rezatizi

گالری پهپادها

امتیاز دادن به این موضوع:

222 ارسال ها در این موضوع

سلام بر همگی اینها تصاویری از هواپیماهای بدون سرذنشین هستند
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/02%257E16.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/29gg6eb.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/131.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/135%7E2.jpg[/img]
2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/136%7E0.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/137%7E0.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/138%7E0.jpg[/img]
2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/139%7E1.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/140.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/141.jpg[/img]
3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/011201_F_9999_J_031.jpg[/img]
از این زشتر نبود
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/061012_F_7441_T_101.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/070931_M_5827_M_011.jpg[/img]
1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/081024_F_3571_D_131.jpg[/img]
1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/168449s.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/68889135544631805451.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/AIR_UAV_CORAX_Parked_lg%7E0.jpg[/img]
1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/AIR_UAV_Mariner_Over_Water_lg%7E0.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/darkstar%7E0.gif[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/EC95-43271-5%7E0.jpg[/img]
0

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/eurohawk_takeoff_20100630.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/media_release_pic%7E0.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/Picador2%7E0.jpg[/img]
1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/rq-3a-1%7E1.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%841.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%84.jpg[/img]
2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
خیلی جالب بود خسته نباشین اگر اسمها شون رو مینوشتید بهتر بود.
0

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
خواهشا دوستان اگر عکسی دارید بزارید چونکه خودم عکسهام ته کشیدن
0

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
phantom_ray
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/phantom_ray_ferry_747_20110611.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/phantomray_firstflight_3_20110611.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/phantomray_firstflight_5_20110611.jpg[/img]
3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/rq4_blocks_20090107.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/rq4block40_20100719.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/ucav2.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/ucav3.jpg[/img]
1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/x47b_av1_2_20111128.jpg[/img]

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/x47b_flightenvelope_20111116.jpg[/img]

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/x-47b_cruise_20111010.jpg[/img]
4

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/PhantomEye-Boeing.jpg[/img]
1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم