعاً به گروه رزمی 195 كمك ارسال دارند و به هوانیروز دستور داده شد به كمك آن گروه رزمی برود.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------


----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1300
هلی كوپترها برای كمك به گروه رزمی 195 مكانیزه به پرواز درآمدند ولی اعلام شد كه هواپیماهای دشمن ظاهرشده كه ناچاراً به منطقه گروه رزمی 217 رفتند ولی ناظر مقدم هوایی اعلام نمود كه هواپیماها خودی هستند.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1340
تعداد 15 دستگاه تانك به غنیمت گرفته شده كه به رده عقب تخلیه شدند.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1350
هدف به طوركامل اشغال شده و مشغول پاكسازی منطقه، دستگیری اسرا و جمع آوری غنائم هستیم.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1400
به هلی كوپترها ابلاغ شود كه از پایگاه خود در ساعت 1420 پرواز نمایند.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
----------------------------
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1405
دشمن از ارتفاعات جلو (جنوب غربی) در حال پاتك می باشد.
فرمانده گروه رزمی 217 تانك- سرگرد زرهی ستاد علی اصغر خوارزمی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1405
پاتك دشمن از طرف نی خزر با یك تیپ زرهی شروع شد.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1412
تیپ تقاضای پشتیبانی با هواپیماهای اف 4 و اف 5 را دارد. (از طریق رابط هوایی)
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: یگان هوانیروز
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1416
سریعاً هلی كوپترها را به منطقه میمك اعزام دارید. (ولی هوانیروز تأخیر می كند)
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------


----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده یگان احتیاط
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1417
سریعاً به كمك گروه رزمی 217 بروید. (احتیاط وارد عمل می گردد.)
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1430
هلی كوپترهای خودی به منطقه رسیده اند و یك خلبان هلی كوپتر تیر خورده است.
فرمانده گروه رزمی 217 تانك- سرگرد زرهی ستاد علی اصغر خوارزمی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1430
در ساعت 1430 یك فروند هلی كوپتر مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفته و خلبان شمشادیان تیر خورده و مجروح گردیده است.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1440
یك تیپ زرهی دشمن در ناحیه نی خزر پاتك خود را آغاز نموده است.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1458
تعداد دو دستگاه از تانكهای دشمن منهدم و بقیه تانكهای دشمن درحال فرار هستند و سروان حاتمی به درجه شهادت نایل گردید.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1506
یك دستگاه تانك خودی به دره سقوط كرد و استوار زنگنه شهید شده است.
فرمانده گروه رزمی 217 تانك- سرگرد زرهی ستاد علی اصغر خوارزمی
----------------------------
از: گروه رزمی 222 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1510
گردان 222 در پشت سر گروه رزمی 217 موضع گرفته است.
فرمانده یگان احتیاط- سرگرد پارساپور
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1510
ستوانیار دوم میری به علت انهدام 4 دستگاه تانك دشمن به درجه ستوان سومی مفتخر گردید.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------


----------------------------
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1540
به علت رشادتهای بی نظیر ستوانیار دوم میری در شكارتانكهای دشمن، بنا به دستور فرمانده تیپ نامبرده به درجه ستوان سومی مفتخر گردید.
فرمانده گروه رزمی 217 تانك- سرگرد زرهی ستاد علی اصغر خوارزمی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1545
این یگان درپاتك دشمن 5 دستگاه تانك را منهدم و بقیه تانكهای دشمن فراری شدند.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1600
جنگ بین نیروی خودی و دشمن با شدت ادامه دارد. 50 تا 60 دستگاه تانك دشمن از بین رفته و پاتك متجاوزان درهم كوبیده شده است و تعداد زیادی ازآنها به خاك و خون كشیده شده اند. افسران و درجه داران و سربازان با نثارخون خود از مملكتشان دفاع می كنند.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: یگانهای تابعه
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1606
به توپخانه دستور داده شد آتش ضد آتشبار اجرا نمایند.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------


----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1612
تعدادی از پرسنل تیپ به علت ابراز رشادت، تشویق شدند.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1616
منطقه میمك زیر آتش شدید دشمن قرار گرفته است.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده گردان 396 توپخانه
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1620
فرمانده گروهان مهندسی با معاون گردان 217 تانك تماس بگیرد و دستور دهید بچه هایی را كه پیش خوارزم بودند برای مین گذاری منطقه، به جلو فرستاده شوند.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1625
آتشبارهای دشمن روی میمك گلوله زمانی اجرا می كنند و سمت آن از طرف نی خزر می باشد. تقاضا می گردد توپخانه خودی آتشبارهای دشمن را دراین نقطه خاموش كند.
فرمانده گروه رزمی 217 تانك- سرگرد زرهی ستاد علی اصغر خوارزمی
----------------------------


----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: گروهان مهندس
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1630
مناطق جلو منطقه میمك را مین گذاری نمایید.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1632
از سمت راست منطقه، دشمن به صورت پیاده درحال نفوذ است. تقاضا می شود به توپخانه دستوراجرای آتش روی عناصر پیاده در حال نفوذ داده شود.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: گروه رزمی 195 مكانیزه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1635
هلی كوپترهای دشمن در منطقه ظاهر شدند.
فرمانده گروه رزمی 195 مكانیزه- سرگرد پیاده محمود كروندی
----------------------------
از: گردان 396 توپخانه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1745
دیده بان اكبری در محاصره است.
فرمانده گردان 396 توپخانه- سرگرد توپخانه حمید گمركیان
----------------------------

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
----------------------------
از: گردان 396 توپخانه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1750
دیده بان اكبری ازمحاصره نجات پیدا كرده و فردا تأمین بیشتری می خواهد.
فرمانده گردان 396 توپخانه- سرگرد توپخانه حمید گمركیان
----------------------------
از: گردان 396 توپخانه
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1812
دیده بان آتشبار 175 گزارش می دهد كه در اطراف نی خزر تعداد زیادی تانك اجتماع كرده اند.
فرمانده گردان 396 توپخانه- سرگرد توپخانه حمید گمركیان
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1840
تعدادی از نفربرهای دشمن به غنیمت درآمده و تعدادی دیگر درجاده جهاد منهدم گردیده اند.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1912
دیده بان گزارش داد كه تانكهای دشمن به جلو می آیند.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------


----------------------------
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1916
تانكهای دشمن شروع به فعالیت نموده اند. تقاضا می شود به توپخانه دستور فرمایید آنها را بكوبد.
فرمانده گروه رزمی 217 تانك- سرگرد زرهی ستاد علی اصغر خوارزمی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: فرمانده لشگر 81 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1926
فرمانده یگان احتیاط، گزارش داد تانكهایی را كه به منطقه آورده ام در 16 كیلومتری و بقیه هم دراینجا هستند.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی
----------------------------
از: گروه رزمی 217 تانك
به: فرمانده تیپ 1 زرهی
مورخه: 59/10/21
ساعت: 1945
میمك زیرآتش شدید توپخانه دشمن قرار گرفته و تقاضای آتش ضد آتشبار داریم.
فرمانده گروه رزمی 217 تانك- سرگرد زرهی ستاد علی اصغرخوارزمی
----------------------------
از: تیپ 1 زرهی
به: یگانهای تابعه
مورخه: 59/10/21
ساعت: 0045
دستور دهید ضمن انجام مراقبتهای لازم در مورد نفوذ عناصر دشمن با هوشیاری كامل، آمادگی مقابله با تك شبانه دشمن را تا صبحدم داشته باشند.
فرمانده تیپ 1 زرهی- سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ایجاد یک حساب کاربری و یا به سیستم وارد شوید برای ارسال نظر

کاربر محترم برای ارسال نظر نیاز به یک حساب کاربری دارید.

ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام برای یک حساب کاربری جدید در انجمن ها بسیار ساده است!

ثبت نام کاربر جدید

ورود به حساب کاربری

در حال حاضر می خواهید به حساب کاربری خود وارد شوید؟ برای ورود کلیک کنید

ورود به سیستم

 • مطالب مشابه

  • توسط bell214
   مرواریدی در ژرفا
   مصاحبه با خانواده شهيد سرهنگ خلبان «محمدهاشم آل‌آقا»
   قهرمان شکاری (F-14)
   مقدمه:
   مدتها بود كه به صورت جسته و گريخته در محافل گوناگون كه از جنگ و نيروي هوايي صحبتي به ميان مي‌آمد و يادي از شهدا و همچنين شهيد سرهنگ خلبان «محمدهاشم آل‌آقا» مي‌شد، همرزمان و دوستانش در شجاعت، دلاوري، صداقت و خاكي بودن وي اتفاق نظر داشتند. ما نيز پيرو وظيفه‌مان مترصد فرصتي بوديم كه خدمت خانواده معظم شهيد رسيده و نسبت به احوالات وي معرفت بيشتري حاصل كنيم. اشاره كتاب «تامكت‌هاي ايران در جنگ تحميلي» به اين شهيد بزرگوار كه در شماره پيشين از نظرتان گذشت، بهترين بهانه براي اين منظور بود كه به لطف خداوند با دريافت اذن شرفيابي از خانواده شهيد مقصودمان حاصل شد.

   باز هم مثل هميشه خود را در آن‌قدر مرتبه‌اي نمي‌بينم كه رمز و راز شهداي ميهن را بنگارم و به تصوير بكشم، با اين حال براي رسالتي كه بر دوشم سنگيني مي‌كند بهانه خوبي دارم.

   سايلي را گفت آن پير كهن چند از مردان حق‌گويي سخن

   گفت خوش آيد زبان را بر دوام تا بگويد ذكر ايشان را مدام

   گر نيم زايشان از ايشان گفته‌ام خوشدلم كاين قصه از جان گفته‌ام

   محمدهاشم در 27 آبان سال 1324 در خاندان بزرگ «آل‌آقا» كه از خانواده‌هاي سرشناس شهر كرمانشاه مي‌باشد پا به عرصه وجود گذاشت. دوران تحصيل خود در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان را در شهر كرمانشاه گذراند. با اعلام مخالفت مادرش با وجود عشقي كه به پرواز داشت از اين كار منصرف شد اما علاقه وافر وي به ارتش كه همانا عشق خدمت به وطن بود باعث شد كه نهايتا به جمع نيروهاي مسلح بپيوندد. به دنبال آن وي پس از شركت در آزمون ورودي، موفق به راهيابي به دانشكده افسري نيروي زميني ارتش شده و با توجه به عطش دروني‌اش در ميل به بال گشودن همزمان در جهت جلب رضايت مادر گام بر مي‌دارد. پس از فارغ‌التحصيلي از دانشگاه افسري اصرار وي كارگر افتاده و مادر به خلبان شدن فرزند راضي مي‌شود. هاشم كه گويي در ابتداي راه قرار دارد با نيروي مضاعفي بلافاصله اقدام كرده و با شركت در آزمون دانشكده خلباني از اين امتحان نيز سربلند بيرون آمده و با رسيدن به آرزوي ديرينه خود به جرگه دانشجويان خلباني نيروي هوايي ارتش مي‌پيوندد. با اتمام كلاسهاي زميني و آموزش مقدماتي پرواز، طبق روال آن روز نيروي هوايي براي تكميل دانش پرواز خود راهي ايالات متحده مي‌شود. با اتمام دوره، مفتخر به دريافت وينگ خلباني شده و راه بازگشت به وطن را در پيش مي‌گيرد. سروان خلبان هاشم آل‌آقا مقارن با سال 1350 به كشور بازگشته و با امريه ستاد فرماندهي نيروي هوايي به عنوان كمك خلبان جنگنده F-4، فانتوم، به پايگاه هفتم شكاري شيراز منتقل مي‌شود. در ادامه در سال 1351 برابر امريه ديگري براي ادامه انجام وظيفه به پايگاه يكم شكاري تهران فرستاده مي‌شود. هاشم در همين سال با دختري در همان محله سكونت پدر و مادرش در شهر كرمانشاه آشنا شده و اين آشنايي به ازدواج اين دو ختم مي‌شود.

   آنها زندگي مشتركشان را در تهران آغاز كرده و پس از حدود 4 سال، در سال 1356 آماده سفري طولاني مي‌شوند. سروان خلبان آل‌آقا براساس صلاحديد فرماندهان وقت به همراه تني چند از خلبانان فانتوم، با خانواده‌هايشان براي آموزش هدايت پرنده پيچيده، انقلابي و جديد نيروي هوايي ارتش، گرومن F-14 تامكت عازم پايگاه نيروي دريايي ايالات متحده در ايالت ويرجينيا مي‌شوند. براي خلبانان باتجربه فانتوم همچون هاشم آل‌آقا پرواز با گربه گرومن و كاربري تسليحاتش كار آنچنان سختي نبود. زيرا در درجه اول F-4 و F-14 هر دو اصلا براي نيروي دريايي ايالات متحده طراحي و ساخته شده و بديهي است كه از يك استاندارد يكسان براي طراحي و ساخت آنها استفاده شده است و در درجه دوم از سه موشك هوا به هواي مورد استفاده تامكت‌هاي ايران، فانتوم قابليت شليك دو موشك آن (AIM-7 اسپارو و AIM-9 سايدوايندر) را دارد. با توجه به اينكه آل‌آقا و همرزمانش در جنگنده فانتوم در چگونگي استفاده از اين دو موشك تجربه كافي و وافي داشتند، فقط مي‌بايست اسلحه اصلي تامكت، موشك اسطوره‌اي هيوز AIM-54 فينيكس و رادار آن هيوز AWG-9 را به‌طور كامل بشناسند. اگر عوامل مذكور را به اضافه هوش و جسارت ايراني كنيم مي‌شود حدس زد كه تمام نفرات اعزامي به راحتي بتوانند دوره خلباني F-14 را با موفقيت و سربلندي طي كنند. پس از پايان دوره در مدت حدود 18 ماه، خلبانان جديد جنگنده جديد در آبان 57 به سرزمين اجدادي خود باز مي‌گردند. با توجه به اينكه كانون فعاليت F-14 در ايران پايگاه هشتم شكاري مي‌باشد، هاشم به همراه خانواده خود از تهران به اصفهان نقل مكان مي‌كند. سكونت آنها در اصفهان مصادف مي‌شود با اوج‌گيري تظاهرات مردمي عليه حكومت پهلوي كه در نهايت به پيروزي انقلاب اسلامي ايران در بهمن 57 منجر شد. وقوع انقلاب در كشورمان سنگ محك بسيار جالبي براي تعيين عيار ارق ملي و حس وطن‌پرستي كاركنان نيروهاي مسلح بود و چه زيبا كه آل‌آقا و همرزمان ميهن‌پرستش در اين آزمون كوچكترين ناخالصي از خود نشان ندادند.

