razmayesh

داخل زیر دریای روسی قدیمی

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10183/1~1.jpg[/img]
شب است و ما در ولادی وستوک در حال رفتن به داخل یک زیر دریایی برای نشان داده تجهیزات فنی آن هستیم
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10183/2.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10183/3.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10183/4.jpg[/img]
از اینجا موتورهای زیر دریایی را کنترل می کنند
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10183/5.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10183/6.jpg[/img]
برای ارتباط بر قرار کردن با بخش های دیگه
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10183/7.jpg[/img]
توالت
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10183/8.jpg[/img]
پریسکوپ زیر دریایی مخصوص دیدن اشیا سط آب
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10183/9.jpg[/img]
اتاق کاپیتان و یکی از راحت ترن تخت های زیر دریای
  • Upvote 4

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10183/10.jpg[/img]
یک نقشه قدیمی
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10183/11.jpg[/img]
اتاق جنگ
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10183/12.jpg[/img]
مسئول رادیو
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10183/14.jpg[/img]
پرتابگر اژدر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10183/15.jpg[/img]
تخت ها ی خدمه
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10183/16.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10183/sub_vl_13.jpg[/img]
خروج
[hr]
برگرفته از اینجا [url="http://blog.svinchukov.ru"]+[/url]
  • Upvote 8
  • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
ممنون شبیه زیردریایی های جنگ جهانی دوم آلمان است
اما در درون متفاوت و ضعیفتر

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم