rezatizi

گالری بالگردهای نظامی و ترابری

امتیاز دادن به این موضوع:

267 ارسال ها در این موضوع

سلام اینها تصاویری از هلیکوپتر های نظامی و ترابری هستند لطفا همراهی بفرمایید
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/3901.gif[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/6983.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/6986.jpg[/img]
1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/7944.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/11017.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/11038.jpg[/img]
0

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/11042.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/17428.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/19413.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/21517.jpg[/img]
0

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/Black-Hawk-Sunset.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/AIR_NH90_New_Zealand_lg.jpg[/img]
0

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/26902.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/27086.jpg[/img]
0

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mi-24-20000217-f-8825t-0021%7E0.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mi-24-20000217-f-8825t-0011.jpg[/img]
0

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mi-24-20000217-f-8825t-002.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/KA50_Cockpit_2.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/KA50_5.jpg[/img]
0

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/KA50_4.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/KA50_3.jpg[/img]
0

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/KA50_2.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/image%7E28.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/fcytrd6543.jpg[/img]
0

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mi-24-DFST9209228.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/nh90_02.jpg[/img]
1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/THENRY_913.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/THENRY_1204.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/THENRY_2098.jpg[/img]
1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote]خیلی جالب بود دوست عزیز.ادامه بده.[/quote]
0

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
شینوک

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/8%7E92%7E0.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_8%7E92%7E0.jpg[/img][/url]

سوپر کبری

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/AH_1Z.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_AH_1Z.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/AH-1_SuperCobra%2C_Al_Asad_Air_Base_%282164256645%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_AH-1_SuperCobra%2C_Al_Asad_Air_Base_%282164256645%29.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/ah1zff.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_ah1zff.jpg[/img][/url]

اپاچی

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/x8m4t2wcqo0zkjh78oc3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_x8m4t2wcqo0zkjh78oc3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/AH64D_Q30.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_AH64D_Q30.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/AH64D_736.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_AH64D_736.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/AH-64_Apache%7E0.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_AH-64_Apache%7E0.jpg[/img][/url]

سی کینگ

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/SH-3_Sea_King_Helicopter.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_SH-3_Sea_King_Helicopter.jpg[/img][/url]

کبری

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/AH-1_Cobra_DF-ST-84-05726.JPEG][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_AH-1_Cobra_DF-ST-84-05726.JPEG[/img][/url]
0

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم