arash_slayer

سخنرانیهای دکتر حسن عباسی (صوتی و متنی)

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

غرب مردم را براي فروپاشي نرم آماده مي کند

"دكترين‌ آنفلوانزاي‌ نيويوركي‌" عنوان سخنراني حسن‌ عباسي، از نظريه پردازان جناح راست بود که در دانشگاه گيلان عرضه شد. عباسي در اين سخنراني تاکيد کرد ايران و آمريکا مانند دو ماشين با سرعت تمام به سمت هم حرکت مي کنند"تا بالاخره يکي کم بياورد.

تصویر

عباسي، در آغاز سخنان خود گفت: "استراتژي‌ جديد ايران‌ و آمريكا چيكن‌ استراتژي‌ است. شبيه‌ بازيهاي‌ چيكن‌ جوانان‌ آمريكايي‌ كه‌ دو ماشين‌ با سرعت‌ تمام‌ به‌ سوي‌ هم‌ درحركتند تا بالاخره‌ يكي‌ كم‌ بياورد و پس‌ بكشد. اين‌ استراتژي‌ شاخ‌ به‌ شاخ‌ شدن‌ دو سيستم‌ هيچگاه‌ بيش‌ از چند ماه‌ طول‌ نكشيده‌ است‌ اما از شهريورماه‌ سال‌ 84 تا ابتداي‌ خردادماه‌ طولاني‌ترين‌ زماني‌ است‌ كه‌ دو سيستم‌ در مقابل‌ هم‌ قرار گرفته‌اند. يعني‌ يك‌ دوره‌ 15-16 ماهه‌ التهاب. مثل‌ همان‌ بازي‌ چيكن‌ كه‌ جوانان‌ آمريكايي‌ در نصف‌ شب‌ انجام‌ مي‌دهند و با زدن‌ عينك‌ آفتابي‌ حريف‌ را متوجه‌ مي‌كنند كه‌ من‌ جايي‌ را نمي‌بينم‌ و تو فكري‌ به‌ حال‌ خودت‌ بكن. حتي‌ بطري‌ ويسكي‌ را هم‌ نشان‌ حريف‌ مي‌دهند تا حريف‌ از مست‌ و لايعقل‌ بودن‌ طرف‌ مقابل‌ بترسد و كنار بكشد و يا سومين‌ تعريفي‌ كه‌ مي‌كنند، حتي‌ فرمان‌ ماشين‌ را از جا كنده‌ و دور مي‌اندازند تا حريف‌ را تحت‌ تاثير قرار دهند تا بترسد. در حال‌ حاضر هم‌ آقاي‌ جرج‌ دبليو بوش‌ پشت‌ فرمان‌ ماشين‌ نشسته‌ و خانم‌ كاندوليزا رايس‌ هم‌ به‌ وي‌ مي‌گويد كه‌ برو جلو ژياني‌ كه‌ آقاي‌ احمدي‌ نژاد در آن‌ نشسته‌ را له‌ كن، اما جرج‌ بوش‌ مي‌گويد اگر زديم‌ و در ژيان‌ پر از بمب‌ بود آن‌ وقت‌ چه‌ كنيم. لذا اين‌ دو ماشين‌ به‌ سرعت‌ به‌ سمت‌ يكديگر در حركتند و در طول‌ اين‌ مدت‌ ايران‌ هر بار هم‌ طي‌ سه‌ ماه‌ يك‌ كار كرد؛ يعني‌ اول‌UCF اصفهان‌ را فعال‌ كرد، بعد مركز نطنز و آب‌ سنگين‌ اراك‌ را فعال‌ كرد و ما از دوره‌ هسته‌اي‌ شدن‌ عبور كرده‌ايم".

