babak1985

AN/TPY-2 رادار سپر موشکی فوق پیشرفته THAAD

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

"تاد" یک سپر دفاع موشکی برعلیه موشک های بالستیک با برد کوتاه, متوسط و بلند ساخت کمپانی لاکهید مارتین از کشور ایالات متحده امریکا است.این سیستم علیه موشک های بالستیک و در فاز پایانی شان ( Terminal) وارد عمل می شود. "تاد" در سال 2008 وارد خدمت شده و در سال 2009 در تمرینات مشترک دفاع موشکی با اسرائیل گسترده شده است.
AN/TPY-2 یک رادار X باند آرایه فاز شده با وضوح بالاست. اکتساب- رهگیری- تمیز – تشخیص و برآورد پارامتر های مسیر از تمام کلاس های موشک های تهدیدی و تجهیزات موشکی و انتقال این اطلاعات به دیگر اجزا BMDS یا سیتم تسلیحات " تاد" از مشخصه های این رادار است.همچنین این رادار توسط هواپیما, کشتی , تریلر و قطار قابل حمل است. این رادار X باند قادر به رهگیری اشیا کوچک در برد بلند و ارتفاع بسیار بالا شامل فضا است.این رادار نقش حیاتی در سیستم دفاع موشک بالستیک , حراست ایالات متحده و آماده سازی نیروها و متحدان از تهدیدات موشک بالستیک بازی می کند. پیوستن قطعه راداری TMD-GBR به سیستم "تاد" برای توانایی بیشتر یک رادار دفاعی منطقه عریض در theater یک نیاز فوری است.

[img]http://captain-pilot.com/images/40285908600617512626.jpg[/img]

آن نظارت و پشتیبانی کنترل آتش ر ابا عنوان یک قسمت کامل از سیستم " تاد" و تقویت کردن راهنمایی سیستم های رده پایین تر مانند پاتریوت را فراهم می سازد.رادار AN/TPY-2 برای به انجام رساندن مشخصه مورد نیازش شامل هشدار زود هنگام خطر حمله, اشاره کردن به هدف و تخمین نقطه پرتاب موشک و ضربه به آن, تکنولوژی راداری state- of-the- art را بکار میگیرد.از ویژگی های آن این است که می تواند قابلیت نمایش رده بندی تهدید بالستیک و برآورد نابودی آن را بعد از رهگیری فراهم سازد.Theater ( سیستم پدافند میان برد) و برنامه های رادار ملی دفاع موشکی با استفاده از تکنولوژی های توسعه داده شده توسط SDIO , BMDO و ARPA و نیز از تجهیزات تجاری off –the- shelf تکامل یافته است. برنامه های پردازشگر نرم افزار هسته مرکزی مستقر در رادار های TMD و NMD در برنامه SDIO توسعه یافتند.AN/TPY-2 بزرگترین رادار X باند سیار در جهان است.آن قابلیت انجام ماموریت های مشترک را فراهم می سازد:

*در حالت TBM ( مستقر شده در آخر ) با مرکز کنترل آتش "تاد" در پشتیبانی از سیستم "تاد"
*در حالت FBM (مستقر شده در جلو) با فرماندهی – کنترل, مدیریت جنگ و ارتباطات سیستم دفاع موشک های بالستیک را توانمند
می سازد.

رادار یک آنتن تک وجهی آرایه فاز شده را که بر روی تریلر سوار می شود بکار می برد.پهنای این آنتن 9.2 متر مربع است.در آنتن 72 ماژول فرستنده گیزرنده با تکنولوژی نمیه هادی وجود دارد که مجموع 25344 قطعه آنتن را تغذیه می کند. شکل الگوی آنتن و باز پرتو توسط یک پردازشگر دیجیتالی شکل موج انجام می شود. شکل موج فرستنده ها مدولاسیون خطی فرکانس سوار شده اینترپالس را بکار می برند. واحد آنتن توسط واحد الکترونیک و یک واحد خنک سازی پشتیبانی می شود.

[img]http://captain-pilot.com/images/63849977600926690738.jpg[/img]

واحد تجهیزات الکترونیک, کنترل آشیانه رادار و تجهیزات پردازش سیگنال/ اطلاعات , برای فراهم ساختن اکتساب و رهگیری موشک های بالستیک در هر ارتفاع در فاز بالا رفتن و گذر به فاز میانی, نرم افزار اصلاح شده را بکار می گیرند.پکیج نرم افزاری CR-1 رادار برای فراهم ساختن ارسال پیام در سطح بالا و ارتباطات با مدیر جنگ BMDS پکیج نرم افزاری قادر می سازد.
این قابلیت ها نظارت و جستجوی زودهنگام در مسیر هدف و توانایی رهگیری سریع تهدید را مهیا می کند. پکیج نرم افزاری CR-2 که تا سال 2007 در دسترس خواهد بود , FBX-T را با جستجوی اضافی, رهگیری و الگوریتم های پردازش مجهز می کند.سیستم دیتا لینک, فیبر نوری را باعنوان ارتباطات میانی استفاده می کند. رادار و تجهیزات سیستم مجموعا" 2.1 مگاوات برق نیاز دارند.

[img]http://captain-pilot.com/images/88389418975666474141_thumb.jpg[/img]

معرفی بخش های رادار سیستم پدافند " تاد"
[img]http://captain-pilot.com/images/28745710873117560627.jpg[/img]


1-آنتن آرایه فاز شده
2-واحد تجهیزات الکترونیک
3-واحد مولد اولیه 1.1 مگا واتی
4- واحد تجهیزات خنک سازی که مسئول خنک کردن آرایه آنتن است.
5- واحد کنترل اپراتور که شامل کنسول اپراتوری برای عملکردن ها, نگهداری و نظارت ارتباطات است.

واحد کنترل اپراتور
[img]http://captain-pilot.com/images/77883227351733121562_thumb.jpg[/img]

عملکرد سیستم راداری " تاد"

رادار FBX-T برای کشف اولیه یک موشک بالستیک در نزدیک ترین محل ممکن به کشور مبدا طراحی شده است.این حداکثر توانایی سیستم های دفاع موشک های بالستیک برای تشخیص, دسترسی و درگیری تهدیدات موشک بالستیک به ایالات متحده , نیروهای گسترش داده شده و متحدان است.به محض اینکه FBX-T یک تهدید را کشف کند, تولید اطلاعات رهگیری پیچیده در مورد آن شئی و پروازش را شروع می کند.آن اطلاعات سپس به C2BMC ( فرماندهی و کنترل ارتباطات میدریت جنگ) گزارش می شوند.هنگامی که اطلاعات رهگیری فراهم شده توسط رادار FBX-T و دیگر سنسور ها توسط سیستم کنترل درگیری آتش دریافت می شود و شیئ مورد نظر دشمن تلقی شده است, هدف توسط GBI ( رهگیر مستقر شده زمینی ) یا موشک استاندارد 3 رهگیری و نابود خواهد شد.
رادار FBX-T در نیمه دوم سال سال 2005 آزمایشات زیادی را بدون وقفه انجام داده است که در هر آزمایش یک موشک بالستیک قاره پیماه از پایگاه نیروی هوایی Vandenbery یا (VAFB ) در فلوریدا شلیک شد.FBX-T موشک را در فاز بالا رفتن (boost) و میانی رهگیری کرده, اطلاعات پراز را تولید و سپس با موفقیت آنها را مخابره کرده است.

[img]http://captain-pilot.com/images/07695915230474016596.jpg[/img]

رادار مستقر شده زمینی GBR-X نمو یک رادار جدید خارج از برنامه دفاع موشکی میان برد است که قسمتی از برنامه دفاع موشک های بالستیک (BMD) می باشد و قبل از مه 1993 با عنوان ابتکار دفاع استراتژیک (SDI ) شناخته شده است.این یک رادار سیار قابل حمل و نقل است که در محدوده 8.55 تا 10 گیگا هرتز عمل می کند و و قبلا" با عنوان GBR-T و رادار تصویر بردار نهایی منتسب شده است.

سیستم های دفاعی یکپارچه ریتون (IDS) رادار AN/TPY-2 را بر اساس دانش وسیع سنسور از خانواده رادار های X باندش ساخته است. تلاش سنسور های مستقر شده در جلو ( FBS )توسعه الگوریتم های تمیز است . منظور از تمیز تشخیص کلاهک موشک بالستیک از دیگر قطعات موشک می باشد.الگوریتم های توسعه یافته سنسور های مستقر شده جلویی برای هر دو سنسور های راداری و سنسور های الکترواپتیکالی است. ابتدا سلسله الگوریتم تمیز راداری " هرکولس ", AN/TPY-2 را به انجام کار تمیز در جلو قادر می سازد.الگوریتم های اضافی تمیز " هرکولس" قابلیت های تمیز رادار AN/TPY-2 را گسترش می دهد.هرکولس, یکپارچه سازی این الگوریتم ها را بر روی رادار SBX ( رادار ایکس باند دریا پایه) نیز پشتیبانی خواهد کرد.هرکولس برای یکپارچه سازی الگوریتم های اپتیکی پسیو اول به داخل AIRS با برنامه سنسور های MDA ( سازمان دفاع موشکی) و همچنین برای فراهم ساختن یک قابلیت FBS منطق شده برای رادار AN/SPY-1 با برنامه Aegis (سپر) کار می کند.سازمان دفاع موشک های بالستیک(BMDO ) ماژول های فرستند گیرنده راداری حالت جامد را برای آنتن رادار TMD-GBR استفاده می کند.رادار های مستقر شده زمینی غیر متحرک برای دفاع ملی موشکی تکنولوژی لامپ موج بر ر ابکار می برند.رادار "تاد" قبلا" با عنوان یک رادار FBX-T ( رادار X باند متحرک مستقر شده در جلو) طراحی شده بود, حالا AN/TPY-2 رادرا نظارت نیروی دریایی ارتش است.

فیلم رهگیری
کد:
http://www.aparat.com/v/5ea05ad34aa3dbe00bdfdbc3d0cc3ed868678

سازمان دفاع موشک های بالستیک تکنولوژی های متفاوتی را انتخاب کرده است زیرا:

1-سبکتر بودن ماژول های حالت جامد به نیاز تحرک مناسب " تاد" کمک می کند.
2- می خواهد تولید ماژول های حالت جامد اساس تولید را برای هر دو رادار های ملی و میان برد را در برگیرد.

با اینحال در سال 1992 میلادی, طی ارزیابی های رسمی به عمل آمده توسط پیمانکار پروژه در خصوص تامین نیازهای فنی و قطعات یدکی مورد نیاز 3 عدد رادار TMD-GBR, مشخص گردید بیش از 68.000 ماژول مورد نیاز میباشد و این مسئله به عنوان یکی از اولین چالش های مرحله سنجش بودجه مالی در رادارهای TMD-GBR تلقی میگردید. با توجه به این گزارش کلیه سازندگان با اکثریت آرا معتقد بودند که تولید این حجم عظیم قطعات با توجه به بودجه و اعتبار در اختیار آنها امکان پذیر نمیباشد. علاوه بر مسائل فوق, پیمانکار اصلی ساخت رادارهای TMD-GBR پیش بینی نمود این اعتبار تنها پاسخگوی تکمیل 40 الی 50 درصد از کل پروژه میباشد. برخی گمانه زنی ها حاکی از آن بود که ممکن است این کمبود اعتبار حاصل عدم تجربه کافی پیمانکار در ساخت ماژول های فوق باشد. با اینحال لازم بود 40 درصد بودجه جهت ساخت و آزمایش بیش از 110.000 ماژول اختصاص یابد تا نتیجه نهایی منجر به تولید 68.000 ماژول نهایی گردد.
برنامه BMDS از طریق توسعه و رهاسازی قابلیت های مارپیچی برای مقابله با تهدیدات در حال تکامل طراحی شده سات.اولین قابلیت Forward-base مارپیچ رها شده در برنامه در اکتبر 2006 عملیاتی شد.سیستم های دفاعی یکپارچه ریتون دومین مارپیچ قابلیت را انتشار برنامه ریزی شده در اواخر سال 2008 توسعه داد.

قابلیت مارپیچ ( یک متد از شبکه کردن سیستم )
[img]http://captain-pilot.com/images/53158750272462473013_thumb.jpg[/img]


سیستم " تاد" , قرار داد ها و گسترش آن :

4 آتشبار "تاد" به امارات عربی متحده و تایوان فروخته خواهند شد که این می تواند در دراز مدت کاهش قیمت را برایشان به دنبال داشته باشد. 5 آتشبار دیگر در اختیار ; آلمان –کره جنوبی – ژاپن و اســـــــــــرائیل است.

[img]http://captain-pilot.com/images/72814200023265974089_thumb.jpg[/img]

* در حال حاضر 2 رادار AN/TPY-2 در پشتیبانی از متحدان ایالات متحده مستقر شده اند.
*با یک رادار که در حال حاضر در دست ساخت است, 7 رادار دیگر تولید خواهد شد.
* رادار می تواند ماموریت های اضافی شامل نظارت فضایی و دستیابی اطلاعات را نیز پشتیبانی کند.
*طرح فعلی برای مجموع 18 رادارAN/TPY-2 می باشد.

رادار FBX-T می تواند در حدد 1000 کیلومتر آنطرف تر از تهدید موشک بالستیک مستقر شود. برای فراهم ساختن پوشش سنسوری Forward- Base بر علیه پرتاب های احتمالی از موشک های تهدید بحرانی, یکی از رادار های AN/TPY-2 در منطقه Shariki مستقر شده و سه رادار اضافی دیگر نیز به warfighter تحویل می شوند.

در 15 فوریه سال 2007 کمپانی ریتون یک قرارداد 212 میلیون دلاری برای ساخت, تحویل و ساپورت یکپارچه سازی یک رادار دفاعی " تاد" موسوم به AN/TPY-2 امضا کرد. تحت قست هایی از این قرارداد سیستم های دفاع یکپارچه ریتون یک رادار AN/TPY-2 خواهد ساخت.این کار در مرکز دفاع موشکی ریتون در گروه Woburn و مرکز دفاع هوایی یکپارچه در گروه Andover انجام می شود. در 11 جولای 2007 مقرر شده نمایندگی دفاع موشکی و کمپانی ریتون یک قرار داد 304 میلیون دلاری برای توسعه رهگیری پیشرفته و قابلیت های تمیز برای رادار مستقر شده در جلو AN/TPY-2 امضا کرده اند.تحت این قرار داد ریتون مسئول توسعه و آزمایش نرم افزار رادار, وظایف مختلف مهندسی, نگهداری , پشتیبانی , بروز رسانی زیر ساخت ها و برنامه ریزی ماموریت استقرار است. این کارها علاوه بر مرکز Woburn در مرکز تولید Warfighter انجام می شود.

سیستم راداری توسط بیش از 5 هواپیما C-17 قابل حمل و نقل است.

