qaz11

گالری تصاویر توپخانه های ایران(ضدهوایی-صحرایی)

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

[quote]دوستان ولي 23 ميليمتري ها نواخت تير بالا تري دارن و در زمان برابر گلوله بيشتر ميتونن راهي هدف كنن . و اين در مبارزه با موشك هاي كروز و بالگرد ها خيل ميتونه مفيد باشه . به همين دليل اين تير بار ها در سامانه ضد كروز ما ( اسمش رو ياد رفت ) استفاده شد .[/quote]

درسته ، ولی سرعت دهانه و انرژی و پایستگی انرژی توپ های 35 میلیمتری بسیار بیشتر از توپ های 23 میلیمتری است. افت پتانسیل گلوله های 23 میلیمتری نیز بیشتر از گلوله های 35 میلیمتری است. توپ های 23 میلیمتری ، بخصوص از انواع متحرک آن مثل دو تصویر زیر

http://www.irupload.ir/images/eredkaz4ddktn8aq7.jpg

http://www.irupload.ir/images/31u9lprlqzfthga58jj5.jpg

بیشتر برای کمین زدن و مقابله با هلیکوپترها مناسب هستند نه جنگنده ها.

برای مقابله با موشک های کروز هم هیچکدام این توپها موثر نیستند. توپ هایی مثل توپ چهار لول 2A72 که بر روی سامانه پنتسیر اس 1 نصب شده اند برای این کار مناسب ترند.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote]برای مقابله با موشک های کروز هم هیچکدام این توپها موثر نیستند. توپ هایی مثل توپ چهار لول 2A72 که بر روی سامانه پنتسیر اس 1 نصب شده اند برای این کار مناسب ترند.[/quote]
و همینطور، سامانه ی Skyranger با گلوله های 35 میلی متری نوع AHEAD.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
ادامه توپ 35mm اورلیکن(سماوات):

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=6gb3w907wwc0ublcz73w.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/6gb3w907wwc0ublcz73w_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=s1sccnutpg9stzi27a.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/s1sccnutpg9stzi27a_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=hmtkfjwl4t8mam4cs553.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/hmtkfjwl4t8mam4cs553_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=ovtdhbt4zwpe442j00mn.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/ovtdhbt4zwpe442j00mn_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=quyjk5ovuwzlo32rop8y.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/quyjk5ovuwzlo32rop8y_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=5hpuk1osgm4kdhf7owa.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/5hpuk1osgm4kdhf7owa_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=s3qzq9bjby49h0qe6a55.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/s3qzq9bjby49h0qe6a55_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=ushjmcuyi6zeewteieuf.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/ushjmcuyi6zeewteieuf_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=tt3wg7s97g728x7e1134.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/tt3wg7s97g728x7e1134_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=r47viirryqqxck918ip1.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/r47viirryqqxck918ip1_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=yxwfybqsxlssah1mu.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/yxwfybqsxlssah1mu_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=ba634gwateugmn1q9yc.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/ba634gwateugmn1q9yc_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=8ad16vlukf4wooqa4cu.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/8ad16vlukf4wooqa4cu_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=vr2p7jwfcvf27hu8omw5.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/vr2p7jwfcvf27hu8omw5_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=g3nb3lhgh0po1tocp78k.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/g3nb3lhgh0po1tocp78k_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=ueljq2cy6i0ybul90ca.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/ueljq2cy6i0ybul90ca_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=pf2vom2zn5k8tz5cgc.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/pf2vom2zn5k8tz5cgc_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=p3v8edkkuwxgw6lo2e9d.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/p3v8edkkuwxgw6lo2e9d_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=4ncwq0eeeribjo4wqk63.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/4ncwq0eeeribjo4wqk63_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=qngqquzy5k9qd0gcwcpg.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/qngqquzy5k9qd0gcwcpg_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=6l19qqayqtavklq1u7sy.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/6l19qqayqtavklq1u7sy_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=eki8wcij4v0asftv413j.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/eki8wcij4v0asftv413j_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=cz93m9fl1tm9twnw5otw.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/cz93m9fl1tm9twnw5otw_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=7zsixxwqh7xemw4fwwpm.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/7zsixxwqh7xemw4fwwpm_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=c6ul8wx9olunzzje6vtr.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/c6ul8wx9olunzzje6vtr_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=wrqvcwugo0kk2ps1hhvj.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/wrqvcwugo0kk2ps1hhvj_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=2kmno7j1mpl7sm7v7z.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/2kmno7j1mpl7sm7v7z_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=5c77tvowabdgk5zci066.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/5c77tvowabdgk5zci066_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=90cs8qc086f1d1swk9qj.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/90cs8qc086f1d1swk9qj_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=dtk3d06m94eol3kxpee.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/dtk3d06m94eol3kxpee_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=8ryhz2jo99potbs3clz.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/8ryhz2jo99potbs3clz_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=fqtlgens788yoknjlv7t.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/fqtlgens788yoknjlv7t_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=gb96skjxw393bv1oc32.jpeg][img]http://www.irupload.ir/images/gb96skjxw393bv1oc32_thumb.jpeg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=yn9lm68nvgzesw4qam.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/yn9lm68nvgzesw4qam_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=yb64i7vgvvxttuyvd33k.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/yb64i7vgvvxttuyvd33k_thumb.jpg[/img][/URL]