   سروان خلبان محمدهاشم آل‌آقا كه در زمان پيروزي انقلاب از افسران ارشد نيرو محسوب مي‌شد و مدتها بود كه به عنوان استاد خلبان، آموزش خلبانان را به عهده گرفته بود پس از پيروزي انقلاب امر آموزش را با جديت بيشتري پيگير شد. آري او نيز مي‌دانست آموزش صحيح و كامل مهمترين رمز پيروزي بر دشمنان ملت است.

   با شروع جنگ تحميلي فعالانه وارد صحنه نبرد شد و در عين حال از آموزش جوانان غافل نشد تا اينكه به علت رشادت، جديت و جسارت در امور محوله در سال 1362 از طرف فرماندهي وقت نيرو به سمت جانشين فرماندهي عمليات نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران منصوب مي‌شود.

   رسيدن به پست معاونت عمليات نيرو بهانه خوبي بود تا هاشم در كنار سرهنگ خلبان «عباس بابايي» خود را هرچه بيشتر درگير جنگ كرده و تواناييهاي خود را در اين عرصه، عرضه دارد. بابايي و آل‌آقا همواره پيش از انجام هر عملياتي ابتدا خود مبادرت به شناسايي و ارزيابي هدف از لحاظ موضع پدافندي، سمت حمله و غيره كرده تا عمليات اصلي با خطر كمتر و ديد بازتري صورت گيرد. نكته جالب توجه در اين مطلب اين است كه آنها هرگز گرفتار جو پست و مقام نشده و فقط به اين مساله كه در كجا مي‌توانند منشا اثر باشند توجه داشتند «آري ما چنين جان بركفاني داشتيم».

   هاشم آل‌آقا در درجه اول همانطور كه ذكر شد از فرماندهان ارشد نيرو بود و در درجه دوم مشغله‌هاي فراواني به عنوان طراح عمليات داشت و اين دو مورد كافي بود تا نتواند پروازهاي عملياتي انجام دهد، با اين حال فعالانه در پروازهاي گشتي و اسكورت نفتكش‌ها و كشتيهاي تجاري شركت مي‌كرد و اين‌چنين بود تا به خواست خدا خليج نيلگون و هميشه فارس ايران، مشهد شهيد سرهنگ خلبان محمدهاشم آل‌آقا باشد.

   تقويم‌ها روز 20 مرداد 1363 را نشان مي‌داد و آسمان آبي خليج فارس يكي از گرمترين روزهاي خود را سپري مي‌كرد. هاشم آل‌آقا و كمك خلبانش در يك تامكت طي ماموريتي مشغول اسكورت نفتكش‌ها و كشتيهاي تجاري كشورمان بود. در همين اثنا ناگهان مورد حمله چند فروند جنگنده ميراژ F1 عراقي قرار مي‌گيرد. درگيري آغاز و پس از مدتي جنگ و گريز تامكت‌ها آل‌آقا مورد اصابت موشك شليك شده از طرف جنگنده عراقي قرار گرفته و به درون آب سقوط مي‌كند. شاهدان عيني حادثه كه دورادور ناظر درگيري آنها بودند خطر شليك شدن موشك سوپر 530F-1 به سمت تامكت را به آل‌آقا گوشزد مي‌كنند اما آل‌آقا در جواب آنها مي‌گويد هيچ نشانه‌اي دال بر حمله موشك به سمتشان در سامانه‌هاي هشداردهنده مشاهده نمي‌كند. اين مطلب گوياي آن است كه عراقي‌ها با استفاده از اطلاعات فني كه امريكايي‌ها در اختيار آنها قرار داده بودند در استفاده از نقاط ضعف F-14 كاملا موفق عمل كرده‌اند.

   همسر هاشم كه از چند روز پيش براي ديدن اقوام به كرمانشاه رفته بود در روز بازگشت به تهران كه مصادف مي‌شود با روز شهادت هاشم با شكسته شدن ديوار صوتي شهر كرمانشاه توسط جنگنده‌هاي عراقي مواجه مي‌شود. با مشاهده اين اتفاق گويي به وي الهام مي‌شود كه براي هاشم اتفاقي افتاده اما با ذكر و ياد خدا آرامش يافته و به خود تلقين مي‌كند كه انشاءا... اتفاقي نيفتاده. پس از رسيدن به تهران هرچه منتظر مي‌ماند از تلفن هاشم خبري نمي‌شود. صبرش لبريز شده و با پايگاه هشتم تماس مي‌گيرد. ديسپچ پايگاه با توجه به اينكه تامكت آل‌آقا بازنگشته و هيچ خبر دقيقي دال بر شهادت يا زنده بودنش در دست نيست با جوابهاي سربالا به همسر وي مي‌گويد: «همين الان دوباره براي ماموريتي ديگر به پرواز درآمد. به محض بازگشت مي‌گوييم با شما تماس بگيرد.» با شنيدن اين جوابها و طولاني شدن انتظار، همسر شهيد از وقوع سانحه براي هاشم يقين حاصل مي‌كند. با سقوط تامكت آل‌آقا با توجه به اينكه از اسارت به دست عراقي‌ها و يا شهادتش اطلاعي در دست نبود به اضافه اينكه وي به عنوان جانشين عمليات نيرو در جريان تمام عملياتهاي آتي و استراتژي جاري نيروي هوايي بود به همين علت بلافاصله تمامي طرحهاي نيرو دستخوش تغييراتي اساسي شد. اين قضيه گذشت و نيروي هوايي با اعلام مفقودالاثر شدن هاشم بر ابهامات و سوالات سقوط وي افزود.

   همسر هاشم كه همچنان منتظر بازگشت وي به خانه بود چندين سال پس از مفقودالاثر شدن همسرش در يكي از شبهاي قدر خالصانه دست به دامن ائمه اطهار شده و از آنها مي‌خواهد وجود يا عدم وجود هاشم را براي وي معلوم كنند. توسل وي جواب داده و همان شب خواب شهيد بزرگوار را مي‌بيند. هاشم كه در سبزه‌زارمانندي با لباس خلباني به ديدن همسرش آمده بود در جواب سوال وي كه پرسيد: «هاشم، مي‌خواهم بدانم كه تو هستي يا نيستي؟» مي‌گويد: «من نيستم.» پس از مدت كوتاهي گفتگو، شهيد اظهار مي‌دارد «من سردم است و بايد بروم». همسر شهيد صبح فردا خوابي كه ديده بود را با يكي از علما در ميان مي‌گذارد. در جواب مي‌شنود با توجه به اظهار سرما توسط شهيد، پيكر پاك وي در درون آب قرار دارد. همسر هاشم پس از اين واقعه از شهادت همسرش يقين حاصل مي‌كند و جالب آنكه مدت كوتاهي بعد از طريق نامه رسمي نيروي هوايي اعلام شهادت همسرش را دريافت مي‌دارد.

   ناگفته نماند هاشم آل‌آقا تا پيش از آرام گرفتن در قعر آبهاي خليج فارس چندين بار تا مرز شهادت پيش رفت. حدود سه ماه پيش از شهادت، در بهار سال 1363 صبح يك روز همسر شهيد با كمك مادرش بدون نيت قبلي گوسفندي را قرباني كرده و بين مردم تقسيم مي‌كنند. حوالي ظهر شهيد بابايي با منزل آل‌آقا تماس گرفته و جوياي احوال هاشم مي‌شود. با توجه به اينكه هاشم پس از ترك منزل تماس نگرفته بود، همسر شهيد از وضعيت وي اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند. شهيد بابايي از اينكه كسي به همسر هاشم اطلاعات ضد و نقيض نداده، آرام شده و در جواب نگراني وي مي‌گويد كه اتفاقي نيفتاده و هاشم تا ساعاتي ديگر به خانه مي‌رسد. پس از بازگشت شهيد به منزل، هاشم مي‌گويد كه در درگيري با جنگنده‌هاي عراقي، هواپيمايش به شدت صدمه ديده و هيچ اميدي به بازگشت نداشته است. شايد آن قرباني نطلبيده بلاگردانش شده بود!!!

   شهيد سرهنگ خلبان محمدهاشم آل‌آقا كه از باتجربه‌ترين و ارزشمندترين خلبانان تامكت نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شد با مورد اصابت قرار گرفتن جنگنده‌اش درون كابين ماند تا پيكر پاكش به قعر آبها سقوط و روح بلندپروازش به اوج آسمانها عروج كند. براي خليج هميشه فارس چه افتخاري از اين بالاتر كه چنين مرواريدهاي نابي را در درون خود جاي داده است. مگر مي‌شود خليجي كه فرزندان اين ديار را در دل خود جاي داده نام مجعول عربي را پذيرا باشد، چه اين شيران خصم خروش براي مقابله با همين اعراب خودفروخته به پا خواستند.

   شهيد محمدهاشم آل‌آقا فردي آرام و صبور بود و نسبت به خانواده خود تعصب خاصي داشت و همسرش عامل اخير را مهمترين علت ازدواجش با وي مي‌داند. هاشم هيچ‌گاه از اسرار شغلي خود با همسرش صحبتي به ميان نمي‌آورد و اين مورد تا بدانجا پيش رفته بود كه همسر وي پس از شهادتش به پست واقعي هاشم در نيروي هوايي پي مي‌برد!

   جا دارد در اين جا خاطره‌اي كه سرهنگ خلبان «مسعود اقدام» در كتاب «انتخابي ديگر»1 بيان كرده را بياوريم. اقدام در اين مطلب كه با عنوان «برخورد با پرندگان سيگال» در كتاب مزبور به چاپ رسيده عنوان مي‌كند كه در اوايل جنگ در پروازي به همراه شهيد بزرگوار «عليرضا ياسيني» به قصد انهدام سه سايت موشكي زمين به دريا كه از پشت پايگاه هوايي شعيبيه كشتيهاي كشورمان را مورد اصابت قرار مي‌داد در يك جنگنده F-4 عازم ماموريت مي‌شود. طبق برنامه براي درامان ماندن از رديابي توسط رادارهاي دشمن قرار بود آنها با عبور از 30 مايلي «خورموسي» و پرواز بر فراز باتلاقهاي «فاو» و «ام‌القصر» خود را در موقعيت مناسب به روي هدف برسانند. با عبور از مرز اقدام به عنوان خلبان كابين عقب تمام حواس خود را معطوف بررسي سامانه‌هاي مختلف هواپيما و تهديدات موشكي دشمن مي‌كند تا در صورت شليك بتوانند به موقع با مانور مناسب آن را منحرف كنند.

   خطري احساس نمي‌شد و جنگنده با سرعت بسيار بالا در ارتفاع پايين بر فراز ني‌زارها به حركت خود ادامه مي‌داد كه ناگهان زمين و زمان در جلو چشمان هر دو خلبان تيره و تار شد. اقدام حدود 20 ثانيه بعد به هوش آمده و مشاهده مي‌كند كه جنگنده در يك صعود 50 درجه‌اي در حال گردش به راست است. بلافاصله فرامين هواپيما را در اختيار گرفته و از طريق راديوي هواپيما سعي در برقراري ارتباط با ياسيني مي‌كند. خلبان كابين جلو هيچ عكس‌العملي از خود نشان نمي‌داد. اقدام در همين زمان به بررسي شرايط پرداخت تا متوجه شود چه اتفاقي افتاده. تكه‌هاي گوشت و پر اطراف كابين نشان از برخورد دسته‌اي از پرندگان دريايي (كه در آن سرعت حكم يك گلوله ضدهوايي را دارد) به جنگنده را داشت.

   هواپيما در كنترل بود اما تمام سامانه‌هاي ناوبري از كار افتاده بود. تعيين مسير درست بازگشت تنها با كمك رادار كنترل زمين ميسر بود كه تماسهاي متعدد اقدام با رادار هيچ نتيجه‌اي دربر نداشت. اقدام براي چندمين بار در راديوي هواپيما گفت:

   ـ از ابابيل به رادار! اگر صداي مرا مي‌شنوي جواب بده!

   ناگهان صداي مبهمي به گوش رسيد. بلافاصله تكرار كرد:

   ـ از ابابيل به رادار!

   ناگهان صداي روشن و واضحي در راديو طنين‌انداز مي‌شود!

   ـ ابابيل، من عقابم، به گوشم!

   اين پيام كه در واقع نويد زندگي براي فانتوم و خلبانانش محسوب مي‌شد، صداي خلبان F-14 حاضر در منطقه، شهيد والامقام سروان خلبان «هاشم آل‌آقا» بود. آل‌آقا در ادامه مي‌گويد:

   ـ مشكلي برايتان پيش آمده؟!

   ـ هواپيمايمان صدمه ديده. نمي‌دانم خلبان كابين جلو بيهوش شده يا به شهادت رسيده.

   ـ خونسردي خودت را حفظ كن! سعي كن كنترل هواپيما را به دست بگيري! دارم به سمت شما حركت مي‌كنم.

   وقتي كه آل‌آقا به بالاي سر فانتوم زخمي رسيد گفت:

   ـ ابابيل! همين‌طور به پرواز ادامه بده. مراقب باش از دستگيره صندلي‌پران استفاده نكني! چون چتر صندلي باز شده و بالاي هواپيما رهاست. هواپيمايتان شبيه «آواكس»2 شده است.

   ـ متشكرم! سعي مي‌كنم هواپيما را هدايت كنم. ولي نمي‌دانم چه بلايي سر ياسيني آمده است.

   ـ خونسردي خودت را حفظ كن و همين‌طور به پرواز ادامه بده! من پشت سرت در حركت هستم، نگران نباش!

   موتورها با آن كه با قدرت صد در صد در حال پيشراندن جنگنده بودند با اين حال فانتوم صدمه ديده سرعتي حدود 180 نات داشت كه براي جنگنده سرعت كمي است. پس از مدتي ياسيني نيز به هوش آمده و با اعلام اين كه مي‌تواند جنگنده را هدايت كند، فرمان را در دست مي‌گيرد. نهايتا هواپيما به سلامت در پايگاه فرود آمده و بدين وسيله هاشم آل‌آقا جنگنده F-4 باارزش و دو خلبان ارزشمندتر را به دامان وطن باز مي‌گرداند.

   همسر قهرمان شهيد از آن زمان كه هاشم ديگر به خانه بازنگشت، نگهداري و پرورش دو يادگار شهيد (بابك و بهزاد) را به تنهايي به عهده گرفت و نشان داد كه از حماسه‌سازان ميدانهاي نبرد حق عليه باطل چيزي كم ندارد. وي كه براي فرزندان خود هم پدر بود و هم مادر با تلاشي خستگي‌ناپذير توانست آنها را به سمت مدارج بالاي علمي رهنمون شود. دكتر «بابك آل‌آقا» فرزند ارشد شهيد با ارايه پايان‌نامه دكتراي خود با عنوان «بررسي تاثير محيط هوا ـ فضا بر فيزيولوژي بدن هوانوردان» در سال 1379 توانست در سطح خاورميانه مقام اول را كسب و به دريافت لوح تقدير از دست رييس‌جمهور وقت جناب آقاي «خاتمي» مفتخر شود. لازم به ذكر است پايان‌نامه وي هم‌اكنون در تعدادي از خطوط هوايي به عنوان مرجع تدريس مي‌شود.   افتخاري ديگر

   از افتخارات ديگر همسر سرافراز شهيد آل‌آقا اين است كه وي خواهر شهيد نيز مي‌باشد. شهيد سروان خلبان «مصطفي صغيري» كه از خلبانان جنگنده F-4، فانتوم نيروي هوايي بود در ماموريتي در روز 23 مهر 1359 كه از پايگاه سوم شكاري همدان به قصد هدفي در شهر سليمانيه عراق برخاسته بود، مركبش در خاك عراق مورد اصابت قرار گرفته و به فيض عظيم شهادت نايل مي‌آيد. متاسفانه باخبر شديم كه چندي پيش همسر اين دلاورمرد عرصه پيكار دارفاني را وداع گفته. ما نيز به نوبه خود با تسليت به خانواده آل‌آقا براي اين مرحومه علو درجات را از درگاه ايزد منان خواستاريم.

   هم‌اكنون براي بزرگداشت مقام والاي 70 تن از خلبانان شهيد نيروي هوايي ارتش كه پيكر پاكشان هرگز به آغوش وطن بازنگشت، يادماني در بهشت زهرا ساخته شده است.

   در پايان از خانواده معظم شهيد آل‌آقا به خصوص همسر بزرگوارشان كه ما را به گرمي پذيرفتند و با شكيبايي پاسخگوي سوالات ما بودند تشكر و قدرداني مي‌كنيم.


   منبع

   مدیران محترم لطفا منتقل کنن...
  • توسط kingraptor
   تاریخچه
   در سال 1974 وزیر دفاع وقت آمریکا خواستار تجدید نظر در هواپیماهای جنگی و القای پروژه هواپیمای تاکتیکی مافوق صوت برای جانشینی هواپیمای اف-4 شد، هواپیماهایی که بتوانند در نیروی هوایی کشورهای عضو ناتو نیز مورد استفاده قرار گیرند. قبل از این تصمیم کمپانی مک دانل داگلاس بطور متوالی شروع به تولید هواپیمای پیشرفته اف-15 نمود، منظور از ساخت این هواپیما حفظ برتری در نبردهای هوایی مقابل هواپیماهای میگ - 23 شوروی بود.

   اف-15 هواپیمای موفقی در مقابل هواپیماهای روسی شد و رکوردهایی کسب کرد. از جمله (حمل سلاح بیشتر ، برد پروازی ، همچنین سرعت اوج‌گیری نسبت به هواپیماهای روسی مشابه‌اش. به دنبال آن شرکت هوافضایی جنرال دینامیکز (General Dynamics) شروع به ساخت مدلهای آزمایش مدرنترین و پیشرفته‌ترین هواپیمای شکاری سبک تاکتیکی به نام اف - 16 نمود.   مراحل آزمایش
   مدلهای آزمایشی این هواپیما تحت عنوان وای اف - 16 تولید و به مدت 10ماه بر روی آن آزمایشات زیادی انجام شد و این هواپیما تمام مراحل آزمایش را با موفقیت به پایان رساند. پس از پروازهای آزمایشی خلبان هواپیما از سیستمهای کنترل آتش ، دستگاههای ناوبری ، سرعت عمل در مانورها و قبلیتهایی در بدست آوردن سرعت و سقف پرواز اظهار رضایت کرده و موفقیتهایی را به دست آورد. جمعا هواپیمای وای اف-16 ، 286 پرواز آزمایشی انجام داد. طبق آزمایشات اف - 16 کارایی انجام هر ماموریتی در هر نوع شرایط آب و هوای را دارا می‌باشد.

   بی‌نظیر بودن هواپیمای اف - 16 در کلاس شکاریهای سبک
   وزن اف - 16 نصف وزن اف-4 (فانتوم) است. از جمله شعاع گردش اف - 16 نصف اف-4 است و همچنین اف - 16 در نوع خود قابلیتهای حمل سلاح ، نبردهای هوایی و حمله به مواضع زمینی نظیر ندارد. در این هواپیما از سیستم‌های پیشرفته و پیچیده‌ای برای ایجاد برتری نسبی هوایی استفاده شده است.

   دستگاه هدآپ یا سایت (Head up-Sight)
   این دستگاهها عمل نشانه‌روی و قفل کردن رادارها را روی هدف انجام می‌دهند. به گونه‌ای طرح‌ریزی شده که هدف‌یابی و پرتاب موشکهای هوا به هوا و هوا به سطح را بدون هیچ‌گونه اشکالی و با کمترین زمان با ضریب دقت 90% ، یعنی سریع‌تر از هر هواپیمای مشابهی عمل می‌کند.

   دستگاههای ارتباطی و ناوبری
   دستگاهها و کانالهای بسیار مدرن و پیچیده‌ای در اف - 16 بکار رفته است که قادر به فرستادن و دریافت طول موجهای مختلف و رفع اختلالات کانالهای ارتباطی هستند. این دستگاهها شامل سیستم‌های ارتباطی VHF و UHF هستند که در هنگام پرواز کور و اضطراری بدون دید اجازه فرود در هر باندی را به خلبان می‌دهد. دستگاه IFF کار تشخیص دوست از دشمن و کاهش گمراهی هواپیما را انجام می‌دهد و در سیستم جدید ناوبری اف-16 که دستگاه ILS است که به هواپیما اجازه برخاستن سریعتر در مدت کمتر از 5 دقیقه را می‌دهد.

   رادار هواپیما
   پوشش رادار در اف - 16 بگونه‌ای متمایز از دیگر رادارها ، که قادر است 80 درصد از پوشش هوایی را در اختیار خلبان قرار دهد.

   موتور هواپیما
   موتور هواپیما توربوفن اف - 100 پی‌دبلیو - 100 ساخت پرت اندوتینی است که قادر به تولید کششی برابر 11340 کیلوگرم همراه پس سوز و کشش استاتیکی معادل 7711 کیلوگرم می‌باشد که در آن سیستم‌های زیر بکار رفته است :   ژنراتور سی‌دی‌اس (CDS)
   درایو گیربکس متحرک فرعی
   پمپ هلی هیدرولیک دوبله (دوتایی)
   سیستم بجریان انداختن سوخت جهت
   ابعاد هواپیما
   مساحت بال 28 متر مربع ، فاصله دو نوک بال بدون موشک 9.4 متر ، موشک سایدویندر 10 متر ، زاویه لبه حمله بال 40 درجه و طول هواپیما 14.63 متر ، ارتفاع 5 متر ، فاصله بین ارابه‌های اصلی فرود و ارابه دماغ هواپیما 4 متر ، فاصله بین دو ارابه اصلی 2.387 متر می‌باشد.

   وزنهای هواپیما
   وزن هواپیما همراه سوخت داخلی 10056.6 کیلوگرم ، وزن هنگام بلند شدن 10419 ، کیلوگرم وزن کل هواپیما 14970 ، حداکثر وزن تسلیحات حمل شونده در قسمت خارجی هواپیما 6885.6 کیلوگرم ، وزن خالی هواپیما 6900کیلوگرم.

   تسلیحات
   تسلیحات هواپیما شامل مهمات مختلفی برای ماموریتهای هوا به هوا و هوا به سطح مورد استفاده می‌شود.

   توپ ام - 16 الی 20 میلیمتری ولکان که در سمت چپ کابین خلبان می‌باشد.
   موشکهای برد کوتاه آی ام 9 (سایدویندر) و موشکهای برد متوسط ای آی ام-7 (اسپارو) برای نبردهای هوایی
   تجهیزات سیستم اختلال الکترونیک در رادارهای دشمن (ECM)
   دارای قابلیت حمل بمب‌های از نوع ام کی-28 و ام کی-84 انواع بمب‌های شیمیایی ، خوشه‌ای و ناپالم و راکت . قادر بحمل موشکهای هوا به زمین و هدایت‌شونده تلویزیونی (AIM-65) برای حمله به مواضع زمینی
   اف-16 قادر به حمل یک بمب تاکتیکی اتمی برای حملات هسته‌ای است.
   قابلیتها
   اف - 16 دارای حداکثر سرعتی معادل 2+ برابر صوت ، در ارتفاع 9340 متری ، قادر به بدست آوردن سرعتی معادل 1.6 برابر صوت و همچنین دارای سرعت 1.2 برابر صوت (سرعت صوت برابر با 1224 کیلومتر در ساعت) در سطح دریان می‌باشد.
 • مرور توسط کاربر    0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.