امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

سلام بر همگی اینها تصاویری از هواپیماهای بدون سرذنشین هستند
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/02%257E16.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/29gg6eb.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/131.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/135%7E2.jpg[/img]
 • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/136%7E0.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/137%7E0.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/138%7E0.jpg[/img]
 • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/139%7E1.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/140.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/141.jpg[/img]
 • Upvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/011201_F_9999_J_031.jpg[/img]
از این زشتر نبود
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/061012_F_7441_T_101.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/070931_M_5827_M_011.jpg[/img]
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/168449s.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/68889135544631805451.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/AIR_UAV_CORAX_Parked_lg%7E0.jpg[/img]
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/AIR_UAV_Mariner_Over_Water_lg%7E0.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/darkstar%7E0.gif[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/EC95-43271-5%7E0.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/eurohawk_takeoff_20100630.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/media_release_pic%7E0.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/Picador2%7E0.jpg[/img]
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/rq-3a-1%7E1.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%841.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%84.jpg[/img]
 • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
خیلی جالب بود خسته نباشین اگر اسمها شون رو مینوشتید بهتر بود.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
خواهشا دوستان اگر عکسی دارید بزارید چونکه خودم عکسهام ته کشیدن

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
phantom_ray
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/phantom_ray_ferry_747_20110611.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/phantomray_firstflight_3_20110611.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/phantomray_firstflight_5_20110611.jpg[/img]
 • Upvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/rq4_blocks_20090107.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/rq4block40_20100719.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/ucav2.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/ucav3.jpg[/img]
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/x47b_av1_2_20111128.jpg[/img]

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/x47b_flightenvelope_20111116.jpg[/img]

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/x-47b_cruise_20111010.jpg[/img]
 • Upvote 4

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم

 • مرور توسط کاربر    0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.