وي‌ در تحليل نقش آمريکا در منطقه افزود: "امروز دولت‌ بوش‌ ضعيف‌ترين‌ موقعيت‌ را براي‌ حمله‌ به‌ ايران‌ دارد و اصلا احتمال‌ حمله‌ به‌ ايران‌ به‌ طرز چشمگيري‌ كاهش‌ يافته‌ و اين‌ چيزي‌ نيست‌ جز بحث‌ عدم‌ استراتژي. يعني‌ به‌ نحوي‌ سياست‌ خارجي‌ اعمال‌ كنيم‌ كه‌ منافع‌ ملي‌ در نظر گرفته‌ و عمل‌ شود. البته‌ اينها يك‌ بازيهاي‌ فرعي‌ را هم‌ شروع‌ كرده‌اند. مثل‌ طرح‌ هولوكاست‌ كه‌ يكهو فضا را به‌ جايي‌ بردند و بقيه‌ كاملا سر كار ماندند. درگير هولوكاست‌ شدند و ايران‌ را از جهت‌ ديگر سيبل‌ كردند، تا تمام‌ فشارها به‌ آن‌ سمت‌ برود و فضا براي‌ ايران‌ باز شود. حالا يك‌ زماني‌ مساله‌اي‌ به‌ نام‌ گفت‌ و گوي‌ تمدنها مي‌شود مسايل‌ جنبي‌ و يك‌ بار هم‌ هولوكاست".

آنفلوانزاي اعتقادي

حسن‌ عباسي‌ در بخش‌ ديگري‌ از سخنان‌ خود گفت: "استراتژي‌ اصلي‌ آمريكا براي‌ براندازي‌ ايران، حوزه‌ تهديد نرم‌ است. آنها مي‌گويند هدف‌ ما سرزمين‌ ايران‌ نيست، بلكه‌ شهروند ايراني‌ است. تهديد سخت‌ حوزه‌اش‌ سرزمين‌ است. تهديد نرم‌ هم‌ حوزه‌اش‌ قلبها و مغزها است‌ و اين‌ حوزه‌ بخشهاي‌ مختلفي‌ دارد كه‌ شامل‌ نفرت‌ از اسلام، نفرت‌ از ايرانيت، شماتت‌ مسوولان‌ و نظام‌ جمهوري‌ اسلامي، نفرت‌ از مسوولان‌ و رهبران‌ اسلام‌ مي شود و نفرت‌ از يكديگر آخرين‌ بخش‌ استراتژي‌ آنهاست. مثل‌ آنفلوانزا سيستم‌ را ضعيف‌ مي‌كند و شهروند ايراني‌ را از اعتقاد و نظام‌ و ايرانيت‌ و خانواده‌اش‌ متنفر مي‌كند و چنين‌ كسي‌ براي‌ فروپاشي‌ آماده‌ است".

وي‌ افزود: "شبهه‌ عليه‌ اسلام‌ و ايرانيت‌ و نظام‌ و مسوولان‌ و قوميتهاي‌ ايراني‌ در حوزه‌ي تخصص سربازاني‌ است‌ كه‌ يا روشنفكرند يا روزنامه‌نگارند يا دانشمند و دانشگاهي‌اند و. . . حوزه‌ دوم‌ هم‌ سربازانش‌ هنرمندان‌ و ورزشكاران‌ هستند. كسي‌ كه‌ با آماج‌ قلب‌ كار مي‌كند عشق‌ يا نفرت‌ ايجاد مي‌كند. اينكه‌ قلب‌ مملو بشود از عشق‌ يا نفرت‌ مربوط‌ به‌ حوزه‌ تهديد نرم‌ است".

وي‌ به‌ فيلم‌ 300 و اسكندر اشاره‌ كرد و گفت: "در اين فيلم‌ براي‌ نقش‌ اصلي‌ كسي‌ را انتخاب‌ كردند كه‌ ميميك‌ صورتش‌ شبيه‌ جرج‌ بوش‌ باشد تا او هم‌ مثل‌ اسكندر كه‌ حكومت‌ بابل‌ را گرفت‌ و وارد ايران‌ شد، آقاي‌ جرج‌ دبليو بوش‌ هم‌ اسكندري‌ باشد كه‌ عراق‌ را بگيرد و وارد ايران‌ شود، تمام‌ اينها جهت‌ گيريهايي‌ است‌ كه‌ مي‌توانيم‌ در اين‌ فيلم‌ ببينيم. شش‌ ماه‌ قبل‌ از فيلم‌ 300 هم‌ فيلم‌ يك‌ شب‌ با شاه‌ در سينماي‌ هاليوود ساخته‌ شد كه‌ در آن‌ داستان‌ استر همسر يهودي‌ خشايارشا را به‌ تصوير كشيدند. يهوديان‌ بانوي‌ مقدسي‌ به‌ نام‌ استر دارند و اين‌ در كتب‌ عهد عتيق‌شان‌ آمده‌ است. زماني‌ كه‌ يونان‌ دولت‌ شهر داشت، ايران‌ از دوران‌ تمدن‌ سازي‌ گذشته‌ بود و به‌ امپراطوري‌ رسيده‌ بود. لذا اين‌ شبهه‌ كه‌ مي‌گويند يونان‌ مهد دموكراسي‌ بوده‌ به‌ خاطر آن‌ است‌ كه‌ آمريكايي‌ها از 300 تا 400 سال‌ قبل‌ عقده‌ تاريخي‌ دارند و بنابراين‌ به‌ يك‌ انباري‌ نياز دارند كه‌ اين‌ انباري‌ يونان‌ است‌ و هر وقت‌ كم‌ مي‌آورند مي‌روند از اين‌ انباري‌ چيزي‌ را علم‌ مي‌كنند كه‌ بقيه‌ فراموششان‌ شود اينها تاريخ‌ ندارند. المپيك‌ را هم‌ از يونان‌ گرفتند. عمده‌ شهرهاي‌ آمريكا هم‌ عنوان‌ يوناني‌ دارد".

وي‌ در ادامه‌ سخنان‌ خود با بيان‌ اينكه‌ انگلستاني‌ كه‌ يك‌ ششم‌ خاك‌ ايران‌ را دارد، الان‌ جمعيتش‌ 64 ميليون‌ نفر است، گفت: "جمعيت‌ انگليس‌ در 1804، 40 ميليون‌ نفر بود، الان‌ در 2007 دو برابر نشده‌ است. يعني‌ در بيش‌ از 110 سال‌ جمعيت‌ انگلستان‌ دو برابر نشده‌ است. اين‌ نكته‌ خيلي‌ مهم‌ است‌ كه‌ بيش‌ از 300 ميليون‌ آنگلو ساكسون‌ كه‌ بيرون‌ خاك‌ انگليس‌ زندگي‌ مي‌كنند، كجا هستند؟ در جايي‌ به‌ نام‌ نيوزلند، استراليا، كانادا، آمريكا و آفريقاي‌ جنوبي. يعني‌ سر ريز جمعيت‌شان‌ را در 200-300 سال‌ در كشورهاي‌ ديگر ريختند و قاره‌هاي‌ جديد آمريكا و استراليا و. . . را به‌ وجود آوردند".

دکتر ارنست و مهاجران

رييس‌ مركز دکترينال امنيت‌ بدون‌ مرز به‌ كارتون‌هاي‌ سالهاي‌ قبل‌ هم‌ اشاره‌اي‌ كرد و گفت: "در دوره‌ كودكي‌ و نوجواني‌تان‌ وقتي‌ كارتون‌ دكتر ارنست‌ و مهاجران‌ را مي‌ديديد، اين‌ كارتون‌ غارتگران‌ و اشغالگران‌ بود. همانطور كه‌ الان‌ عراق‌ را اشغال‌ مي‌كنند، قبلا هم‌ استراليا را اشغال‌ مي‌كردند. اين‌ چيزي‌ است‌ كه‌ در دانشگاههاي‌ ما به‌ جوانان‌ ما درس‌ داده‌ نمي‌شود و آنان‌ فكر مي‌كنند استراليايي، آمريكايي، كانادايي‌ چون‌ دين‌ را كنار گذاشت‌ به‌ اينجا رسيد. آنهايي‌ كه‌ از دموكراسي‌ ياد مي‌كنند فكر مي‌كنند با واژه‌هايي‌ مانند جامعه‌ مدني‌ و حقوق‌ بشر و. . . به‌ اينجا رسيده‌اند. نمي‌دانند كه‌ انسان‌ آمريكايي‌ امروز در 112 كشور نيروي‌ نظامي‌ دارد. يعني‌ اول‌ ستون‌ نظامي‌ براي‌ خودش‌ درست‌ كرده‌ است. شما در كارتون‌ دكتر ارنست‌ كودك‌ سياه‌ پوستي‌ را مشاهده‌ مي‌كرديد كه‌ كودك‌ تاسماني‌ بود. امروز جزيره‌ كوچكي‌ در استراليا مشاهده‌ مي‌شود به‌ نام‌ تاسماني‌ كه‌ هنوز هم‌ مردم‌اش‌ بدوي‌ و وحشي‌ هستند. پس‌ كشورهايي‌ مثل‌ ايران‌ و هند و آفريقايي‌ها را به‌ همين‌ نسبت‌ استعمار كردند. بريتانياي‌ كبير اين‌ همه‌ غارت‌ كرد اما هنوز هم‌ تعداد كارتن‌ خوابهايش‌ از جامعه‌ ما بيشتر است".

مسيح روح حماسي نمي دهد

حسن‌ عباسي‌ در ادامه‌ صحبتهاي‌ خود تصريح‌ كرد: "آمريکائي ها خواستند بفهمند رمز و راز اين‌ پيروزي‌ جوانان‌ شيعه‌ چه‌ بوده‌ كه‌ متوجه‌ شدند آنها عاشورا و امام‌ حسين‌ دارند. هميشه‌ مي‌گفتند پيغمبر ما مظلوم‌ بوده‌ و موهاي‌ بلوند و چشمهاي‌ آبي‌ و بره‌ به‌ بغل‌ داشته‌ و گفته‌ اگر يك‌ طرف‌ صورتتان‌ را سيلي‌ زدند، بگذاريد طرف‌ ديگر را هم‌ بزنند، اين‌ ايجاد روح‌ حماسي‌ نمي‌كند. اما مسلمانها يك‌ بعد حماسي‌ دارند و آن‌ امام‌ حسين‌ است. گفتند چه‌ كار كنيم‌ ما كه‌ با سيلوستر استالونه‌ و آرنولد نتوانستيم‌ روحيه‌ حماسي‌ بدهيم. ما آمده‌ايم‌ در ليبراليسم‌ گفته‌ايم‌ تسامح‌ و تساهل، اين‌ مخالف‌ و مغاير روحيه‌ سلحشوري‌ است. بنابراين‌ گفتند ما نياز به‌ عاشورا و كربلا و بعد حماسي‌ داريم‌ لذا بدو بدو رفتند سراغ‌ انبار يونان‌ و ديدند در جايي‌ 300 فرمانده‌ بودند كه‌ جلوي‌ خشايارشا ايستادند. اين‌ كارها در نتيجه‌ باعث‌ شد تمام‌ جوانان‌ و فيلمسازان‌ ما دنبال‌ اين‌ كار بروند و عقبه‌ تاريخي‌ ما شفاف‌ شود. جوانان‌ مي‌گويند راجع‌ به‌ اين‌ هشت‌ سال‌ جنگي‌ كه‌ پدران‌ ما جلوي‌ شما دفاع‌ كردند چه‌ مي‌گوييد. پس‌ اين‌ چيزهايي‌ كه‌ در فيلم‌هايتان‌ نشان‌ مي‌دهيد كو؟ شما با اين‌ كارها جوان‌ ما را به‌ سمت‌ دين‌ هل‌ مي‌دهيد. اما يك‌ مصرف‌ داخلي‌ براي‌ شما داشته‌ و آن‌ اينكه‌ شما نياز به‌ يك‌ كربلا و عاشورا داشتيد كه‌ اين‌ انجام‌ شد. در صحنه‌ آخري‌ كه‌ لئونيداس‌ (در فيلم‌ 300) و يارانش‌ كشته‌ مي‌شوند صحنه‌ را طوري‌ درست‌ كرده‌اند عين‌ همين‌ تعزيه‌خواني‌ها و يا فيلم‌ روز واقعه‌ كه‌ اينجا ساخته‌ شده‌ است‌. حالا ببينيد اگر تا چند سال‌ ديگر از اين‌ منطقه‌ ترموپيل‌ يك‌ كربلا درست‌ نكردندو زيارتگاهي‌ آنجا نساختند. چون‌ غربي‌ها استاد موزه‌ ساختن‌ هستند. تازه‌ فهميده‌اند با پيامبري‌ كه‌ چشم‌هايش‌ آبي‌ و موهايش‌ بلوند و بره‌ بغل‌ باشد نمي‌شود و بايد در عقبه‌ تاريخي‌شان‌ بگردند كه‌ ريشه‌ اعتقادي‌ داشته‌ باشند. لذا فيلم‌ 300 به‌ خاطر نيازي‌ كه‌ به‌ حماسه‌ داشتند ساخته‌ شده‌ است".

واکسيناسيون ايراني

عباسي افزود: "بنابراين‌ بايد جاي‌ اين‌ نفرت‌ از اسلام‌ راعشق‌ به‌ اسلام‌ بگيرد به‌ يك‌ شرط‌ كه‌ اسلام‌ به‌ نيازهاي‌ روز پاسخ‌ روز بدهد. نبايد براي‌ مشكلات‌ و سئوالات‌ امروز، جوابهاي‌ 300 سال‌ پيش‌ را بدهيم. دوم‌ بايد نفرت‌ از ايرانيت‌ تبديل‌ به‌ عشق‌ به‌ ايرانيت‌ شود. در حوزه‌ نظام، نفرت‌ از آن‌ بايد به‌ عشق‌ به‌ نظام‌ تبديل‌ شود به‌ شرط‌ آنكه‌ نظام‌ اصلاح‌ خود را شروع‌ كند و مسوولان‌ هم‌ نبايد با بي‌عرضگي‌ به‌ مردم‌ پاسخ‌ دهند و مقام‌ مسوول‌ خودش‌ بايد خود را اصلاح‌ كند. ضمن‌ اينكه‌ نفرت‌ از يكديگر چرا؟ نگاهها بايد محبت‌ آميز باشد. شهروند ايراني‌ بايد واكسيناسيون‌ بشود جلوي‌ آنفلوانزاي‌ نيويوركي‌ و راهش‌ اين‌ است‌ كه‌ شهروند ايراني‌ نسبت‌ به‌ مدرنيته‌ نفرت‌ پيدا كند. همچنين‌ نفرت‌ به‌ مسيحيت‌ افراطي، يهوديت‌ افراطي. نفرت‌ از نظام‌ هم‌ بايد با اين‌ مسايل‌ حل‌ شود. مثلا معلمان‌ يا كارگران‌ در جايي‌ براي‌ احقاق‌ حقوق‌ خود تجمع‌ و اعتراض‌ كنند، فورا مي‌گويند اينها مي‌خواهند براندازي‌ كنند. در حالي‌ كه‌ ما مي‌خواهيم‌ از درون‌ اصلاح‌ كنيم. اما به‌ خاطر انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌ در فرانسه‌ ده‌ هزار ماشين‌ را نابود كردند كه‌ اين‌ بي‌سابقه‌ترين‌ اعتراض‌ خياباني‌ است‌ اما استاد دانشگاه‌ ما مي‌گويد اين‌ نماد دموكراسي‌ است‌ ولي‌ اگر چنين‌ اتفاقي‌ در كشور ما بيفتد ما مي‌خواهيم‌ براندازي‌ كنيم. پس‌ اگر اينجوري‌ باشد همه‌ مسايل‌ امنيتي‌ مي‌شود اما در فرانسه‌ نمي‌گويند مساله‌ امنيتي‌ است".