اینها هم شکار خودمه... icon_rolleyes

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=gztvq6l3wfzesgmmc8u.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/gztvq6l3wfzesgmmc8u_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=zc5dt4o4iohltj5uvn7d.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/zc5dt4o4iohltj5uvn7d_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=751sytt01ihb3ww5p.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/751sytt01ihb3ww5p_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=dd0cbfntoumhen5g841h.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/dd0cbfntoumhen5g841h_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=1gju84qm4n5vin4c8.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/1gju84qm4n5vin4c8_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=yge1g2yf44vhxffiveun.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/yge1g2yf44vhxffiveun_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=cvsxseiyzmm92dzcun9o.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/cvsxseiyzmm92dzcun9o_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=l9p1pog3berouzfw9y.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/l9p1pog3berouzfw9y_thumb.jpg[/img][/URL]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote]

برای مقابله با موشک های کروز هم هیچکدام این توپها موثر نیستند. توپ هایی مثل توپ چهار لول 2A72 که بر روی سامانه پنتسیر اس 1 نصب شده اند برای این کار مناسب ترند.[/quote]

علی جان سامانه ی مصباح رو از قلم جا انداختید به نظرتون سامانه ی مصباح با اون حجم آتش بسیار بالا مناسب تر نیست؟

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
درسته که این توپها تو جنگ ارزش زیادی دارن ولی اینها میتونن جنگندهایی رو شکار کنن که در سطح پایین باشن یعنی برد کوتاه بحساب میان

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote]بیشتر برای کمین زدن و مقابله با هلیکوپترها مناسب هستند نه جنگنده ها.
[/quote]

علي آقا من هم گفتم كه براي بالگرد و باهاتون موافقم كه براي جنگنده مناسب نيستن ولي با نرخ آتش بالاشون ميتون يك ديوار آتش بزرگ براي موشك هاي كروز درست كنن . مثل سامانه مصباح .( اسمش رو يكي از دوستان گفتن من يادم رفته بود . icon_rolleyes ) مخصوصا اگه چند تا سامانه با هم هماهنگ بشن .

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
ممنون دستت درد نکنه .

http://www.irupload.ir/images/7ectu621veiuusm08cbp.jpg

نظر دوستان در مورد این چیه ؟ به موتور برق روی شاسی کامیون توجه کنید .

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote]ممنون دستت درد نکنه .

http://www.irupload.ir/images/7ectu621veiuusm08cbp.jpg

نظر دوستان در مورد این چیه ؟ به موتور برق روی شاسی کامیون توجه کنید .[/quote]
احتمالا یک رادار داره اما آنتنش کو ؟
شاید هم یک سیستم پردازش خودکار داره؟
شاید هم هیچ ربطی به هم نداشته باشند چون اگر پدافند به طور ثابت روی کشنده نصب بود دیگه چرخهای جمع شونده روش پیاده سازی نمی کردند !

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
توپ57mm:

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=5dz6fw5419zw7xx2sg.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/5dz6fw5419zw7xx2sg_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=1cr4rbp5shhjatxh8ljp.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/1cr4rbp5shhjatxh8ljp_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=gmv1tdt7948jehpzu5nd.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/gmv1tdt7948jehpzu5nd_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=41ggzqmydtae17lnek1.jpeg][img]http://www.irupload.ir/images/41ggzqmydtae17lnek1_thumb.jpeg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=j8jhnz9ra8ydsn2z375p.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/j8jhnz9ra8ydsn2z375p_thumb.jpg[/img][/URL]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[]
[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=hmtkfjwl4t8mam4cs553.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/hmtkfjwl4t8mam4cs553_thumb.jpg[/img][/URL]
[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=quyjk5ovuwzlo32rop8y.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/quyjk5ovuwzlo32rop8y_thumb.jpg[/img][/URL]
[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=5c77tvowabdgk5zci066.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/5c77tvowabdgk5zci066_thumb.jpg[/img][/URL]

اين بنده خداها اپراتورهايه توپ ها چرا انقدر دست و بالشون سياهه؟؟آدم ياد تعويض روغني ميفته
:mrgreen:
بيچاره اين سرباز وظيفه ها خدمتشون تو اين بيابونا چقدر سخت ميگذره اونوقت خيليايه ديگه تو آسون ترين شرايط و بيخ گوش خونشون خدمت ميكنن چه قدر هم به جون عالم و آدم قر ميزنن كه خدمتمون سخته و از اين حرفا.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
من هم با داش كلنل موافقم ( ناراحت نميشي اين طوري صدات كنم ؟ ) اين پدافند صندلي براي نشستن نداره پس نحوه هدايتش دستي نيست ولي روي اون يه دوربين هست كه نشون ميده اون هدايت از راه دوره .

اون موتور برق هم ممكنه براي ماندگاري بيشتر خود كاميون باشه يا براي تامين برق خود توپ به جهت چرخش و حركت آن به طرفين . يا حتي ممكنه رادار هم داشته باشه و به دوصورت هدايت بشه كه در صورت جمينگ از دوربين استفاده كنن . ولي فكر نكنم اين كار به نتيجه اون بي ارزه . همون هدايت از راه دور با دوربين كافيه .

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ایجاد یک حساب کاربری و یا به سیستم وارد شوید برای ارسال نظر

کاربر محترم برای ارسال نظر نیاز به یک حساب کاربری دارید.

ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام برای یک حساب کاربری جدید در انجمن ها بسیار ساده است!

ثبت نام کاربر جدید

ورود به حساب کاربری

در حال حاضر می خواهید به حساب کاربری خود وارد شوید؟ برای ورود کلیک کنید

ورود به سیستم

  • مرور توسط کاربر    0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.