سیستم " تاد" ( سپر پافند موشکی ضد بالسیتک) و اسرائیل....
[img]http://captain-pilot.com/images/45129860464981201761.jpg[/img]
[img]http://www.captain-pilot.com/images/99607031678073854134.jpg[/img]

قابلیت هشدار زودهنگام فراهم شده توسط رادار امریکایی X باند که اخیرا" اسرائیل در خواست آن را داده است می تواند توانایی رهگیری موثر بالای اتمسفر و برد رهگیری موشک های بالستیک Arrow II اسرائیل را افزایش دهد.رادار AN/TPS-2 ساخته شده توسط ریتون مبتنی بر رادار زمین پایه (GBR ) و بکار گرفته شده با سیستم "تاد" است.این رادار قادر به کشف اشیا کوچک در فضا با رزلوشن بالا است وطبق اظهار سازنده قادر به کشف اشیایی در حد توپ بیسبال در برد 4600 کیلومتری است.
وزیر دفاع اسرائیل, ایهود باراک این هفته اظهار داشته که در آخرین گفتگو های استراتژیکش در واشیگتون با مسئولین ارشد پنتاگون و شخص ویز دفاع رابرت گیتس, ایالات متحده پیوستن اسرائیل را به درون سیستم های کشف موشک های برد بلند پیشرفته را جهت مقابله با ایران مسلح شده اتمی قبول کرده است.

نوشته و ترجمه : SAMAN & SCS team

منابع:
http://www.globalsecurity.com
http://www.raytheon.com
http://www.defenceupdate.com
www.mda.mil
http://www.centralclubs.com/tpy-thaad-t82452.html#p331067
  • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سلام

ممنون

لطفا در زمان ترجمه ، اگر به عبارتی برخوردین که ممکنه معنی اون در این ترجمه فرق بکنه ، اصلش رو هم در متن قرار بدین که برداشت بهتری صورت بگیره.

این رادار هم واقعا یک رادار قدرمتند هست با یکی از برترین تکنولوژی ها در زمینه رادار یعنی AESA که با داشتن آرایه ای با 25000 آنتن و ماژولهای فرستنده/گیرنده رزولوشن بسیار خوبی رو تامیین میکنه.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
تو مجله شماره 69 صنایع هوافضا از این رادار به عنوان راداری که قراره در ترکیه کار بری هشدار زود هنگام داشته باشه سخن به میان آمده بود

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
با تشكر از زحمت شما در تهيه اين مقاله مفيد.تاپيك هاي خيلي خوب ديگري درباره THAAD تو سايت هستن كه اين هم بهش اضافه شد.چند تا عكس هم از اين سيستم ميذارم اميدوارم مفيد باشه:

يك آتشبار تاد به همراه هنگ پشتيباني:
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/SSSlip.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_SSSlip.jpg[/img][/url]

اجزا فنيه يك آتشبار تاد شامل لانچرها خودرو هاي پشتيباني موشك ها و رادار:
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/ZZZZip.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_ZZZZip.jpg[/img][/url]

سربازان به همرا يك هنگ آتشبار:
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/14ip.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_14ip.jpg[/img][/url]

خودروي پشتيبانيه رادار در حين آزمايشات شرايط بسيار سرد و يخبندان:
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/18lip.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_18lip.jpg[/img][/url]

جايگاه تاد در سيستم سپر دفاع موشكي:
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/11lip.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_11lip.jpg[/img][/url]
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/17ip.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_17ip.jpg[/img][/url]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
با سلام و تشكر از دوستان علي الخصوص جناب ILLUMINATOR بابت درج تصاوير بسيار گويا و مفيد.

به نقل از جناب گلوبز در تاپيك [url=http://www.military.ir/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19109&postdays=0&postorder=asc&start=75]بمب سنگر شكن 15 تني[/url]
[quote]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/rusarms_2590.jpg[/img]
رادار کاشف Gamma DE در باند L جدیدترین نوع از راداری های کاشف سه بعدی روسی است که بسته به ارتفاع هدف بردی در حدود 360 کیلومتر دارد. زاویه پویش عمودی این رادار از منفی 2 تا مثبت 30 درجه است. حداکثر ارتفاع کشف نیز در این رادار 30 کیلومتر است. حداکثر هدف قابل کشف برای ان نیز 100 هدف است
[/quote]

به نقل از جناب ILLUMINATOR :
[quote]
[img]http://captain-pilot.com/images/40285908600617512626.jpg[/img]
AN/TPY-2 یک رادار X باند آرایه فاز شده با وضوح بالاست. اکتساب- رهگیری- تمیز – تشخیص و برآورد پارامتر های مسیر از تمام کلاس های موشک های تهدیدی و تجهیزات موشکی و انتقال این اطلاعات به دیگر اجزا BMDS یا سیتم تسلیحات " تاد" از مشخصه های این رادار است.همچنین این رادار توسط هواپیما, کشتی , تریلر و قطار قابل حمل است. این رادار X باند قادر به رهگیری اشیا کوچک در برد بلند و ارتفاع بسیار بالا شامل فضا است.این رادار نقش حیاتی در سیستم دفاع موشک بالستیک , حراست ایالات متحده و آماده سازی نیروها و متحدان از تهدیدات موشک بالستیک بازی می کند. پیوستن قطعه راداری TMD-GBR به سیستم "تاد" برای توانایی بیشتر یک رادار دفاعی منطقه عریض در theater یک نیاز فوری است.
[/quote]

سوال ؟
اين دو رادار (نمونه روسي و نمونه آمريكايي) هر دو در سيستمهاي دفاع هوايي بسيار كارآمدي استفاد مي شوند ، و شباهت هاي ساختاري و حتي ظاهري زيادي با هم دارند . كدوم رادار رو توانمند تر ميدونيد؟

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
حالا كه اين بحث مطرح شده بهتر نيست يك مقايسه كلي بين اين دو رادار روسي و امريكايي مطرح شود.
ضمنا بنده معرفي رادارهاي گرين پاين 1 و 2 رژيم صهيونيستي را هم در يك تاپيك لازم مي دانم.
چون در سيستم ارو كاربرد دارند و ابزار اساسي اسراييل براي دفاع ضدموشكي به شمار مي روند.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[align=center][color=blue] حالا که بحث مقایسه رادار ها به میان آمد دوستان بد نیست یک نیم نگاهی هم به یکی دیگر از نمونه های رادار گاما داشته باشند :[/color]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/64L6E-Gamma-S1-BAZ-KrAZ-260-1S.jpg[/img]
[color=blue] Gamma-S1E از جمله رادارهای آرایه فازی ساخت روسیه است که در باند S/X عمل میکند این رادار حداکثر بردی در حدود 300 کیلومتر دارد ( 400 کیلومتر در حالت رهگیری) و حداقل برد آن نیز 10 کیلومتر است.زاویه پویش افقی آن 360 درجه و زاویه پویش عمودی آن از 2- تا 30+ درجه است. همچنین تا ارتفاع 30 کیلومتر را پوشش میدهد.ضریب مردود سازی تداخلی در حدود 45 دسیبل دارد و محدوده زمانی پویش ان نیز 10 ثانیه است.حداکثر تعداد اهداف قابل شناسایی برای این رادار 100 هدف است و برای راه اندازی به 5 دقیقه زمان نیاز دارد که در شرایط اضطراری این زمان به 3 دقیقه نیز قابل کاهش است. این رادار میتواند اهدافی با سطح مقطع راداری 1 متر مربع را از فاصله 330 الی 360 کیلومتری و اهدافی با سطح مقطع راداری 0.13 متر مربع را از فاصله 220 الی 250 کیلومتری شناسایی کند. همچنین 3 خدمه دارد و از دو خودرو حامل بهره میبرد که یکی از آن ها رادار را حمل کرده و دیگری واحد کنترل و مدیریت به همراه واحد تامین برق آن را حمل میکند.[/color][/align]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم

  • مرور توسط کاربر    0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.