انتقاد به همايش دولت مدرن

وي‌ در بخش ديگري از سخنان خود بار ديگر سياست هاي ايالات متحده آمريکا را مورد انتقاد قرار داد و افزود: "آمريكا با چند واژه‌ کليدي مي‌خواست‌ بر جهان‌ حكومت‌ كند اما آنها را به‌ گند كشيد. از جمله‌ آزاديخواهي، ليبراليسم‌ به‌ معني‌ آزاديخواهي‌ نابود شده‌ و امروز كسي‌ نمي‌خواهد ليبرال‌ باشد و از چشم‌ همه‌ افتاد. دوم‌ دموكراسي‌ را با موشك‌ كروز نمي‌شود صادر كرد. سوم‌ حقوق‌ بشر كه‌ كلمه‌ زيباي‌ قرآني‌ حقوق‌ را جلوي‌ كلمه‌ (Human rights) گذاشته‌ است‌ و معادل‌ حق‌ و حقيقت‌ در زبان‌ انگليسي‌ نداريم. مثل‌ شهادت‌ طلبي‌ كه‌ غرب‌ معادل‌ آن‌ كلمه‌ ندارد. اصلا مفهوم‌ حقوق‌ بشر در غرب‌ وجود ندارد. «هيومن‌ رايتس» در گوانتانامو صورت‌ گرفته، اما 70 درصد دانشجويان‌ ما دختران هستند. آن‌ وقت‌ مي‌گويند حقوق‌ زنان‌ در ايران‌ نقض‌ مي‌شود. اما پادشاه‌ عربستان‌ كه‌ 37 زن‌ دارد مشكل‌ ندارد وديكتاتور نيست‌ يا دموكراسي‌ در مصر كاربرد ندارد. بله‌ در ايران‌ دموكراسي‌ و حقوق‌ بشر مشكلاتي‌ دارد، ما پايش‌ ايستاده‌ايم‌ و براي‌ اصلاحش‌ هم‌ مصريم. چهارمين‌ مساله‌ هم‌ جامعه‌ مدني‌ بود. اما الان‌ مثلا مي‌بينيم‌ تنها چيزي‌ كه‌ در عراق‌ نيست‌ جامعه‌ مدني‌ است. پس‌ اگر آمريكا به‌ عراق‌ حمله‌ نكرده‌ بود معاني‌ اين‌ كلمات‌ رااز دست‌ نمي داد. كاري‌ كردند كه‌ الان‌ روشنفكر مدني‌ نمي‌تواند سرش‌ را بالا بگيرد آن‌ وقت‌ بعضي‌ها آمدند در دانشگاه‌ تهران‌ و صحبت‌ از دولت‌ مدرن‌ مي‌كنند. دولت‌ مدرن‌ كه‌ جواب‌ نمي‌دهد و يعني‌ اينكه‌ يك‌ دست‌ نشانده‌ را بنشنانند و به‌ او بگويند نفت‌ و گازمان‌ را مجاني‌ بدهيد. "

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
بنده تمام سخنان ایشون رو تایید نمی کنم ولی به درخواست کاربران این تاپیک ایجاد می شود.

----------------------------------------

تصویر

معرفی حسن عباسی

نام: حسن عباسی متولد تهران 1345
شغل: عضو هيات علمی دانشگاه
مسئوليت: رئيس مرکز بررسی های دکترينال امنيت بدون مرز ايران

تحصيلات:
ليسانس در علوم سياسی
فوق ليسانس در روابط بين المللی
PHD در امنيت ملی با گرايش دکترين و خط مشی علوم استراتژيک
برد تخصصی از انگليس
تحصيلات ميان رشته ای
اقتصاد
جامعه شناسی
علوم نظامی(دريايی، زمينی، عمليات ويژه، انتظامی)
مديريت(عمومی، دولتی، استراتژيک)
فلسفه اسلامی، فلسفه غرب

کتب، کنفرانس و مقالات:
بيش از 140 کنفرانس علمی(داخل و خارج کشور)
31 جلد تاليف (در حوزه علوم استراتژيک)
تئوکراسی(خداسالاری) در عمل
دکترين امنيت بين المللی جهان اسلام
ابر دکترين جمهوری اسلامی
استراتژی دريا- اقيانوسی
نظام امنيت رسته جمعی دريا پايه- اقيانوس هند و امنيت پيرامون سه قاره (افريقا، آسيا و اقيانوسيه)
هيدروپليتيک و هيدرواستراتژی خليج فارس
هيدروپليتيک، هيدرواکونومی و هيدرواستراتژی دريای خزر
آينده جهان اسلام و غرب (بررسی تطبيقی آينده شناسی همکاری و تقابل اسلام و غرب)
تحليل سيستم های حکومتی (اليگارشی، دموکراسی، تئوکراسی)
دموکراسی در عمل: پورنوکراسی، رشيوکراسی؟!

معرفی به نقل از وبلاگ drabbasy.persianblog.ir
  • Upvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سخنرانی دکتر درباره ایران 1414 (2035) و توضیح درباره بسیاری از شبهات دوستان.

منبع این فایلهای صوتی از وبلاگ tarafdarane-abbasi.persianblog.com میباشد.

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

حجم هر فایل در حدود 1.5 مگابایت میباشد.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
آره خیلی دارم که به مرور زمان آپلود میکنم. همین سخنرانی ایران 1414 رو گوش کنید خیلی جالب و دارای نکات مهمی است.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
پاسخ به شبهات مطرح شده توسط دکتر سروش

27 شهریور 1383 تبریز

دانلود کنید حجم 3.33 مگابایت

----------

راستی یادم رفت اینو بگم که تاریخ سخنرانی قبلی یعنی ایران 1414 مربوط به اردیبهشت 1385 میباشد. icon_cheesygrin

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
مغز بسيار بازي داره! نمونه يه فرد بالغه! حرفاش خيلي جالبه ممنون! icon_cheesygrin
  • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سلام سعيد من در حدود 10 سي دي از دكتر عباسي دارم اگه علاقه داري بگو كجا برات بفرستم

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
مسلما آپلود که نمیشه کرد اگه هم کردی بنده نمیتونم دانلود کنم! icon_cheesygrin بهتره لینک سایتی رو که ازش خریدی بدی تا ما هم خرید کنیم که رعایت حقوق ناشر هم کرده باشیم. :|

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

آره خیلی دارم که به مرور زمان آپلود میکنم.

بی صبرانه منتظرم. icon_cheesygrin

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سعيد جان من اين مجموعه رو خودم جمع كردم و از جا ها محتلف به دستم رسيدن اگه يه جاي بدرد به خور سراغ داري بگو كم كم ميزارمشون البته طوري كه به توني دانلود كني icon_cheesygrin

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
در همین گالری سایت آپلود کنید تا در دسترس تمام اعضا باشد. icon_cheesygrin

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
كسي تو سواد دكتر عباسي، شكي نداره. ولي مسئله‌اي هست و اون هم مسئله‌ي امنيت ملي است؛ مسئله‌ي امنيت ملي!! (ياد فيلم آژانس شيشه‌اي و بازي فوق‌العاده‌ي رضا كيانيان تو اين فيلم بخير! راستي كسي مي‌دونه چرا حاتمي‌كيا داره (با فيلم حلقه‌ي سبز) آبروي فيلمسازي‌اش رو دستي دستي به باد فنا مي‌ده؟!!!!!!!) به دوستان پيشنهاد مي‌كنم (به عنوان يك انسان كه خيلي به وطنش علاقه داره؛ بيشتر از همه به ثبات ميهنش) صحبت‌هاي استاد رو گوش بدن و از مباحث مختلف ايشون، منجمله بحث‌هاي فلسفه غرب و مسائلي از اين دست، استفاده‌ي لازم رو ببرن. ولي درمورد سياست داخلي كشور و وضعيت فعلي، بهتره بيشتر در مقام شنونده باشن تا فراگيرنده. صحبت‌هاي استاد در اين زمينه، چندان جالب و صحيح نيست و البته خالي از جهت‌گيري. يادتون نره كه بزرگترين مشكل ايران در سال 2004 (شايدم 2003؛ سالش رو متأسفانه به ياد ندارم)، زماني بوجود اومد كه سخنراني معروف مشهد بيان شد و بحث از ضربه زدن و ريشه كردن آنگلو ساكسون در خاك انگلستان به ميان اومد و اعتراض‌هاي شديد انگلستان و ورود ناو هواپيمابر پنجم امريكا و ... و شكايت وزارت اطلاعات از ايشون بابت تخريب وجهه‌ي امنيتي كشور و تهديد كاملاً مستقيم يك كشور و ايجاد بابي براي تهديد امنيت ملي ايران و ...!! بماند. ان شاء‌ الله كه همه‌ي ما، در برابر جبهه‌ي استكبار متحد باشيم، ولي معقولانه و بدون آتو دادن دست دشمنان‌مون گام برداريم.
  • Upvote 1
  • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
کسی می تونه سخنرانی مشهد رو آپلود کنه لطفا بنده شدیدا توی کف هستم! icon_cheesygrin

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع نسبت به پاسخ بیشتر بسته شده است.

  • مرور توسط کاربر    0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.